De gezondheidsvoordelen van aspirine onder de loep genomen

De gezondheidsvoordelen van aspirine onder de loep genomen

Onderzoek door de Unversiteit van Georgia (UGA) in de Verenigde Staten [2] toont aan dat de voordelen van aspirine niet langer opwegen tegen de mogelijke schade bij volwassenen zonder een indicatie voor hartaandoeningen.

Elke dag een baby-aspirine (70-80mg, DS) nemen om een hartaanval of beroerte te voorkomen, moet niet langer worden aanbevolen aan patiënten die nog geen van deze gebeurtenissen hebben meegemaakt. Dat is de conclusie van een recente studie die gepubliceerd is in in `Family Practice` [3].

Bijna een kwart van de Amerikanen ouder dan 40 meldt dagelijks aspirine te nemen Ook als ze geen geschiedenis van hartaandoeningen of beroertes hebben. “Dat is een probleem”, zegt onderzoeker Mark Ebell.

Als arts en epidemioloog aan het UGA’s College of Public Health inventariseerde en evalueerde Ebell het bewijsmateriaal dat de klinische praktijk en het gedrag op gezondheidsgebied aanstuurt. Uit die studie volgt de aanbeveling dat het advies om aspirine te nemen om een hartaanval of beroerte te voorkomen, moet worden beperkt tot volwassenen tussen de 50 en 70 jaar. En alleen tot de mensen in die leeftijdscategorie die een verhoogd risico hebben op een hart- en/of vaatziekte.

“We moeten er niet van uitgaan dat iedereen baat heeft bij een lage dosis aspirine. In feite tonen de gegevens aan dat de potentiële schade opweegt tegen de potentiële voordelen. Dat geldt vooral voor mensen zonder voorgeschiedenis of indicatie van cardiovasculaire problemen, maar die toch aspirine nemen om een eerste hartaanval of beroerte voorkomen”, zegt Ebell.

Dertig jaar geleden werd voor het eerst ontdekt dat aspirine het risico op een fatale of niet-fatale hartaanval verminderde. Latere studies hebben ook bewijs gevonden dat aspirine het risico op een beroerte en/of darmkanker kan verminderen.

Maar het gebruik van aspirine heeft altijd risico’s met zich meegebracht, zegt Ebell, namelijk hersen- en maagbloedingen.

Meer recente studies beginnen erop te wijzen dat – als je de huidige medische normen toepast – de nadelen van aspirine opwegen tegen de voordelen.

“In de jaren zeventig en tachtig toen veel van de eerdere onderzoeken werden gedaan, namen patiënten geen statines om cholesterol te beheersen. Verder was hun bloeddruk slecht gereguleerd. Ook werd er nog niet gescreend op kanker van de dikke darm”, zegt Ebell.

Ebell en zijn collega Frank Moriarty van het Royal College of Surgeons in Ierland vergeleken aspirinestudies met patiëntgegevens tussen 1978 en 2002. Verder analyseerden ze vier grootschalige trials met aspirine van na 2005, toen het gebruik van statines en de screening op colorectale kanker inmiddels wijdverspreid waren.

Ze ontdekten dat voor elke 1000 patiënten die vijf jaar werden behandeld met aspirine er zich vier minder cardiovasculaire voorvallen voordeden. Maar bij zeven op de duizend deden zich grote bloedingen voor. Ebell werd vooral gealarmeerd door het grote aantal hersenbloedingen bij de aspirinegebruikers.

“Ongeveer 1 op de 300 personen die vijf jaar aspirine namen, kregen een hersenbloeding. Een hersenbloeding veroorzaakt ernstig letsel en kan fataal zijn. Vaak leidt het tot een handicap”, zegt hij. “Eén op de 300 is geen statistiek die een typische arts in zijn praktijk kan oppikken. Daarom hebben we deze grote onderzoeken nodig om kleine maar belangrijke verhogingen van gezondheidsrisico’s op het spoor te komen”.

Ebell waarschuwt mensen die zich zorgen maken over hun cardiovasculaire risico’s – maar die geen hartaanval of beroerte hebben gehad – om met hun arts in gesprek te gaan over andere manieren (dan aspirine) om een ingrijpend cardiovasculair incident te voorkomen.

Volgens Ebell is de behandeling tegen hoge bloeddruk, overmatig cholesterol en diabetes tegenwoordig veel beter en zijn andere risicofactoren – zoals roken – flink gedaald.

Ebell: “Er zijn zoveel dingen die we nu beter doen om het risico op cardiovasculaire ziekten en colorectale kanker te beperken. Daardoor is het belang van aspirine sterk afgenomen”.

Vertaling: Dick Schrauwen [1]

Verwijzingen

[1] Oorspronkelijk persbericht
Zie: https://www.google.com/search?q=Aspirin%27s+health+benefits+under+scrutiny

[2] UGA
– https://www.uga.edu/

[3] Studie
Frank Moriarty, Mark H Ebell. A comparison of contemporary versus older studies of aspirin for primary prevention. Family Practice, 2019; DOI: 10.1093/fampra/cmz080
– https://academic.oup.com/fampra/advance-article-abstract/doi/10.1093/fampra/cmz080/5637484?redirectedFrom=fulltext