Land klaarmaken voor palmolie veroorzaakt de meeste klimaatschade

Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat het voorbereiden van land voor palmolieplantages en de groei van jonge planten aanzienlijk meer schade aan het milieu toebrengt, waarbij het dubbele van de hoeveelheid broeikasgassen wordt uitgestoten dan volwassen plantages.

Dit is de eerste studie om de drie belangrijkste broeikasgasemissies in de verschillende leeftijdsfasen van palmolieplantages te onderzoeken. Het werd uitgevoerd door plantwetenschappers van de Universiteit van Nottingham in het Noord-Selangor veenmoerasbos in Maleisië met steun van het Salangor State Forestry Department. Het is vandaag gepubliceerd in Nature Communications.

Palmolie is de meest geconsumeerde en meest verhandelde plantaardige olie ter wereld. De wereldwijde vraag is de afgelopen achttien jaar meer dan verdrievoudigd, van ongeveer 20 miljoen ton in 2000 tot meer dan 70 miljoen in 2018 en Maleisië is de op een na grootste producent ter wereld.

De onderzoekers van de Universiteit van Nottingham analyseerden vijf locaties in vier verschillende stadia van landgebruik: secundair bos, recent gedraineerd maar niet-gekapt bos, gekapt en onlangs geplant jonge oliepalmplantage en volwassen oliepalmplantage.

Uit laboratoriumanalyses van bodem en gas uit deze locaties bleek dat de grootste CO2-fluxen optraden tijdens de stadia van drainage en jonge palmolie met 50% meer uitstoot van broeikasgassen dan de volwassen palmolie. Deze emissies zijn ook goed voor bijna een kwart van de totale broeikasgasemissies voor de regio.

Intensieve afwatering

Tropische veenmoerasbossen bevatten ongeveer 20% van de wereldwijde koolstof in veengebieden. De bijdrage van veenmoerasbossen aan koolstofopslag wordt momenteel echter bedreigd door grootschalige uitbreiding van op drainage gebaseerde landbouw, waaronder de productie van palmolie en pulphout in veengebieden.

Drainerende veengebieden verhogen het zuurstofniveau in de bodem, wat op zijn beurt de ontledingssnelheid van organisch materiaal verhoogt, wat resulteert in hoge CO2-emissies van gedraineerde veengebieden. Naast CO2 stoten veengebieden ook de krachtige broeikasgassen uit (CH4 en N2O8).

Persbericht University of Nottingham