Europees Parlement wil uitbreiding beschermde natuurgebieden

Met een grote meerderheid liet het Europees Parlement vandaag weten dat de Europese beschermde natuurgebieden – inclusief Natura 2000 – uitgebreid moeten worden. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Dit is een niet te onderschatten signaal. Waar Nederland spreekt over het wel, of niet afbreken van beschermde natuur, is op Europees niveau de discussie honderdtachtig graden anders.” 

De stemming is het startschot van een jaar waarin natuurbescherming hoog op de Europese agenda staat. Eickhout: “In oktober 2020 vindt de VN-biodiversiteitstop plaats in de Chinese stad Kunming. Deze bijeenkomst moet het ‘Parijs-moment’ voor de natuur worden. Het doel is om in China een wereldwijd bindend natuurakkoord te sluiten. De huidige internationale afspraken lopen dit jaar af, dus zit er druk op de ketel. Dit moment moeten we volledig benutten.”

Eickhout: “Het is cruciaal dat de EU niet met lege handen naar China afreist. Ook in Europa blijft de biodiversiteit achteruit hollen. Als we wereldwijd vooruitgang willen boeken, dan zullen we als EU ons huiswerk op orde moeten hebben.” Het Europees Parlement roept daarom op tot het nemen van extra maatregelen, zoals:

  • uitbreiding, kwaliteitsverbetering en betere verbinding van Europese natuurgebieden op land en zee;
  • bindende doelstellingen om vervallen landschappen te herstellen;
  • bindende doelstellingen om pesticidengebruik terug te dringen;
  • tien procent van de EU-begroting inzetten voor het bevorderen van biodiversiteit.

“De bal ligt nu bij de EU-landen en de Europese Commissie. Eén ding kan ik verzekeren: ook daar is de algemene denkrichting over natuur heel anders dan in Nederland”, aldus Eickhout.