Schimmel toxines ontstaan gemakkelijk in de lucht, waardoor binnenshuis gemakkelijk potentiële gezondheidsrisico’s ontstaan

AMERIKAANSE SAMENWERKING VOOR MICROBIOLOGIE

Toxines die geproduceerd worden door drie verschillende schimmels die binnenshuis op behang groeien kunnen vernevelen en gemakkelijk ingeademd worden. De bevindingen, die waarschijnlijk betrekking hebben op het ‘sick building syndrome’, werden gepubliceerd in Applied and Environmental Microbiology, een tijdschrift van de American Society for Microbiology.

“We hebben aangetoond dat mycotoxines kunnen worden overgebracht van een beschimmeld materiaal naar de omgevingslucht, onder omstandigheden die je tegenkomt in gebouwen,” zei mede-auteur Jean-Denis Bailly, DVM, PhD, Professor of Food Hygiene, National Veterinary School of Toulouse in Frankrijk. “Zo kunnen mycotoxinen worden ingeademd en moeten ze als parameters van de binnenlucht kwaliteit worden onderzocht, vooral in huizen met zichtbare verontreiniging door schimmels.”

De aanzet tot deze studie was het gebrek aan gegevens over de gezondheidsrisico’s van mycotoxinen, geproduceerd door schimmels die binnenshuis groeien. (Afbeelding: microscopische weergave van een sporen vormende Aspergillus, met talrijke lichtsporen die gemakkelijk kunnen worden verneveld en met mycotoxinen ingeademd kunnen worden. Credit: Sylviane Bailly.)

Binnen het onderzoek bouwden de onderzoekers een experimentele bank die een luchtstroom kon simuleren over een stuk verontreinigd behang, waarbij de luchtstroom en de richting kon worden geregeld. Daarna analyseerden zij de resulterende bioaerosol.

“De meeste in de lucht aanwezige toxinen zijn waarschijnlijk aanwezig op schimmelsporen, maar we hebben ook aangetoond dat een deel van de giftige lading werden gevonden op zeer kleine deeltjes - stof of kleine behang delen, dat gemakkelijk ingeademd kan worden,” zei Bailly.

De onderzoekers gebruikten tijdens hun studie drie schimmelsoorten: Penicilluim brevicompactum, Aspergillus versicolor en Stachybotrys chartarum. Deze soorten, die lang bestudeerd zijn als bronnen van voedsel verontreinigende stoffen, zijn ook ‘vaak voorkomende binnenverontreinigingen’, aldus Bailly. Hij merkte op dat ze verschillende mycotoxinen produceren en hun mycelia zijn verschillend van elkaar, wat waarschijnlijk leidt tot verschillen in de hoeveelheid mycotoxinen die in de lucht aanwezig zijn. (Mycelia zijn de draadachtige uitsteeksels van schimmels die de omgeving afzoeken op voeding en water.)

De bevindingen zorgden voor twee nieuwe wetenschappelijk vragen, zei Bailly. Ten eerste: “Er zijn bijna geen gegevens over toxiciteit van mycotoxinen na inhalatie,” zei hij en merkte op dat de meeste onderzoeken zich hebben geconcentreerd op dergelijke toxines als voedselverontreinigingen.

Ten tweede brengen de verschillende schimmelsoorten verschillende hoeveelheden mycotoxinen in de lucht, ‘waarschijnlijk gerelateerd aan de mycelium organisatie’, maar mogelijk is er ook verband met de mechanismen waarmee mycotoxinen door de verschillende schimmels beneveld worden - bijvoorbeeld via vochtafscheiding versus ophoping in sporen. Dergelijk kennis zou kunnen helpen bij het prioriteren van die soorten die van groot belang kunnen zijn bij het optreden van mycotoxinen, zei hij.

Bailly merkte op dat de drang naar steeds energiezuinige huizen het probleem van mycotoxinen binnenshuis kan verergeren. Dergelijke woningen ‘zijn sterk van buitenaf geïsoleerd om energie te besparen,’ maar diverse water verbruiksapparatuur zoals koffieapparaten ‘kunnen leiden tot gunstige omstandigheden voor schimmelgroei,’ zei hij.

“De aanwezigheid van mycotoxines binnenshuis moet in aanmerking worden

Vertaling: Lia Keizer


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica