Blootstelling van Dunedin kinderen aan lood in verband met lagere IQ


Universiteit van Otago

Extreem hoge niveaus van lood in Nieuw-Zeeland steden in de jaren 1970 en 1980 lijken verantwoordelijk voor een verlies van intelligentie en beroepsziektes onder volwassenen van vandaag.

Het meest recente onderzoek van de Universiteit van Otago langlopende Dunedin Study Nieuw-Zeeland laat zien dat onder meer dan 500 kinderen die opgroeiden in het tijdperk van gelode benzine, die zijn blootgesteld aan lood een lager IQ en sociale status haden op de leeftijd van 38, ten opzichte van leeftijdsgenoten die aan minder waren blootgesteld.

Het onderzoek, vandaag gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association, zegt dat de effecten "klein maar significant" zijn, ook laten ze zien dat hoe hoger het bloed-lood niveau in de kindertijd was, hoe groter het verlies van IQ-punten en beroepsstatus in de volwassenheid is.

Loodgehaltes in Nieuw-Zeeland waren consequent hoger dan de internationale normen in de jaren 1970 en 1980, grotendeels te wijten aan motorvoertuigen uitlaatgassen.

De deelnemers aan de studie maken deel uit van het levenslang onderzoek van meer dan 1.000 mensen geboren in Dunedin in 1972 en 1973, en uitgevoerd door wetenschappers van de Dunedin Multidisciplinaire Health and Development Research Unit.

Bloed-lood testen werden uitgevoerd voor 565 van hen op de leeftijd van 11. De deelnemers met meer dan 10 microgram lood per deciliter bloed op de leeftijd van 11 hadden IQ's op de leeftijd van 38 die gemiddeld 4,25 punten lager waren dan hun minder aan lood blootgestelde vergelijkingsgroep . Ze bleken ook lagere IQ-punten ten opzichte van hun eigen kindertijd scores te hebben. De studie toonde aan dat voor elke vijf microgram toename in de kindertijd bloed-lood, een persoon ongeveer 1,5 IQ-punten verloor op 38 jaar.

Het gemiddelde bloed-lood niveau van de kinderen op de leeftijd van 11 was 10,99 microgram per deciliter bloed, iets hoger dan de historische "bezorgdheid" voor blootstelling aan lood in de jaren 1990.

Vier en negentig procent van de kinderen had bloed-lood niveaus hoger dan vijf microgram per deciliter, het niveau waarop het VS Center for Disease Control and Prevention nu een volksgezondheidsinterventie aanbeveelt.

Ongeveer de helft van de 11-jarigen hadden een concentratie van meer dan 10 microgram per deciliter bloed.

Senior auteur van het artikel, Dunedin Study, Associate Director Professor Terrie Moffitt van Duke University, zegt dat de gegevens van een tijdperk zijn, waarin zulke hoge niveaus werden beschouwd als normaal voor kinderen en niet gevaarlijk.

In 1984, toen de Dunedin kinderen werden getest, was slechts een loodgehalte van meer dan 35 microgram per deciliter nodig voor een nader medisch onderzoek. De genoemde studie verwees 10 kinderen op dat moment door voor verdere testen.

"Dit onderzoek toont aan hoe een vooruitziende blik Nieuw-Zeeland had toen het land in 1996 loodhoudende benzine verbood.

"Blootstelling aan lood is thans zeer zeldzaam voor Kiwi kinderen. Maar de bevindingen suggereren het belang van het bijhouden van onze waakzaamheid tov milieuverontreinigende stoffen."

Onderzoekers zeggen dat wat de Nieuw-Zeelandse studie tot een belangrijk natuurlijke experiment maakt, is omdat het verkeer door alle wijken gaat en de blootstelling aan gelode benzine dampen daardoor relatief gelijkmatig verdeeld was over alle sociale groepen.

Dat zou niet het geval zijn met de blootstelling aan loodhoudende verf of loden leidingen in oudere structuren, die een grotere bedreiging vormen voor armere gezinnen.

De studie vergeleek ook veranderingen in de sociale status met behulp van de Nieuw-Zeelandse Sociaaleconomische Index, die gezinnen met een zes-puntsschaal meten.

Kinderen die meer dan 10 microgram lood hadden, kregen beroepen met een sociaal-economische status lager dan die van hun ouders.

"Vanaf het begin van dit jaar, waren de lange termijn cognitieve uitkomsten van kinderen die blootgesteld waren aan lood niet bekend, vanwege aan een gebrek aan onderzoek. Onze nieuwe artikel vult dat gat.

"In de jaren 1980, de Dunedin studie, geleid door professor Phil Silva, was belangrijk om Nieuw-Zeelanders bewust te maken dat lood schadelijk voor kinderen zou kunnen zijn", zegt professor Moffitt.

Dunedin Study Director Professor Richie Poulton en Associate Professor Jonathan Broadbent, van de Faculteit Tandheelkunde Otago University's, zijn co-auteurs.

Associate Professor Broadbent zegt dat volwassenen van vandaag waarschijnlijk zijn blootgesteld aan loodrisico’s zoals bij kinderen toen.

"De meeste hadden hun loodblootstelling niet getest zoals kinderen. Echter, een manier om dit te testen, is om de melktanden te onderzoeken, als ze zijn bewaard."

De bodem bevat looddeeltjes, met aarde van naast drukke wegen met de hoogste loodconcentratie van het loodbenzinetijdperk. Kinderen die buiten spelen ademen stof met lood in of slikken kleine hoeveelheden lood van de bodem in.

Lood is een krachtig neurotoxine dat zich kan ophopen in de bloedbaan van een kind, danwel zich nestelt in de botten, tanden en zachte weefsels en bouwt zich in het lichaam op.

Paper co-auteur professor Avshalom Caspi, van Duke University, zegt waar u ook start in het leven, "lood heeft een slopende kracht".

"Als iedereen een beetje van milieuverontreinigende stoffen neemt, lijdt de samenleving als geheel."

Hoofdauteur Aaron Reuben, een Duke PhD kandidaat, zegt dat de lagere beroepsniveaus "gedeeltelijk maar significant verklaard worden door het IQ verlies.

De cognitieve tekorten geassocieerd met lood bleven gedurende decennia en lieten zien wat voor soort beroepen die mensen kregen.

Groetjes,

Pieter


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica