Hoger koffieverbruik geassocieerd met lager risico op overlijden

EUROPESE SAMENWERKING VAN CARDIOLOGIE

Volgens onderzoek voorgelegd op het ESC Congress, wordt hoger koffieverbruik geassocieerd met een lager risico op overlijden. De observatiestudie bij bijna 20.000 deelnemers suggereert dat koffie deel uitmaakt van een gezond dieet bij gezonde mensen.

"Koffie is één van de meest gebruikte dranken over de hele wereld," zei dr. Adela Navarro, cardioloog in Hospital de Navarra, Pamplona, Spanje. "Vorige studies hebben aangetoond dat het drinken van koffie misschien omgekeerd in verband staat met sterfte, maar dit was niet onderzocht in een mediterraan land."

Het doel van deze studie was om de associatie tussen koffieverbruik en het risico op sterfte in een mediterrane omgeving te onderzoeken. De studie werd uitgevoerd in het kader van het Seguimiento Universidad de Navarra (SUN) Project, een langlopende prospectieve cohortstudie bij meer dan 22 500 Spaanse universitaire afgestudeerden die in 1999 aan hun studie begonnen waren. Deze analyse omvatte 19 896 deelnemers van het SUN Project, waarvan de gemiddelde leeftijd bij inschrijving 37,7 jaar oud was. Bij het begin van de studie hebben de deelnemers een eerder geverifieerde semi-kwantitatieve vragenlijst over voedselfrequentie ingevuld om informatie over koffieverbruik, levensstijl en sociodemografische kenmerken, antropometrische metingen en eerdere gezondheidstoestanden te verzamelen.

De deelnemers werden gemiddeld tien jaar gevolgd. Informatie over sterfte werd verkregen langs de deelnemers aan het onderzoek en hun gezinnen, langs postdiensten en de National Death Index. Cox regressiemodellen werden gebruikt om de toeval ratio’s (HR) en 95% confidence intervals (CI) voor incidentiële mortaliteit te schatten en aangepast aan het basiscapaciteitsverbruik.

Over de periode van tien jaar zijn 337 deelnemers overleden. De onderzoekers constateerden dat deelnemers die minstens vier kopjes koffie per dag hadden verbruikt, 64% lager risico hadden op sterfte dan degenen die nooit of bijna nooit koffie hadden gedronken (aangepaste HR, 0,36, 95% CI, 0,19-0,70). Bij elke twee extra kopjes koffie per dag was er een 22% lager risico op sterfte (aangepaste HR, 0,78, 95% CI, 0,66-0,92).

De wetenschappers onderzochten of geslacht, leeftijd of naleving van het mediterraan dieet invloed hadden op de associatie tussen baseline koffieverbruik en sterfte. Ze constateerden een interactie tussen koffieverbruik en leeftijd (p voor interactie = 0,0016). Bij degenen die minstens 45 jaar oud waren, was het drinken van twee kopjes koffie extra per dag geassocieerd met een 30% lager risico op sterfte tijdens de opvolging (aangepaste HR, 0,70, 95% CI, 0,58-0,85). De associatie was niet significant onder de jongere deelnemers.

Dr Navarro zei: "In het SUN-project vonden we een omgekeerde associatie tussen koffie drinken en het risico op sterfte, met name bij mensen van 45 jaar en ouder. Dit kan het gevolg zijn van een sterker beschermend verband bij oudere deelnemers."

Zij concludeerde: "Onze bevindingen suggereren dat elke dag vier kopjes koffie drinken deel kan uitmaken van een gezond dieet bij gezonde mensen."

Vertaling: Andre Teirlinck


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica