Is de kritiek op BMR vaccin criticus Andrew Wakefield terecht?


Wat de Wakefield-critici je niet vertellen, is dat a) de studie werd geautoriseerd door 12 andere wetenschappers en b) het document bevatte geen enkele conclusie over MMR en autisme.

Wakefield's document was een "Case Series", wat geen hypothese test document is. Hij gebruikte gewoon de dokters verwijzingen, behandelde de ziekte en rapporteerde de informatie die de ouders verstrekten, de verwijzende artsen en de uitkomsten van zijn onderzoek. Ook werden zijn 19 andere documenten nooit ingetrokken, en de onderzoeken naar maagdarmziekte zijn meerdere malen over de hele wereld gerepliceerd.

Het document was een studie over een groep kinderen waarbij zich gastrische complicaties hadden voorgedaan. De ouders waardoor Wakefield (de top gastro-enteroloog in het Verenigd Koninkrijk) destijds was benaderd en zijn onderzoeksteam die hen probeerde te helpen met hun kinderen, is exact wat ze deden. Tijdens dit onderzoek bleken 8 van de 12 ouders dat deze symptomen, samenviel met de zogenoemde autistische regressie die, toevallig bij het toedienen van het MMR-vaccin was begonnen en wat de wetenschappers ontdekten was dat bij de behandeling van de darmafwijkingen de neurologische en gedragsafwijkingen eveneens verbeterden.

Waaruit in ieder geval blijkt dat Wakefied een causaal verband zag? Het werd trouwens nooit en te nimmer gezegd. In feite was Wakefield voorstander van alternatieve vaccins - hij was pro-vaccin maar pro SAFE vaccins.

Het is belangrijk te weten dat de persoon die de studie heeft ingetrokken, Sir Crispin Davis, een hoog salaris heeft opgebouwd in een niet-uitvoerende directeurspositie in het bestuur van Britse MMR-makers GlaxoSmithKline. Het 'onderzoek' werd gefinancierd door The Sunday Times, waarvan de eigenaar destijds Rupert Murdoch's zoon James, in zijn directeurspositie in het bestuur van Britse MMR-makers GlaxoSmithKline een hoog salaris scoorde. Tijdens de persconferentie van 1998 adviseerde Andrew Wakefield het gebruik van de monovalente mazelenvaccin optie die een veiligheidsrecord had van de late jaren 60, dus hij adviseerde eigenlijk tegen mazelen te vaccineren.

Tenzij je ons gaat vertellen dat Andrew Wakefield paranormaal was, waarom is de NHS niet voor het verwijderen van de genoemde optie zes maanden later uit het schema op verzoek. Dr John Walker Smith die in dezelfde hoedanigheid met Wakefield werkte, was ontheven van alle kosten.

De GMC procedure was een multi-jaar, multi-million dollar vervolging tegen Drs. Wakefield, Walker-Smith en Murch. Het heeft betrekking op een controversiŽle studie van 1998 gepubliceerd in The Lancet, wat een mogelijke verband tussen autisme, het mazelen-de bof-rubella-vaccin en de darmziekte voorstelt. Op basis van de GMC vervolging, zijn beiden, Drs. Walker-Smith en Wakefield hun praktijklicenties kwijtgeraakt en het Lancet-artikel is officieel gewist. De GMC beweerde dat de dokter/schrijvers verzuimd hadden de nodige ethische vrijstellingen te verkrijgen en dat zij twaalf kinderen in de studie hadden onderworpen aan onnodige medische procedures.

Justitie Mitting, die het beroep van dr. Walker-Smith's in het Hoge Hof van Justitie, Queen's Bench Division, de administratieve rechtbank had onderzocht, bevond dat de GMC's conclusies "gebaseerd waren op onvoldoende en oppervlakkige redeneringen" en dat door "het vinden van ernstig beroepswangedrag en de sanctie van het wissen beiden geruÔneerd werden. "Zie de volledige tekst van de beslissing.

Dr. Walker-Smith's professionele verzekeringsdekking betaalde uit op zijn beroep; Dr. Wakefield's verzekeringsmaatschappij wilde dat niet.
Http://www.echo.net.au/2017/04/anti-vaxxers-hero-fraud/

Vertaling Shanti Onneweer


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica