EPA stuurt aan op vervolging van PFAS-producenten 3M/Dupont

Wat is EPA?
EPA staat voor Evironmental Protection Agency (Milieu-Beschermings-Autoriteit). Het EPA is een Amerikaans federale overheidsorganisatie die is belast met opstellen van milieurichtlijnen, advisering van de politiek (president, regering en de volksvertegenwoordiging) en de eerstelijnshandhaving van de milieuwetgeving. De EPA heeft een hoofdkantoor in Washington, 10 regionale bureaus en 27 laboratoria verspreid over het land. Toen Trump aan de macht kwam, was een van zijn eerste daden het inperken van het budget en de bevoegdheden van deze milieuwaakhond.

Wat is PFAS?

PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 6000 verschillende poly- en perfluoralkylstoffen. De bekendste verbindingen die onder PFAS vallen, zijn PFOA en PFOS. Onder druk van de EPA hebben Dupont en 3M die twee stoffen in het eerste decennium van deze eeuw uitgefaseerd. PFOA is ondertussen wereldwijd verboden, zie leefbewust.com.

Welke effecten heeft PFAS op mens en milieu?

PFAS heeft een desastreus effect op de gezondheid (het is onder andere kankerverwekkend) en breekt als het eenmaal in het milieu is terechtgekomen heel langzaam af. Daardoor blijft het gevaar voor de gezondheid voortduren. Leefbewust heeft in het verleden veel aandacht besteed aan PFAS. In de eerdere leefbewust-artikelen vindt u een schat aan informatie over de toepassingen en het kwalijke karakter van deze groep chemicaliën.

Welke acties onderneemt het EPA en waarom?
Het EPA dringt sterk aan op justitionele onderzoeken naar de producenten van PFAS. Waarom? De ondernemingen worden ervan verdacht willens en wetens en welbewust de volksgezondheid in gevaar te hebben gebracht. Met andere woorden: de bedrijven wisten al lang dat de productie en de toepassing van PFAS enorme schade toebracht aan mens en milieu onder dit te melden of daar iets mee te doen. Er is dus sprake van boze opzet. Als dat kan worden bewezen zal tot forse straffen leiden voor de verantwoordelijken.

Welke bedrijven zijn bij de affaire betrokken?

De belangrijkste bedrijven die onder vuur liggen, zijn 3M en Dupont. Ook Chemours is erbij betrokken. In het fusieproces van Dow Chemical en Dupont werd het zwaard van Damocles ondergebracht in de spin-off Chemours. Daardoor dachten de fusiepartners te kunnen ontsnappen aan megaclaims en strafrechtelijke vervolging. De Nederlandse vestiging van Chemours in Dordrecht was onlangs in het nieuws vanwege lozingen van GenX in het oppervlaktewater. Laat GenX nu de opvolger en vervanger zijn van het verboden PFOA.

Dick Schrauwen (samenvatting van https://tinyurl.com/wzvu9w6)