Opnieuw hoorzitting mbt asbest in talkpoeder Johnson & Johnson

Johnson & Johnson heeft de uitnodigingen van het Subcomité om publiekelijk te getuigen geweigerd – ondanks een opzegtermijn van bijna een maand en de herhaalde pogingen van het Subcomité om het bedrijf te huisvesten.

WANNEER: dinsdag 10 december 2019

TIJD: 13:00 EST

Een livestream van de hoorzitting zal hier beschikbaar zijn .

DOEL

De hoorzitting zal gezondheidsrisico’s onderzoeken die verband houden met het gebruik van talkpoeders die asbest bevatten, en detectiemethoden die de volksgezondheid ondersteunen.

ACHTERGROND

  • Op 18 oktober 2019 heeft de Food and Drug Administration (FDA) aangekondigd dat het asbest in een partij babypoeder van Johnson & Johnson heeft ontdekt en dat het bedrijf het product vrijwillig heeft teruggeroepen. FDA waarschuwde consumenten om het gebruik van flessen uit de geteste partij te staken.
  • De aankondiging van de FDA resulteerde in het terugroepen van Johnson & Johnson aan bijna 33.000 flessen baby-poeder in de Verenigde Staten. Sinds de terugroepactie heeft Johnson & Johnson geprobeerd de integriteit van de positieve testresultaten van de FDA te betwisten.
  • Het bedrijf beweert dat “duizenden tests van de afgelopen veertig jaar herhaaldelijk bevestigen dat onze talkproducten voor consumenten geen asbest bevatten.” Uit interne memo’s van Johnson & Johnson uit 1971 blijkt echter dat het bedrijf wist dat op talk gebaseerd babypoeder mogelijk asbest bevatte. De senior medewerker die de memo heeft geschreven, raadde Johnson & Johnson aan zijn onderzoek naar talkveiligheid te ‘upgraden’.
  • Industriemethoden voor het detecteren van asbest in talk omvatten hoofdzakelijk twee testmethoden: gepolariseerd lichtmicroscopie (PLM) en het gebruik van een analytische transmissie-elektronenmicroscoop (ATEM). Zowel PLM als ATEM zijn bekritiseerd omdat ze niet de juiste gevoeligheid hadden om zeer lage niveaus van asbestverontreiniging te detecteren. Laboratoria waarmee de industrie en de FDA een contract afsluiten om asbestdetectie te doen bij talktesten, vertrouwen vrijwel volledig op deze methoden.
  • Sinds de jaren zestig hebben wetenschappers een verband vastgesteld tussen eierstokkanker en het gebruik van poeders die talk bevatten. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) meldt dat talkhoudend asbest kankerverwekkend is voor mensen en mesothelioom kan veroorzaken. IARC concludeert ook dat het gebruik van talkhoudend babypoeder in het perineale (genitale) gebied carcinogeen kan zijn voor de mens.
  • De FDA, de Wereldgezondheidsorganisatie en tal van andere volksgezondheidsorganisaties erkennen geen veilige of acceptabele hoeveelheid asbest in talk.