Meer hart- en vaatziekten door meeroken bij Amish-vrouwen


Het medisch centrum van de universiteit van Maryland (VS) bevestigd dat een geringe blootstelling grote risico’s met zich mee kan brengen.

Nieuw onderzoek aan bovengenoemde universiteit heeft uitgewezen dat het er op lijkt dat meeroken een verschillend effect heeft op mannen en vrouwen. Het onderzoek, uitgevoerd in een Amish gemeenschap in Pennsylvania waar vrouwen vrijwel niet roken, wees uit dat vrouwen een groter risico lopen op hart-en vaatziekten, terwijl de meerokende mannen over het algemeen een hogere Body Mass Index (BMI) vertoonden.

De auteurs van het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift PPoS ONE, geven er in aan dat de effecten van meeroken, en roken in het algemeen, moeilijk te interpreteren waren door de variabliteit in o.a. de sociaaleconomische status en het opleidingsniveau van deelnemers. Om het aantal variabelen te reduceren, bestudeerden de onderzoekers bewoners van de oude, gesloten Amish-gemeenschap in Lancaster County (US). Researchteams van de universiteit in Maryland hebben vanaf 1995 daar onderzoek gedaan.

“De wijze waarop de Amish bevolking leeft maakt hen bijzonder geschikt voor dergelijk onderzoek,” geeft hoofdonderzoeker Dr. M. Reed aan. Hij is professor en longspecialist aan de universiteit van het Maryland Medical Center. “Zij houden er nagenoeg dezelfde levensstijl op na als die van hun voorouders vele generaties terug. Zij hebben een fysiek actieve levensstijl, rijden geen auto, en de verschillende Amish-families hebben een veel vergelijkbare manier van leven, dan families in de wereld erbuiten. Het is ook uniek dat het roken van sigaren en de pijp zeer overheersen bij de Amish”.

Dr Reed geeft aan dat juist deze rookartikelen schadelijkere rook voor meerokers produceren dan bij sigaretten het geval is. Er wordt bij de Amish als groep tamelijk matig gerookt: 34% van de mannen in het onderzoek gaf aan ooit te hebben gerookt, en er waren slechts 2 vrouwen die hadden gerookt.

De onderzoekers gebruikten een nieuwe methode om de blootstelling aan rook voor de niet-rokers te volgen. "We hebben de mensen eerst naar hun eigen persoonlijke rookgewoonten gevraagd, en omdat we precies wisten hoe alle Amish's met elkaar verbonden zijn, konden we vanuit hun stamboom kijken de mensen bepalen die blootgesteld waren aan rook," legt Reed uit. “We wisten zo dat, als Mr. X zei dat hij rookte, we daaruit konden extrapoleren dat zijn familie werd blootgesteld.”

Volgens Dr. Reed, was dit een benadering die voorheen in onderzoek nooit was toegepast en dat op deze wijze het probleem van de ‘recall bias’, die dergelijk onderzoek vaak beïnvloed, kon worden voorkomen. "Mensen met een slechte gezondheid zijn meer geneigd om eerder te denken over blootstelling in het verleden, wat leidt tot misleidende resultaten,” zegt Reed.

De onderzoekers hebben data onderzocht van 3.568 Amish die deelnamen aan drie surveys over cardiovasculaire gezondheid tussen 2001 en 2015. De gegevens omvatten de mate van gebruik van tabak en blootstelling aan meeroken van in de studie meegenomen familieleden. Daarnaast namen de onderzoekers bloedmonsters, maten de longfunctie en beoordeelden de vasculaire gezondheid.

Roken, beperkt tot alleen mannen, werd geassocieerd met een lagere longfunctie, een hogere BMI, een lagere HDL-cholesterol (het goede cholesterol), een hogere hartfrequentie en verslechterde vasculaire gezondheid.

De invloed van de blootstelling aan meeroken, was intenser bij mensen met meer rokers in hun gezinnen, waaronder echtgenoten, ouders en broers en zussen.
Meeroken werd geassocieerd met een hogere BMI en met een hogere glucosespiegel bij mannen, wat risico op diabetes aangeeft, maar niet bij vrouwen. Verlaagde HDL-cholesterol werd alleen geconstateerd bij meerokende; alleen bij mannen werd meeroken geassocieerd met een lagere hartslag.

"Deze studie bevestigt dat zelfs een kleine hoeveelheid “tweedehandse rook” schadelijk is; het bevestigt voorgaande bevindingen en verruimt ze door de mate van zekerheid die we hebben m.b.t. de schadelijke associaties die we constateren," zegt Reed. Hij voegt eraan toe dat de bevindingen wijzen op een significante rol voor minder duidelijk vast te stellen effecten van meeroken, maar die wel al erkend werden in combinatie met actief roken, zoals HDL en BMI.

"De echte kracht van deze studie is dat dit een grote populatie betreft met een zeer lage blootstelling, maar toch zeer opvallende resultaten zien bij directe blootstelling," zegt de seniorauteur van de studie Dr. Braxton D. Mitchell, hoogleraar geneeskunde, epidemiologie en volksgezondheid aan de School of Medicine van de Universiteit van Maryland en vicevoorzitter voor onderzoek in de afdeling Endocrinologie en Diabetes & Voeding. "Ik had niet verwacht dergelijke dramatische effecten te zien bij dergelijke lage blootstellingen."

Dr. E. Albert Reece, vicepresident Medische Zaken aan de Universiteit van Maryland en decaan van de School of Medicine, zegt: "Deze studie wijst op nieuwe onderzoekswegen om meer te begrijpen over de onderliggende mechanismen bij meeroken. Het feit dat een geringe blootstelling en aanzienlijke impact heeft op niet rokende Amish, een bevolkingsgroep waarin relatief weinig wordt gerookt, is zorgwekkend voor populaties waar veel meer wordt gerookt. "

Volgens een rapport uit 2014 van is het roken van tabak de belangrijkste, te voorkomen doodsoorzaak in de Verenigde Staten, verantwoordelijk voor ongeveer 480.000 sterfgevallen per jaar, waaronder ca. 41.000 sterfgevallen door longkanker en hartziekten die verband houden met blootstelling aan meeroken

Vertaling: Frits Suntjens


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica