Studie: blootstelling aan licht veroorzaakt emotionele en fysieke reacties bij lijders aan migraine

Onderzoekers identificeren nieuwe connecties tussen hersen- en oogneuronen

BETH ISRAEL DEACONESS MEDICAL CENTER

Mensen die last hebben van migraine vermijden vaak licht en verblijven liever in het donker. In een nieuwe studie, geleid door onderzoekers van het Beth Israel Deasoness Medical Center (BIDMC) werd ontdekt dat er verband is tussen de lichtgevoelige zenuwcellen in het oog en hersengebieden die de stemming reguleren, plus een groot aantal fysieke parameters zoals hartslag, kortademigheid, vermoeidheid, verstopping en misselijkheid. De bevindingen, die verklaren hoe licht de negatieve emoties en onplezierige fysieke sensaties teweeg kan brengen die vaak vergezeld gaan van migraine, werden vandaag online gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Toen we de effecten van kleur bestudeerden op de hevigheid van hoofdpijn, merkten we dat sommige patiënten licht vervelend vonden, zelfs als het hun hoofdpijn niet erger maakte,” zegt hoofdauteur dr. Rami Burstein, vicevoorzitter voor research bij het Department of Anestesia, Critical Care and Pain Medicine aan BIDMC en hoogleraar anesthesie aan Harvard Medical School. “We ontdekten dat blootstelling aan verschillende kleuren licht bij de migrainepatiënten gevoelens van irritatie, boosheid, nervositeit, neerslachtigheid en angst kon veroorzaken. Zij zeiden ook dat ze zich fysiek onwel voelden, met een drukkend gevoel op de borst of de keel, kortademigheid, een licht gevoel in het hoofd en misselijkheid.”

Burstein en zijn collega’s toonden verschillende kleuren licht aan 81 mensen die vaak migraine hadden en aan 17 mensen die nog nooit migraine hadden gehad, waarna ze gevraagd werd te beschrijven wat ze voelden. De effecten van licht en kleur werden drie keer getest: een keer voor degenen die nooit last van migraine hadden en twee keer voor patiënten met migraine, waarvan een keer tijdens een aanval en een keer tussen aanvallen in.

De bevinding was dat alle kleuren licht onplezierige fysieke sensaties veroorzaakten bij patiënten met migraine, zowel tijdens de aanvallen als tussendoor. Bovendien rapporteerden de migrainelijders intense emotionele gevoelens zoals boosheid, nervositeit, wanhoop, verdriet, neerslachtigheid en angst bij blootstelling aan alle kleuren behalve groen. Deelnemers die nooit migraine hadden meldden geen sterke lichamelijke respons als ze aan een lichtkleur werden blootgesteld, maar wel plezierige gevoelens bij alle kleuren.

“Deze bevindingen vormden een verklaring voor verslagen uit eerder onderzoek met blinde migrainelijders,” zegt Burstein. “We hadden gemerkt dat licht de hoofdpijnintensiteit verergerde bij mensen die licht kunnen waarnemen maar niet kunnen zien vanwege een verlies van staafjes en kegeltjes (lichtgevoelige cellen in het netvlies, vert.), maar niet bij degenen die helemaal geen licht kunnen waarnemen vanwege degeneratie van de optische zenuw. Dit wees erop dat de zenuwen die signalen van het oog naar de hersenen overbrengen een cruciale rol spelen in het onbehaaglijke gevoel dat samenhangt met migraine.”

In een preklinische proef met albinoratten constateerde eerste auteur dr. Rodrigo Noseda, onderzoeker aan BIDMC en universitair docent anesthesie aan Harvard Medical School, dat er tot nu toe onbekende verbindingen bleken te zijn tussen zenuwcellen in het netvlies (de achterkant van het oog, waar licht wordt waargenomen) en neuronen die zich uitstrekken tot in hersengebieden die fysiologische, autonome, endocriene en emotionele reacties reguleren in antwoord op veranderingen in de buitenwereld.

“We hebben er nu een fysieke verklaring voor waarom migrainepatiënten negatieve reacties ervaren bij licht,” zegt Burstein. “En we werken aan mogelijkheden om die informatie te gebruiken, in de hoop dat migrainelijders binnenkort in staat zullen zijn niet alleen de pijn te vermijden, maar ook de negatieve emoties en fysieke ongemakken die licht bij hen oproepen.”

Deze bevindingen bouwen voort op onderzoek dat Burstein en collega’s vorig jaar publiceerden, met als uitkomst dat de hevigheid van migraine toeneemt bij blauw, rood, goudgeel en wit licht, maar afneemt bij een specifieke golflengte van groen licht. Dit groene licht, zo ontdekten zij, activeert de neuronen in het netvlies en het brein minder dan blauw, rood, goudgeel en wit licht, waardoor er minder kans is dat het de fysieke, autonome, endocriene en emotionele reacties opwekt die migrainelijders vaak melden.

Vertaling: Astrid Zwart


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica