Blootstelling aan licht in de avond verbetert de prestatie in de eindspurt


UNIVERSITEIT VAN BASEL

Atleten hebben vaak ’s avonds nog een wedstrijd, terwijl ze door het late tijdstip niet op hun best kunnen presteren. In het tijdschrift Frontiers in Physiology hebben onderzoekers van de Universiteit van Basel echter aangetoond dat atleten die, voor de wedstrijd, blootgesteld zijn aan blauw licht hun prestatie tijdens de eindspurt aanzienlijk kunnen verhogen. Het blauwe licht had geen impact op hun maximale prestaties.

Veel sportevenementen vinden plaats in de late avond, tijdens televisietijd. Maar op dit tijdstip presteren veel atleten vaak niet zo goed vanwege hun slaap-wakker cyclus. Tijdens een onderzoek, geleidt door professor Arno Schmidt-Trucksäss, onderzochten Raphael Knaier en zijn collega’s van de universiteit van Bazel of blootstelling aan licht voor een tijdrit dit nadeel kon compenseren. De Sports and Exercise Medicine afdeling en professor Christian Cajochen van het Centre for Chronobiology, hebben deelgenomen aan dit uitgebreide onderzoek waarbij 74 jonge mannelijke atleten waren betrokken.

Het is algemeen bekend dat blauw licht de productie van het slaaphormoon melatonine vermindert. De onderzoekers hebben tijdens een tijdrit van 12 minuten de hypothese getest dat deze onderdrukking van de melatonine het uithoudingsvermogen van een atleet zou kunnen verbeteren. Zij verdeelden de deelnemers in willekeurige groepen en stelde hen, gedurende een uur, bloot aan helder licht, blauw monochromatisch licht of controle licht. Deze blootstelling aan licht werd onmiddellijk gevolgd door een prestatie test op een fiets met ergometer.

Helder licht is minder effectief.

Blootstelling aan blauw verbeterde bij de atleten aanzienlijk het vermogen om hun prestaties te verbeteren tijdens de eindspurt in de tijdrit. Deze toename werd gedefinieerd als de verhouding van de prestatie gemeten in de eerste minuut tot die in de laatste minuut van de test. De verbeterde prestaties van de proefpersonen tijdens de eindspurt correleerde eveneens met de hoeveelheid blauw licht. Dit licht was in staat om de melatonine effectief te onderdrukken waardoor de slaap-wakker cyclus van de atleten ook werd beïnvloed.

Vergeleken met het controle licht, helder licht leidde tot een kleine toename van de algehele prestatie, maar het verschil was niet belangrijk. “Aangezien zelfs kleine verschillen relevant zijn bij sporten op het hoogste niveau, zou dit nader onderzocht moeten worden middels verdere studies”, aldus professor Schmidt-Trucksäss.

Vertaling: Lia Keizer


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica