Verhoogt tramadol het risico op heupfracturen?

In een analyse van een patiëntendatabase uit het Verenigd Koninkrijk wordt het gebruik van het pijnmedicijn tramadol in verband gebracht met een hoger risico op heupfracturen vergeleken met andere pijnstillers.

De analyse, die gepubliceerd is in het Journal of Bone and Mineral Research, vergeleek het gebruik van tramadol met codeïne, naproxen, ibuprofen, celecoxib en etoricoxib bij volwassenen van 50 jaar of ouder.

Tijdens een jaar follow-up traden 518 heupfracturen op bij 146.956 patiënten die tramadol gebruikten, overeenkomend met ongeveer één extra nieuwe heupfractuur per 1000 persoonsjaren ten opzichte van codeïne (3.7 respectievelijk 2,9). Evenzo traden 1,5 zoveel nieuwe fracturen per 1000 persoonsjaren op met tramadol dan met naproxen, ibuprofen, celecoxib en etoricoxib.

“Gezien de significante invloed van heupfracturen op de morbiditeit, sterfte en zorgkosten, wijzen onze resultaten op de noodzaak om het bijbehorend risico op fracturen te overwegen bij toepassing  in de klinische praktijk en te vermelden in de behandelingsrichtlijnen, “zei overeenkomstige auteur Guanghua Lei, MD, PhD, van Xiangya Hospital, Central South University.

Vertaling persbericht Andre Teirlinck

Nuttige links