Slechte milieukwaliteit gerelateerd aan verhoogd aantal gevallen van kanker


Experts waarschuwen dat door recente wettelijke voorstellen het onderzoek naar het verband tussen kanker en het milieu op het spel gezet kan worden.

Een nieuwe studie toont een associatie aan tussen cumulatieve blootstelling aan schadelijke milieufactoren en kanker door heel Amerika, waarbij vooral prostaat- en borstkanker een sterke verbinding vertonen met een slechte milieukwaliteit. De ontdekkingen, in een al eerder door onafhankelijke experts getoetst online artikel van de Americal Cancer Society gepubliceerd in CANCER, kunnen helpen bij het terugdringen van kanker door het officieel toestaan van het in kaart brengen van kwetsbare, hulpbehoevende bevolkingsgroepen.

Om de gevolgen van de totale milieukwaliteit in allerlei gebieden te onderzoeken - inclusief lucht-, water- en grondkwaliteit; sociaaldemografische omstandigheden, en stedelijk gebied - toetsten Jyotsna S. Jagai, MS, MPH, PhD van de universiteit van Illinois in Chicago, en haar collega's, de Environmental Quality Index (een regionale maatstaf voor cumulatieve milieublootstellingen) aan de gevallen van kanker van de Surveillance, Epidemiology, en de End Results Program State Cancer Profiles.

Het gemiddelde, jaarlijkse, regionale, op leeftijd aangepaste aantal gevallen van alle soorten kanker, was 451 per 100.000 mensen. Regio's met een slechte milieukwaliteit vertoonden tijdens de studieperiode een hoger aantal kankergevallen - gemiddeld 39 meer per 100.000 mensen - dan regio's met een goede milieukwaliteit. Verhoogde aantallen werden aangetroffen bij zowel mannen als vrouwen, en prostaat- en borstkanker vertoonden de sterkste associaties met een slechte milieukwaliteit.

"Onze studie is voor zover we weten de eerste die de impact van cumulatieve milieublootstellingen op kankerincidentie behandelt," zegt dr. Jagai. "Dit onderzoek helpt bij het onderbouwen van de stelling dat alle blootstellingen die we ondergaan van invloed zijn op onze gezondheid, en onderstreept de mogelijkheden voor sociale en milieukundige verbeteringen om gezondheidsresultaten positief te be´nvloeden.

Dr. Jagai merkt op dat onderzoek van oudsher gericht is geweest op individuele milieublootstellingen, van belang om de specifieke mechanismen te leren kennen die ziektes kunnen veroorzaken. Kankervorming is echter afhankelijk van het totaal aan blootstellingen die mensen ondergaan, inclusief sociale stressfactoren. "Daarom moeten we het totale milieu waaraan men blootgesteld wordt meewegen om het potentiŰle risico op de ontwikkeling van kanker te leren kennen," zegt ze.

In een begeleidend redactioneel commentaar staat dat de studie een uitstekend voorbeeld is van de waarde van geo-ruimtelijke data voor kankercontrole-onderzoek. "Deze gegevens zijn fundamenteel voor het in kaart brengen van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in termen van een verhoogd aantal gevallen van kanker, en welke geografisch vastgestelde factoren de verschillen op gemeenschapsniveau aansturen," schrijven de auteurs. Ze benadrukten tevens dat recente wettelijke voorstellen die de nationale verzameling van geo-ruimtelijke data proberen te onderdrukken (zoals de Local Zoning Decisions Protection Act 2017 die in januari 2017 ge´ntroduceerd werd en het gebruik van nationale fondsen voor het verzamelen van geo-ruimtelijke data van raciale en gemeenschappelijke verschillen probeert te verbieden), dit soort onderzoek en daarmee beleidsmaatregelen op grond van deze data, ernstig en negatief zou kunnen be´nvloeden.

Bovendien waarschuwden de auteurs dat H.R.861, een wetsvoorstel dat in februari 2017 werd ingediend om de Environmental Protection Agency op te heffen (de bron van de milieudata die in deze studie gebruikt werd), ernstige gevolgen zal hebben voor de wetenschap om onderzoek te doen naar de factoren die bijdragen tot ziektes bij kwetsbare bevolkingsgroepen. "Deze gegevens zijn essentieel voor het reguleren van kanker en de volksgezondheid," volgens de auteurs.

Vertaling: Ellen Lam


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica