Hoe temperament en omgeving probleemoplossend vermogen van kinderen vormgeven


Een nieuwe studie wijst uit dat vroege ervaringen met hardvochtige omstandigheden, gecombineerd met een bepaald temperament van een kind, invloed kunnen hebben op het probleemoplossend vermogen later.

Na blootstelling aan hardvochtige omstandigheden in de vroege jeugd hadden tweejarige kinderen met veel ‘havik-eigenschappen’ – d.w.z. zij waren agressiever, vrijmoediger, actiever en meer toenadering zoekend – op vierjarige leeftijd sterkere probleemoplossende vermogens voor beloningen ontwikkeld. Tevens presteerden deze kinderen slechter op een gestandaardiseerde visuele probleemoplossingstaak met lage motivationele significantie, ongeacht de moeilijke, hardvochtige omstandigheden.

“Onze resultaten bevestigen de nieuwe inzichten die uitwijzen dat de ervaringen met de omgeving in de vroege jeugd, gecombineerd bepaalde karaktereigenschappen, samen het cognitieve functioneren vormen jegens de opvallendste zaken in de omgeving van kinderen,” zegt Jennifer Suor, hoofdauteur van de studie van het Journal of Child Psychology and Psychiatry. “Bovendien illustreren onze bevindingen hoe een evolutionaire benadering van de ontwikkeling van kinderen belangrijke inzichten kan opleveren over de functionele betekenis van cognitieve aanpassingen tijdens die ontwikkeling en tevens laten de resultaten zien hoe gestandaardiseerde cognitieve tests, die vaak geen direct verband houden met ecologische en motivationele significantie, wellicht niet geschikt zijn om het gespecialiseerde repertoire van cognitieve vaardigheden vast te leggen dat kinderen in stressvolle omgevingen ontwikkelen.

Vertaling: Astrid Zwart


Omega 3 uit algen

Natuurlijke multivitamine

Earthrise Spirulina


Naar het andere nieuws van vandaag