Prenatale blootstelling aan opioïden kan hersenfunctie baby veranderen

Connectiviteit in een gebied van de hersenen dat emotie regelt, kan worden gewijzigd bij zuigelingen die worden blootgesteld aan opioïden terwijl ze in de baarmoeder zijn, volgens een nieuwe studie die volgende week wordt gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America (RSNA).

Gebruik van opioïden tijdens de zwangerschap is een belangrijke crisis in de volksgezondheid geworden. Opioïden kunnen een verwoestend effect hebben op de gezondheid van moeders, foetussen en zuigelingen. Wanneer baby’s die in de baarmoeder zijn blootgesteld aan opioïden zijn geboren, lijden ze aan ontwenningsverschijnselen of aan een groep aandoeningen die bekend staan ​​als neonataal onthoudingssyndroom (NAS).

Aangenomen wordt dat blootstelling aan opioïden in de baarmoeder blijvende gevolgen heeft voor de ontwikkeling en het gedrag van de hersenen. Volgens de onderzoekers vereist NAS langdurig verblijf in het ziekenhuis, monitoring en, in ernstige gevallen, aanvullende behandeling met opioïden.

Inzicht in hoe opioïden de zich ontwikkelende hersenen beïnvloeden, zou een van de belangrijke stappen zijn in de vroege identificatie en het beheer van NAS en bij het verbeteren van de resultaten van neurologische en gedragsontwikkeling bij deze kinderen.

“Er is weinig bekend over hersenveranderingen en hun relatie tot langdurige neurologische resultaten bij zuigelingen die worden blootgesteld aan opioïden in baarmoeder,” zei Rupa Radhakrishnan, M.D., universitair docent radiologie en beeldwetenschappen aan de Indiana University School of Medicine in Indianapolis.

“Veel studies hebben gekeken naar de impact van langdurig opioïdengebruik op het brein van volwassenen en adolescenten, maar het is niet duidelijk of sociale en omgevingsfactoren deze uitkomsten hebben beïnvloed. Door de hersenactiviteit van baby’s kort na de geboorte te bestuderen, zijn we in een betere positie om het effect van opioïden op de zich ontwikkelende hersenen te begrijpen en uit te leggen hoe deze blootstelling van invloed kan zijn op de langetermijnresultaten in de context van andere sociale en omgevingsfactoren. ”

Een team van verloskundigen, neonatologen, psychologen en beeldwetenschappers hebben samengewerkt om de hersenen van 16 baby’s te bestuderen met behulp van functionele MRI in rusttoestand (fMRI), waarmee onderzoekers hersenactiviteit kunnen meten door veranderingen in de bloedstroom te detecteren. Met rusttoestand fMRI kan de connectiviteit tussen neurale gebieden – bekend als rusttoestandsnetwerken – worden waargenomen terwijl de hersenen in rust zijn.

Het onderzoeksteam, geleid door Dr. Radhakrishnan, onderzocht de functionele connectiviteit van de amygdala, een gebied dat verantwoordelijk is voor de perceptie en regulering van emoties zoals woede, angst, verdriet en agressie. De studiegroep omvatte 16 voldragen baby’s, waaronder acht prenataal blootgesteld aan opioïden en acht die niet werden blootgesteld aan prenatale opioïden of naïef opioïden. Beeldvorming, inclusief fMRI en anatomische MRI, werd uitgevoerd terwijl de baby’s van nature sliepen. Om de deelname van de amygdala aan de rusttoestandnetwerken te bepalen, heeft het team hersenkaarten gemaakt en interessante gebieden voor de linker en rechter amygdala toegepast.

“Onze vroege resultaten tonen significante verschillen in de manier waarop de amygdala verbinding maakt met verschillende hersengebieden tussen de baby’s die worden blootgesteld aan opioïden en de opioïde-naïeve baby’s,” zei Dr. Radhakrishnan. “We moeten nog steeds onderzoeken wat de klinische implicatie van deze bevinding kan zijn.”

Dr. Radhakrishnan zei dat er grotere en langetermijn-uitkomstenstudies aan de gang zijn om de functionele hersenveranderingen in prenatale blootstelling aan opioïden en hun bijbehorende ontwikkelingsresultaten op lange termijn beter te begrijpen. “Hoewel onze vroege resultaten verschillen vertoonden tussen de twee groepen in een kleine onderzoekssteekproef, is het erg belangrijk dat we deze bevindingen verder onderzoeken en valideren in grotere studies,” zei ze. ”

Om de beste methoden voor het beheer van NAS en het verbeteren van de langetermijnresultaten bij deze zuigelingen te identificeren, is het van cruciaal belang om veranderingen in de hersenfunctie te begrijpen die kunnen voortvloeien uit prenatale blootstelling aan opioïden.”

Vertaling: Pieter Tau