Verband politieke gebeurtenissen en stemmingsverlies bij Amerikaanse artsen

Grote politieke gebeurtenissen, zoals de presidentsverkiezingen van 2016 en de inhuldiging, werden geassocieerd met een achteruitgang van de stemming bij jonge Amerikaanse artsen, vindt een studie in het kerstnummer van The BMJ.

Gebeurtenissen met uitkomsten in overeenstemming met conservatieve politieke ideologieën werden geassocieerd met een stemmingsafname, terwijl gebeurtenissen met uitkomsten in overeenstemming met liberale politieke ideologieën werden gevolgd door een stemmingsstijging, waaruit blijkt dat jonge artsen zich in toenemende mate als liberaal kunnen identificeren, met name rond factoren zoals geslacht , etniciteit en nationaliteit, zeggen de onderzoekers.

Vrouwen werden vooral getroffen door de verkiezingsresultaten, wat suggereert dat het politieke discours rond gender en seksisme tijdens de presidentiële campagne vrouwen onevenredig kan hebben getroffen, voegen ze eraan toe.

Medische stage (werkplekopleiding na medische school) wordt geassocieerd met een aanzienlijke toename van stress en depressie, maar de potentiële impact van externe factoren – waaronder de politiek – op het humeur van jonge Amerikaanse artsen is onbekend.

Terwijl debatten over gezondheidszorg en andere gepolitiseerde sociale kwesties de laatste jaren steeds prominenter zijn geworden, gingen onderzoekers van de University of Michigan de effecten van politieke gebeurtenissen op de stemming onder jonge artsen bestuderen.

De bevindingen zijn gebaseerd op 2.345 eerstejaars medische stagiairs (gelijk aan een eerstejaars arts in het VK) die tussen 2016 en 2018 dagelijkse stemmingsgegevens hebben verstrekt als onderdeel van de Intern Health Study.

Bron