Prenatale blootstellling aan tabak kan leiden tot problemen van functioneren als volwassene


BOSTON UNIVERSITY MEDICAL CENTER

Boston - Prenatale blootstelling aan tabak heeft een negatief effect op korte termijn, waaronder premature geboorte, laag geboortegewicht en daaropvolgende gedragsproblemen. Uit een nieuwe studie bleek echter dat de negatieve effecten kunnen voortduren tot op latere leeftijd. Uit de resultaten bleek dat prenatale blootstelling aan slechts 10 sigaretten al negatieve effecten heeft. Gepubliceerd online in Drug and Alcohol Dependence, is deze studie de eerste die de effecten op lange termijn op studenten uit middelbare scholen bekijkt en aantoont dat het belangrijk is om meer vruchtbare vrouwen te overhalen om te stoppen met roken.

Volgens een rapport dat is uitgegeven door Centers for Disease Control and Prevention, is roken tijdens de zwangerschap gebruikelijk in de VS, met zelfs 8 procent van de vrouwen die op een bepaald moment tijdens de zwangerschap gerookt hebben. Executief functioneren omvat een hoger niveau van cognitieve organisatie en management processen die belangrijk zijn voor succes zowel op school als in het dagelijks leven. Deze vaardigheden ontwikkelen zich gedurende de hele jeugdperiode en omvatten het zich eigen maken van zelfbeheersend gedrag en hoe men informatie optimaal kan organiseren en behandelen.

Voor de studie vulden onderwijzers éénmaal per jaar een Gedragsrating Inventaris over Executive Functioning - Leraarsvorm (BRIEF-TF) - in, van de studenten die betrokken waren bij de studie. De docenten waren niet bewust van het doel van de studie, maar waren goed geïnformeerd over de leerlingen. De betrokken studenten waren 51 procent mannelijk en 89 procent Afro Amerikaans en gingen naar school in een stedelijke gemeenschap. De leraren hebben ten minste één BRIEF-TF ingevuld voor 131 adolescenten, en de studie zelf voerde verder controles uit op demografie, blootstelling aan andere stoffen dan tabak, blootstelling aan lood en aan geweld tijdens de vroege kindertijd. Uit de bevindingen blijkt dat alleen tabak invloed had op minder optimale executieve functies in de klas, met name de invloed op het vermogen om eigen gedrag te reguleren.

"Omdat tabak één van de meest voorkomende stoffen is die tijdens de zwangerschap worden gebruikt - en het is vrij voor volwassenen om dat te gebruiken - blijkt uit dit resultaat het enorme belang van het versterken van de inspanningen om ervoor te zorgen dat vruchtbare en vooral zwangere vrouwen toegang hebben tot op bewijs gebaseerde Programma’s voor Stoppen met Roken, "zei Ruth Rose-Jacobs, ScD, MS, van Boston Medical Center en Boston University School of Medicine, die als hoofdauteur van de studie optrad. "Gezien het feit dat slechts tien sigaretten al een negatieve invloed kunnen hebben, is het van essentieel belang dat we hierop verder werken en zoveel toegang en onderwijs bieden als we kunnen om deze negatieve resultaten te voorkomen."

Vertaling: Andre Teirlinck


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica