Maagzuurremmers (protonpompremmers) verhogen risico op overlijden

Het wordt tijd om het gebruik van wijd beschikbare proton pomp remmers te beperken, zeggen onderzoekers.

BMJ

Uit een onderzoek gepubliceerd in het online tijdschrift BMJ Open, blijkt dat proton pomp remmers (PPI's) - een veel voorkomende klasse van geneesmiddelen ontworpen om de overmatige maagzuurproductie te beperken - een verhoogd risico op overlijden kunnen geven.

Gezien de beschikbaarheid en de accumulerende bewijzen in verband met een aantal potentieel ernstige bijwerkingen, wordt het tijd om de indicaties voor gebruik en duur van de behandeling met PPI's te beperken, stellen de onderzoekers voor.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat er een verband bestaat tussen PPI-gebruik en een verhoogd risico op chronische nierziekte/nierziekte progressie, dementie, C difficile infecties en botfracturen bij mensen met een broze botziekte (osteoporose).

Alhoewel er nog geen vaststaande conclusies zijn getrokken, zijn er opkomende bewijzen dat PPI's het risico op weefselschade kunnen verhogen dat voortvloeit uit normale cellulaire processen, bekend als oxidatieve stress, alsmede de verkorting van telomeren die aan het einde van de chromosomen zitten en een rol spelen die vergelijkbaar is met de plastiek tips aan het uiteinde van schoenveters.

De onderzoekers baseren hun bevindingen op nationale Amerikaanse gegevens die zijn verkregen uit een netwerk van ge´ntegreerde gezondheidszorgsystemen waarbij meer dan 6 miljoen mensen betrokken zijn, waarvan de gezondheid gemiddeld zes jaar gevolgd werd tot 2013 of tot het eventueel overlijden.

Zij hebben drie vergelijkende analyses uitgevoerd tussen degenen die PPI's namen met degenen die een ander type geneesmiddelen gebruikten nl. histamine H2-receptor antagonisten of H2-blokkers genoemd (349312 personen); gebruikers en niet-gebruikers van PPI's (3.288.092 mensen) en met mensen die helemaal geen maagzuurremmers namen.

Vergeleken met het gebruik van H2-blokkers werd PPI-gebruik geassocieerd met een 25% verhoogd risico op overlijden door allerlei oorzaken dat verhoogde met langer gebruik van PPI's. De andere analyses hebben een gelijkaardig risico vastgesteld tussen gebruikers en niet-gebruikers van PPI's en tussen diegenen die PPI's namen en geen zuuronderdrukkende geneesmiddelen gebruikten.

Het risico op overlijden werd ook verhoogd onder degenen die PPI's hadden genomen, ondanks het feit dat ze geen passende medische indicatie hadden voor hun gebruik, zoals zweren, H pylori-infectie, Barrett's slokdarm (pre-kankerverschijnselen in de luchtpijp) en slokdarmkanker.

Dit is een observatiestudie, zodat er geen duidelijke conclusies kunnen worden getrokken over oorzaak en gevolg. De onderzoekers kregen ook geen informatie over de doodsoorzaken. Hoewel er geen duidelijke biologische uitleg is voor hun bevindingen, stellen de onderzoekers toch voor dat de consistentie van hun resultaten en het groeiende aantal bewijzen dat PPI-gebruik verbindt met een reeks bijwerkingen, "dwingend" is.

Zij schrijven: "Alhoewel onze resultaten het voorschrijven en het gebruik van PPI's niet willen onderdrukken wanneer medisch verantwoord, kunnen zij worden gebruikt om geneesmiddelenbewaking te bevorderen en de bijwerkingen van gelicentieerde geneesmiddelen beter op te volgen; zij benadrukken wel dat het nodig is om overtuigend gebruik van PPI's en het gebruik en de duur van de therapie te beperken tot gevallen waar er een duidelijke medische indicatie is en waar het voordeel groter is dan een mogelijk risico.

Vertaling: Andre Teirlinck


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica