Het volgen van een laag-glycemisch dieet zou volgens onderzoek ouderdoms oogziekten kunnen stoppen


TUFTS UNIVERSITY, HEALTH SCIENCES CAMPUS

Uit een onderzoek met muizen is gebleken dat het ontwikkelen van age-related macular degeneration (AMD) gestopt kan worden door over te schakelen van een hoog-glycemisch dieet (zetmeel in wit brood) naar een laag-glycemisch dieet (zetmeel in hele granen). Hoog-glycemische diŽten geven bij dezelfde hoeveelheid koolhydraten sneller suiker in de bloedsomloop dan laag-glycemische diŽten.

Onderzoekers van ouderdomsklachten van de Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center bij de Tuft University, geloven ook dat het onderzoek, dat gepubliceerd is in PNAS, wijst naar mogelijke biomarkers van AMD. Deze kunnen gebruikt worden om te kunnen voorspellen of iemand gevaar loopt om deze ziekte te krijgen, wat de hoofdoorzaak is van zichtverlies bij mensen boven de 50 jaar.

In een vroeg stadium geeft AMD een wazig zicht. In een vergevorderd stadium kan AMD het leven erg bemoeilijken. Het National Eye Institute schat dat het aantal mensen met AMD in 2050 verdubbeld zal zijn, van 2,07 miljoen naar 5,44 miljoen. In de Verenigde Staten hebben blanke Amerikanen de grootste kans om AMD te ontwikkelen en in 2010 hadden 2,5 procent van de blanke mensen van 50 jaar en ouder AMD. De ziekte kan pas vastgesteld worden als het achteruitgaan van het zicht al begonnen is. Helaas is er geen remedie.

De onderzoekers voerden het onderzoek uit met oudere muizen en verdeelde de 59 muizen in twee groepen: 19 laag-glycemisch gevoerde muizen en 40 hoog-glycemisch gevoerde muizen. De diŽten verschilden enkel in de bron van de koolhydraten. In beide gevallen bestond het dieet uit 45% koolhydraten. De koolhydraten varieerden in de verhouding amylose en amylopectin, de twee zetmelen voor dit onderzoek.
Het hoog-glycemische zetmeel was 100% amylopectin en het laag-glycemische zetmeel bestond uit 70 procent amylose en 30 procent amylopectin.

Na zes maanden bleven de hoog-glycemische groep muizen ofwel hoog-glycemisch, of ze waren overgegaan naar laag-glycemisch.

De onderzoekers namen waar dat een hoog-glycemisch dieet resulteert in het ontwikkelen van veel AMD eigenschappen, waaronder het functieverlies van de cellen aan de achterkant van het oog, retinal pignented epithelial atrophy (RPE) genoemd, alsook de cellen die licht registreren, fotoreceptoren genoemd - een voorbode van droge AMD Ė terwijl het laag-glycemische dieet dat niet deed. Wat belangrijk was is dat bij het switchen van een hoog-glycemisch dieet naar een laag-glycemisch dieet deze schade aan het netvlies stopte.

ďWe zijn echt verrast dat het netvlies van de muizen die halverwege overgegaan waren van een hoog-glycemisch dieet naar een laag-glycemisch dieet in de loop van het onderzoek niet verschilden van de muizen die gedurende het gehele onderzoek laag-glycemisch voer kregen. We hadden er geen rekening mee gehouden dat het veranderen van het dieet de opgelopen schade in de RPE zo snel herstelde. De resultaten van het onderzoek veronderstellen dat het veranderen van een hoog-glycemisch naar een laag-glycemisch dieet heilzaam is voor de ogen van mensen die al AMD aan het ontwikkelen zijn,Ē stelt hoofd onderzoeker Sheldon Rowan, Ph,D., wetenschapper van the Laboratory Nutrition and Vision Research bij het Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging bij de Tufts University.

Mogelijke biomarkers
De onderzoekers hebben ook mogelijke biomarkers voor AMD gevonden. Dergelijke biomarkers kunnen gebruikt worden om te voorspellen wie de ziekte zal kunnen krijgen. De biomarkers bestonden uit advanced glycation end products (AGEs) die gevormd worden wanneer suiker metabolieten reageren met eiwitten. Ze bestonden ook uit geoxideerde vetten, C3-carnitine en het serotonine niveau. Het laag-glycemisch dieet beperkte de opstapeling van de AGEs en de oxidatie van meervoudig onverzadigde vetten. AGEs kan een rol spelen in veroudering en het ontwikkelen van vele degeneratieve ziekten naast AMD. Vet oxidatie leidt tot de afbraak van vetten in celmembramen, wat kan leiden tot cel schade.

De onderzoekers ontdekten ook dat een hoger niveau van C3-carnitine en serotonine in het bloed verband hielden met het volgen van een laag-glycemisch dieet en met minder AMD eigenschappen. C3-carnitine, bekend onder de naam propionylcarnitine, speelt een rol in het vetzuurmetabolisme in cellen en wordt in vele laag-glycemisch voedingsmiddelen aangetroffen zoals volkoren en groenten.

Serotonine wordt in de darm aangemaakt als reactie op signalen van de bacteriŽn van de darm.

De onderzoekers hebben aangetoond dat de samenstelling van darmbacteriŽn, in het algemeen de darm-huishouding genoemd, verandert als reactie op het dieet. Een hoger niveau serotonine worden in verband gebracht met de gezondheid van het netvlies en het verminderd voorkomen van AMD symptomen. De onderzoekers hebben verschillende andere metabolieten gevonden die samenhangen met de bescherming tegen AMD en met de samenstelling van de darmbacteriŽn, welke gezamenlijk ertoe hebben geleid dat de onderzoekers gevonden hebben dat de darm-netvlies relatie staat tot de dieet-ooggezondheid relatie.

Alles bij elkaar suggereren deze bevindingen dat veranderingen in de stofwisseling samenhangen met de verschillende glycemische dieten, de opeenhoping van AGEs, de productie en oxidatie van vetten en de C3-carnitine en serotinine niveauís gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van AMD symptomen.

Deze bevindingen voegen veel toe aan het groeiend onderzoek naar de relatie tussen koolhydraatscontrole en de ontwikkeling van AMD, onder leiding van senior auteur Allen Taylor, Ph.D., senior wetenschapper en directeur van de Laboratory of Nutrition and Vision Research bij het Jean Mayer USDA Human Research Center on Aging bij de Tufts University. Taylor heeft secondaire posities als hoogleraar oogheelkunde bij de Tufts University School of Medicine en is tevens werkzaam in de biochemie- en cel-, moleculaire- en ontwikkelingsbiologie programma aan de Sackler School of Graduate Biomedical Sciences in Tufts.

ďMomenteel zijn er geen vroege biomarkers om de ziekte te voorspellen. Onze bevindingen laten een interactie zien tussen koolhydraatvrije diŽten, de darm-huishouding, bepaalde biochemische moleculen en AMD eigenschappen. Dit werk zal tot nieuwe benaderingen moeten leiden om in een vroeg stadium AMD te kunnen begrijpen, vast te stellen en te behandelen, misschien zelfs al voordat het zicht aangetast wordt. Alvast vooruitlopend op onze menselijke epidemiologische studies, komt het erop neer dat we bepaalde diŽten kunnen inzetten met als doel om de voortgang van AMD te voorkomen, een ziekte waaraan miljoenen mensen hebben en wereldwijd miljarden kost,Ē zegt Taylor.

ďEr zijn nu al klinische proeven beschikbaar om sommige van deze potentiele biomarkers te testen. Een screening van de C3-carnitine niveau is een standaard onderdeel van de nieuwste screening programmaís, dus zal het niet moeilijk zijn om dit in de bestaande screening van AMD te integreren. Er zijn ook effectieve klinische methodes voor serotonine. Echter, AGEs zijn nog steeds alarmerende biomarkers en zijn nog niet in grootschalige studies onderzocht. Bovendien zijn AGEs de belangrijkste voorspellers van AMD nu we hun schadelijke effect op moleculen zo goed begrijpen,Ē voegt Rowan toe.

Vertaling: Esther Lier


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica