Verhoogde luchtvervuiling vermindert levensduur een tiental jaren en kost miljarden

Maar verschillende berekeningen tonen aan dat in de EU de geschatte kosten 3 keer lager zijn dan met de Amerikaanse methodologie.

Een van de voordelen bij het verminderen van fossiele brandstoffen is de vermindering van luchtvervuiling. Een nieuw onderzoek, gepubliceerd in het augustus-nummer van Ecologische Indicatoren, geeft aan dat een gemiddelde toename van vervuilingsdeeltjes in de lucht met 10 microgram per kubieke meter de levensverwachting van slachtoffers met 9 tot11 jaar vermindert - dat is meer dan eerder gedacht werd. Maar de geschatte economische kosten hiervan verschillen nogal tussen de VS en de EU vanwege de gebruikte berekeningen.

De auteur van het onderzoek, prof. Mikael Skou Andersen van de Aarhus Universiteit in Denemarken, geeft aan dat er een krachtige en consistente manier nodig is, om het economische voordeel van de vermindering van luchtvervuiling te bepalen, die overtuigende data levert wat landen aanmoedigt om hun gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen.

Wanneer we fossiele brandstoffen verbranden, worden kleine deeltjes vrijgegeven, die luchtvervuiling veroorzaken. Hiervan is bekend dat het een vroegtijdige dood veroorzaakt, en beleidsmaatregelen die leiden tot een minder verbruik van fossiele brandstoffen, noemen vaak de potentiële voordelen op voor onze gezondheid - en daarmee samenhangende kostenbesparingen - die gelinkt worden aan vermindering van luchtvervuiling.

Maar het berekenen van de kosten die voortvloeien uit voortijdig overlijden veroorzaakt door luchtvervuiling is complex en leidde tot zeer verschillende schattingen. Vanwege de verschillende gebruikte methoden worden de kosten van luchtvervuiling gerelateerd aan fossiel brandstofverbruik in de VS drie maal hoger geschat dan in de EU.

“De bestaande literatuur is tweeledig en er zijn verschillen in de benadering die in de EU en de USA zijn aangenomen waarop deze kosten verklaart worden,” aldus prof. Andersen. “Mensen zijn bereid om een prijs te betalen om de risico’s op vroegtijdig overlijden te beperken, mits we de implicaties en de omvang van dergelijke risico’s begrijpen.”

In de VS wordt de kosten-baten analyse van de vermindering van luchtvervuiling berekend op basis van het aantal geredde levens, waarbij elk leven momenteel op 7,4 miljoen dollar wordt geschat. Maar in Europa ligt de focus op de veranderingen voor de levensverwachting: de meeste slachtoffers van aan luchtvervuiling gerelateerde sterfgevallen waren op een leeftijd tussen de 70 en 80 jaar, waardoor het aantal verloren levensjaren wordt geschat op slechts 1 of 2 jaar. Dit leidt tot een veel lagere kosten raming.

Om tot een nauwkeurigere berekening te komen gebruikte Prof. Andersen een levenstabel van 100.000 mensen, met een leeftijdsverdeling die overeenkomt met de huidige bevolking, die verwachtte sterftecijfers aantoonde per leeftijd. Hij bepaalde in elke leeftijdsgroep het aantal mensen waarvan verwacht werd dat ze hun resterende levensduur zouden overleven en totaliseerde dit door het aantal te verwachten levensjaren te geven. Daarna simuleerde hij het effect van langdurige blootstelling aan verhoogde luchtvervuiling (van 10 microgram kleine deeltjes per kubieke meter) op sterfte.

Het resultaat laat zien dat de gemiddelde leeftijd van een slachtoffer van luchtvervuiling 78,9 jaar is en het gemiddelde verlies in levensverwachting 9 tot 11 jaar is - veel meer dan een vaak geciteerde schatting van 1 tot 2 jaar. Ter vergelijking is het geschatte verlies van levensjaren bij verkeersongevallen 35 tot 40 jaar. Dr. Andersen hoopt dat deze gegevens internationale instellingen en beleidsmakers zal informeren die nauwkeurig rekening willen houden met sterfgevallen die veroorzaakt worden door luchtvervuiling als gevolg van fossiele brandstofverbruik.

“Er is bezorgdheid over luchtvervuiling en de gevolgen voor de gezondheid, meer dan ‘diesel-gate,” zei prof. Andersen. “Maar veel Europese landen kunnen niet voldoen aan de normen voor luchtvervuiling die in de Europese Unie zijn afgesproken. We moeten de echte effecten van blootstelling aan luchtvervuiling op lange termijn begrijpen om beter geďnformeerd beleid te kunnen ontwikkelen en hoe het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen.”

Vertaling: Lia Keizer


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica