Nieuws maagzuurremmers


balk2.jpg (42734 bytes)


Populaire maagzuurremmers bevorderen chronische leverziektes

Ongeveer 10 procent van de bevolking neemt (PPI) geneesmiddel om maagzuurafscheiding te blokkeren en symptomen van frequente zuurbrand, zure reflux en gastro-oesofageale refluxziekte te verlichten. Dat percentage kan zeven keer hoger zijn bij mensen met chronische leverziekte. Onderzoekers aan de Universiteit van CaliforniŽ San Diego School of Medicine hebben bewijs gevonden bij muizen en mensen dat maagzuuronderdrukking specifieke goede darmbacteriŽn beÔnvloeden op een manier die leverschade en drie soorten chronische leverziekte bevordert.

Lees verder


Maagzuurremmers (protonpompremmers) verhogen risico op overlijden

Uit een onderzoek gepubliceerd in het online tijdschrift BMJ Open, blijkt dat proton pomp remmers (PPI's) - een veel voorkomende klasse van geneesmiddelen ontworpen om de overmatige maagzuurproductie te beperken - een verhoogd risico op overlijden kunnen geven. Gezien de beschikbaarheid en de accumulerende bewijzen in verband met een aantal potentieel ernstige bijwerkingen, wordt het tijd om de indicaties voor gebruik en duur van de behandeling met PPI's te beperken, stellen de onderzoekers voor.

Lees verder


Maagzuurremmers veranderen microbioom drastisch

De meest gebruikte maagzuurremmers (protonpompremmers) kunnen de samenstelling van het microbioom drastisch veranderen, volgens onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Maastricht UMC in een publicatie in het vakblad Gut. Deze resultaten kunnen verklaren waarom mensen die deze maagzuurremmers slikken vaker darminfecties door bacteriŽn zoals Salmonella of Clostridium difficile hebben.


Het belang van voldoende maagzuur hebben - Dr Eric Berg


Chronisch gebruik maagzuurremmers (protonpompremmers) niet veilig

Het gaat met name om de risico's op botfracturen, nierschade etc bij een gebruik langer dan 2 maanden.


Protonpompremmers (zoals esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol en rabeprazol) geven verhoogd risico op dementie

Uit een onderzoek waarbij gegevens van een grote Duitse zorgverzekeraar werden gebruikt kan, volgens een artikel online gepubliceerd door JAMA Neurology, het gebruik van protonpompremmers, de populaire behandeling voor gastro-oesofageale reflux en maagzweren, worden geassocieerd met een verhoogd risico op dementie.

Lees verder


Wat doe je bij maagzuurproblemen en zuurbranden ?


Maagzuurremmers veranderen de darmflora drastisch

De meest gebruikte maagzuurremmers (protonpompremmers) kunnen de samenstelling van de darmflora drastisch veranderen. Dat schrijven onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Maastricht Universitair Medisch Centrum vandaag in een publicatie in het vakblad Gut.

Lees verder


Protonpompremmers moeten oordeelkundig worden gebruikt om de zeldzame bijwerkingen te minimaliseren

Protonpompremmers (PPI's), worden meestal gebruikt voor brandend maagzuur en maagpijn, en zouden moeten worden voorgeschreven in de laagst mogelijke dosis en zo kort mogelijk wegens mogelijke bijwerkingen, volgens een recensie in CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

Lees verder


Zure refluxmedicatie kan risico op nierziekte verhogen

Protonpomp-remmers (PPIís), een klasse van geneesmiddelen die gebruikt worden om zure reflux (brandend maagzuur) en andere zuurgerelateerde gastro-intestinale aandoeningen te behandelen, kunnen het risico op het ontwikkelen van chronische nierziekte (CKD) verhogen.

Lees verder


Maagzuurremmers verhogen het risico op Clostridium difficile infecties

Zuigelingen en kinderen die zuurverminderende medicijnen krijgen worden geconfronteerd met een aanzienlijk hoger risico op het ontwikkelen van Clostridium difficile infectie, een potentieel ernstige darmaandoening. De bevindingen gerapporteerd door onderzokers van het Columbia University Medical Center (CUMC) suggereren dat kinderartsen meer kwaad dan goed kunnen doen door het voorschrijven van deze medicijnen voor kinderen die geen specifieke gastro-intestinale symptomen hebben zoals occasioneel braken. De studie werd onlangs online gepubliceerd op Clinical Infectious Diseases.

Lees verder


Ervaring met maagzuurremmmers

Als je ouder wordt dan wordt het maagzuur minder sterk. Daarom produceert je maag MEER maagzuur. Kan lastig zijn. Op aanraden van een arts uit de goede hoek heb ik de remmers laten staan en ben ik maagzuur gaan innemen. Ei van Columbus. Na verloop van einige tijd kun je dit verminderen want je programmert je maag om gewoon te doen wat de bedoeling is. Soms, heel soms heb je het maagzuurpilletje nog een keer nodig. Maar dan heb je iets doms gedaan.

Grť Luttik


Overmatig gebruik van maagzuurremmers is riskant

Hoewel ze soms worden gebruikt om pittige maaltijden beter te kunnen verwerken, kunnen de reguliere maagzuurremmers serieuze bijwerkingen hebben.

Link

Vertaling: Inge Hendriks; http://www.leeffit.nl


Belangrijke risico-informatie over gelijktijdig gebruik van clopidogrel-bevattende geneesmiddelen (Plavix) en protonpompremmers

In vervolg op het webbericht van 3 juni 2009 over het risico van gelijktijdig gebruik van Plavix en protonpompremmers hebben de handelsvergunninghouders op 7 augustus 2009 via een DHPC de beroepsgroepen geÔnformeerd. Dit na overleg met het wetenschappelijke Comitť voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP), waarin het CBG vertegenwoordigd is, en met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het gelijktijdig gebruik van Plavix en protonpompremmers (PPI's, maagzuurremmers met het werkzame bestanddeel omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol of rabeprazol) dient te worden vermeden, tenzij deze combinatie absoluut noodzakelijk is. De combinatie kan leiden tot een verhoogd risico op trombose, inclusief een acuut myocard infarct (hartaanval). Plavix wordt gebruikt om de vorming van bloedstolsels te helpen voorkomen en om het risico van ernstige gevolgen hiervan te voorkomen. Combinatie met PPI's kan voor een interactie zorgen waardoor de werkzaamheid van Plavix wordt verminderd. PatiŽnten die worden behandeld met een combinatie van Plavix en PPI's dienen Plavix te blijven innemen. Het advies is dat zij hun arts of apotheker raadplegen.


Ouderen dupe van schrappen vergoeding maagzuurremmers

Het schrappen van maagzuurremmers uit het verzekerde pakket leidt tot veel meer ziekenhuisopnamen, vooral van ouderen. De financiŽle opbrengst van deze bezuiniging weegt niet op tegen de medische en sociale meerkosten die ze tot gevolg heeft. Dit laat CSO, de koepel van ouderenorganisaties vandaag weten aan minister Klink van Volksgezondheid. De minister wil maagzuurremmers niet langer vergoeden via de basisverzekering. Volgens de ouderenorganisaties leidt het niet meer vergoeden van maagzuurremmers tot minder gebruik hiervan bij een aantal vitale indicaties, met alle gevolgen van dien. Zo slikken veel mensen maagzuurremmers, omdat andere noodzakelijke medicijnen maagbeschadigingen en maagbloedingen kunnen veroorzaken. Wanneer patiŽnten maagzuurremmers zelf moeten betalen, zullen ze eerder geneigd zijn daarmee te stoppen. Een voorbeeld zijn NSAID's. Vooral ouderen, gebruiken die dagelijks om chronische pijnen ten gevolge van bijvoorbeeld artrose of reuma tegen te gaan. PatiŽnten kunnen als bijwerking van deze medicijnen maagbeschadigingen oplopen. Nu al worden jaarlijks drieduizend patiŽnten hiervoor in een ziekenhuis opgenomen. Door gelijktijdig gebruik te maken van een maagzuurremmer kunnen deze complicaties goeddeels worden voorkomen. Soortgelijke bijwerkingen en maagklachten worden ook gemeld bij het gebruik van aspirine in een lage dosis of andere bloedverdunners ter behandeling of voorkoming van hart- en vaatziekten. Ook hierbij zijn de gunstige effecten van maagzuurremmers aangetoond.  Door de vergoeding uit het verzekerde pakket te schrappen, wekt de minister de indruk dat maagzuurremmers geen belangrijke medicijnen zijn. Minder gebruik zal leiden tot een toename van de kosten van de gezondheidszorg vanwege een groter aantal consulten, maagonderzoeken en ziekenhuisopnamen, vooral van ouderen. Ook het sterftecijfer zal toenemen als gevolg van optredende complicaties.

--

En waar hebben veel ouderen een tekort aan ? Aan B12, in dat kader moet je ook dit maar eens lezen:

Mentaal verval door maagzuurremmers

Maagzuurremmers behoren wereldwijd tot de meest voorgeschreven geneesmiddelen. De lijst met mogelijke bijwerkingen is echter aanzienlijk. Zo kan onder meer door langdurig gebruik een tekort aan vitamine B12 ontstaan. Dit kan leiden tot mentaal verval. Huisartsen lijken zich hiervan niet bewust. In het coverartikel van Ortho wordt onder andere een recent wetenschappelijk onderzoek aangehaald waaruit blijkt dat bij ouderen cognitieve achteruitgang geassocieerd is met continu gebruik van maagzuurremmers. In eerdere onderzoeken was dit ook al aangetoond. De mentale achteruitgang varieerde van mild tot aan ernstige dementie.  Maagzuur is al jaren een prominente melkkoe van de farmaceutische industrie. Totdat het octrooi van Losec (omeprazol) in 2004 verliep, was deze protonpompremmer het meest verkochte medicijn ter wereld. Ook in ons land ging ťn gaat het middel nog steeds grif van de hand, net als de andere protonpompremmers. In de Nederlandse top-10 van geneesmiddelen met de hoogste omzet in euro's, prijkten in 2006 drie protonpomremmers: pantoprazol (3), omeprazol (4) en esomeprazol (9). De protonpompremmers hebben de afgelopen jaren voor een belangrijk deel de rol overgenomen van de zogenaamde H2-receptorantagonisten. Deze medicijnen kunnen de vorming van maagzuur onderbreken. De bekendste zijn cimetidine (Tagamet) en ranitidine (Zantac).

Lees het hele artikel in Ortho nr.1, 2008
www.ortho.nl

Dharmarajan TS, Kanagala MR, Murakonda P, Lebelt AS, Norkus EP. Do acid-lowering agents affect vitamin B12 status in older adults? J Am Med Dir Assoc 2008; 9(3):162-7

--

Maagzuurremmer Lansoprazole en chronische diarree

Lansoprazole is a proton pump inhibitor which powerfully suppresses gastric acid production and is widely prescribed for chronic use in gastroesophageal reflux disease. Lansoprazole uncommonly causes chronic watery diarrhea unresponsive to conventional medication as a symptom of collagenous colitis. This association has recently been reported and is not widely known. Correct diagnosis and treatment  without this knowledge is impossible. Discontinuation of lansoprazole results in the prompt resolution of diarrhea.  A 70-year old woman developed watery diarrhea 4 to 9 times a day. She had interstitial pneumonia at 67 and reflux esophagitis at 70. Lansoprazole 30 mg/day had been prescribed for reflux esophagitis for nearly 6 months. Lansoprazole was withdrawn due to its possible side effect of diarrhea. Colonoscopy disclosed diffuse cloudiness of the mucosa which suggested ulcerative colitis. Consequently sulfasalazine 2 g/day was started. The patient's diarrhea dramatically disappeared the following day. However, biopsy specimens showed subepithelial collagenous thickening and infiltration of inflammatory cells in the lamina propria confirming the diagnosis of collagenous colitis. One month after sulfasalazine therapy was initiated, both colonoscopic and histological abnormalities resolved completely. Five months later the diarrhea recurred. The findings on colonoscopy and histology were the same as before confirming a diagnosis of collagenous colitis relapse. The author found that the patient had been taking lansoprazole again three months ahead of the recent episode of diarrhea. Withdrawal of lansoprazole promptly resolved the diarrhea. Endoscopic and histological abnormalities were also completely resolved similar to the first episode. Retrospectively, the date of commencement of sulfasalazine and the discontinuation of lansoprazole in the first episode was found to be the same. The author concluded that the patient had lansoprazole-associated collagenous colitis.

Link

--

Maagzuurremmers schadelijk, zorgen voor problemen in luchtwegen en darmen/maag door toename bacteriŽn

Ever since a class of drugs called proton pump inhibitors were introduced to the market in the late 1980s, the use of these acid-suppressive medications for symptoms of heartburn, acid reflux and other gastrointestinal symptoms has grown tremendously. This widespread use has extended to the inpatient hospital setting, where patients are often routinely given the medications as a way to prevent the development of stress ulcers.  But, a large prospective study, led by investigators at Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) finds that this routine practice may actually be harmful to patients. In their research, published in tomorrow’s issue of the Journal of the American Medical Association (JAMA), the researchers found that acid-suppressive medications were associated with a 30 percent increased risk of developing hospital-acquired pneumonia.

Link

--

Maagzuurremmers verhogen de kans op heupbreuken

While drugs such as proton pump inhibitors (PPIs) and histamine-2 receptor antagonists (H2RAs) are effective in reducing the amount of acid produced by the stomach, researchers have found — in the first U.S. study of its kind — that these drugs may increase the risk of hip/femur fractures. In a nested case-control study within the northern California Kaiser Permanente integrated health-services organization, doctors examined up to 10 years of exposure to PPIs and H2RAs. They evaluated dose, duration and multiple potential confounders including smoking, alcohol diagnoses and laboratory values; only smoking was included in the analyses, as the others did not substantially change the odds ratios. The doctors also evaluated other medications to determine if expected associations were present or absent.
A total of 33,752 cases and 130,471 controls were identified. Patients with hip fractures were 30 percent more likely than controls to have taken at least a two-year supply of PPIs and 18 percent more likely to have taken a two-year supply of H2RAs.  Those taking less than one pill/day had a 12 percent fracture risk increase. Patients taking the average prescription dose of one pill/day had a 30 percent risk increase, while those that took more than one pill/day had a 41 percent risk increase. The greatest relative increase in risk for PPI use greater than two years was among patients 50 to 59 years of age. However, the largest number of fractures was among the 80- to 89-year-old age group, though this group had a lower relative risk associated with PPIs.

Link


 

 

 


View My Stats