Artsen vragen de FDA om regelgeving rond filtersigaretten


Experts: Gaten in filtersigaretten vormen risico's en zijn verantwoordelijk voor de stijging van longkankers.

Een nieuwe studie laat zien dat zogenaamde "lichte" sigaretten geen gezondheidsvoordelen hebben voor rokers en waarschijnlijk hebben bijgedragen tot de opkomst van een bepaalde vorm van longkanker die diep in de longen voorkomt.

Voor deze nieuwe studie onderzochten wetenschappers aan het Ohio State University Comprehensive Cancer Center - Arthur G. James Cancer Hospital en het Richard J. Solove Research Institute (OSUCCC - James) en vijf andere universitaire kankercentra waarom het meest voorkomend type longkanker, genaamd adenocarcinoom, de afgelopen 50 jaar is toegenomen,

Longkanker is afgenomen omdat minder mensen roken, maar niet long denocarcinoom. Adenocarcinoom is nu het meest voorkomend type longkanker.

Resultaten bevestigen wat onderzoekers van de tabakscontrole al jaren hebben vermoed. Er is geen gezondheidsvoordeel aan (lichte) sigaretten - lang door de tabaksindustrie als een "gezondere" optie verkocht. Deze sigaretten hebben eigenlijk meer schade veroorzaakt. Openingen in de sigaretfilters werden 50 jaar geleden geďntroduceerd en werden gelanceerd als lage-teer sigaretten.

"Dit werd gedaan om de rokers en de volksgezondheid te doen geloven dat zulke sigaretten veiliger waren", zegt Peter Shields, MD, plaatsvervangend Directeur van de OSUCCC - James en long medisch oncoloog. "Onze resultaten tonen een duidelijke relatie tussen de toevoeging van ventilatiegaten en een toenemend aantal gevallen van adenocarcinoom over de afgelopen 20 jaar. Deze gaten worden nog steeds voorzien in vrijwel alle sigaretten die vandaag op de markt zijn. "

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) kreeg de bevoegdheid om de fabrikatie, de distributie en de afzet van tabaksproducten te regelen via de wet: The Family Smoking Prevenstion and Tobacco Control Act van 2009. Huidige regels verbieden tabaksbedrijven van het vermelden van “lage teer” of “licht”. Gezien deze nieuwe gegevens moet de FDA onmiddellijk maatregelen ondernemen om het gebruik van de ventilatiegaten te regelen tot en met een volledig verbod op die openingen.

"De FDA heeft een verplichting tegenover de volksgezondheid om onmiddellijk het gebruik van ventilatiegaten in sigaretten te verbieden, "voegt Shields eraan toe. "Het is misschien een ietwat ingewikkeld proces om dergelijke regelgeving uit te vaardigen, maar er zijn meer dan genoeg gegevens om het proces te starten. Wij geloven dat een dergelijke actie het gebruik en de toxiciteit van conventionele sigaretten zou verminderen, en rokers zou aanzetten om te stoppen of minder schadelijke producten te gebruiken.”

Studieontwerp en methoden.

Een team samengesteld uit onderzoekers rond longkanker, volksgezondheid en tabaksregulering voerden een uitgebreide, veelzijdige analyse van de bestaande literatuur die chemische en toxicologische studies, menselijke klinische proeven en epidemiologische studies van rokersgedrag en kankerrisico, omvat. Zij bestudeerden wetenschappelijke publicaties uit de peer-reviewed literatuur en interne bedrijfsdocumenten uit de tabaksindustrie.

Onderzoekers stellen als hypothese dat de hogere incidentie van adenocarcinoom te wijten is aan de filterventilatiegaten, waardoor de rokers meer rook inademen met meer kankerverwekkende stoffen, mutagenen en andere toxinen.

"De filterventilatiegaten wijzigen het verbrandingsproces van de tabak waardoor meer kankerverwekkende stoffen worden aangemaakt en waardoor de rook de diepere delen van de longen kan bereiken waar adenocarcinoom vaker voorkomt, "legt Shields uit.

Tot op heden tonen alle wetenschappelijke bewijzen de nadelige gevolgen van ventilatieopeningen aan. Aanvullend onderzoek is nodig om te bevestigen dat de tabaksverslaving of giftige blootstelling niet zal toenemen bij het elimineren van de ventilatiegaten. De OSUCCC - James en onderzoekers aan de Universiteit van Minnesota, Roswell Park Cancer Institute, Virginia Tech, Harvard

Universiteit en Medische Universiteit van Zuid-Carolina zijn aanvullend onderzoek aan het uitvoeren om overeenstemming te vinden tussen de menselijke bio-marker studies en de rook distributie/blootstelling in de longen.

Vertaling: Andre Teirlinck


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica