Universiteit van Bath heeft revolutionair ontziltingsproces ontwikkeld

Ontwikkeld door het Water Innovation and Research Center van de universiteit in samenwerking met de Bogor Agricultural University in Indonesië en de Universiteit van Johannesburg, is de prototype ontziltingseenheid een 3D-geprint systeem met twee interne kamers ontworpen om zout te extraheren en / of te accumuleren. Wanneer stroom wordt toegepast, stromen zoutkationen (positief geladen ionen) en zoutanionen (negatief geladen ionen) tussen kamers door reeksen microgaten in een dun synthetisch membraan. De stroom kan slechts in één richting plaatsvinden dankzij een mechanisme dat parallellen heeft in de technologie van mobiele telefoons. Als gevolg van deze eenrichtingsstroom wordt zout uit zeewater gepompt. Dit staat in contrast met het klassieke ontziltingsproces, waarbij water in plaats van zout door een membraan wordt gepompt.