Alcohol reclame op TV kan een rol spelen bij het alcoholgebruik door minderjarigen

Nieuwe studie toont aan dat minderjarigen die advertenties herkennen voor bier en sterke drank meer kans hebben om te gaan drinken.

Boston- Minderjarigen die bekend zijn met alcoholreclame op televisie grotere kans maken alcoholische dranken en overmatig drinken te hebben geprobeerd dan mensen die zichnhet zien van dergelijke advertenties niet konden herinneren blijkt uit een nieuwe studie.

Alcoholgebruik door minderjarigen blijft een belangrijk risico voor de gezondheid in de VS, aldus hoofdauteur Susanne E.Tanski, MD, MPH, Faap, assistent-professor bij de afdeling kindergeneeskunde aan Children’s Hospital in Darthmouth, Darthmouth-Hitchcock Medical Center. “In deze studie hebben we een verband laten zien tussen de erkenning van nationale televisie alcoholreclame en aanvang van alcoholgebruik door minderjarigen en patronen van zwaarder gebruik.”

Eerder onderzoek door Dr. Tanski en haar collega’s toonden een verband tussen het zien van roken en drinken in films en adolescenten die betrokken zijn bij dit risicovolle gedrag. Deze studie uitgebouwd van dat onderzoek door het verkennen of er een verband is tussen blootstelling aan televisie-reclame en middelengebruik.

De onderzoekers brachten een nationale steekproef van 2.541 jongeren tussen de 15 en 20 jaar. De deelnemers werden gevraagd naar hun leeftijd, geslacht, ras, of hun vriend dronk, of hun ouders dronken, of ze nu een favoriete alcoholadvertentie hadden en of het alcoholmerk koopwaar hun eigendom is.Zij werden ook gevraagd of ze konden beoordelen of ze betrokken zijn bij “sensatie-zoekend” gedrag.

De deelnemers werden vervolgens advertenties getoond van de top bier en gedistilleerde alcoholmerken die op de nationale televisie werden uitgezonden in het jaar voor de enquete evenals 20 advertenties voor fast-food restaurants. De beelden werden digitaal bewerkt om de merken en logo’s te verwijderen. Personen werden gevraagd of zij zich herinnerden de advertentie te hebben gezien, of ze de advertentie leuk vonden en of ze het product kenden of het restaurant waar reclame voor was gemaakt.

De resultaten toonden aan dat 59 procent van de minderjarige jongeren eerder alcohol dronk. Van degene die dronken, dronken 49 procent ( meer dan zes drankjes op een rij) minstens een maal in het afgelopen jaar overmatig.

Bekendheid met tv-reclame voor alcoholhoudende dranken waren voor de drinkers aanzienlijk hoger dan om niet- drinkers.

Andere factoren die verband houden met het drinken van alcohol met inbegrip van oudere leeftijd, het zien van alcohol in films, een favoriet alcohol advertentie, een grotere neiging hebbend tot sensatie zoekend gedrag, vrienden hebben die alcohol drinken, en ouders hebben die wekelijks alcohol drinken.

Onder degene die alcohol dronken, was bekendheid met tv-reclame voor alcoholhoudende drank verbonden met een groter gebruik van alcohol en overmatig drinken. Andere factoren in verband met meer gevaarlijk drinken inbegrepen het bezit van merk alcohol koopwaar, het hebben van een favoriete alcoholadvertentie, hogere leeftijd, mannelijk geslacht, sensatie zoeken en vrienden die drinken.

vertaling Irene