Relatie hersenstructuur en angst en negatieve bias ontdekt


UNIVERSITEIT VAN ILLINOIS IN URBANA-CHAMPAIGN

Champaign, Illinois -. Gezonde studenten die een relatief kleine inferieure frontale cortex (IFC) hebben - een hersengebied dat helpt bij het reguleren van gedachten en emoties - lijden vaker dan anderen aan angst, vindt een nieuwe studie. Ze hebben ook de neiging om neutrale of zelfs positieve gebeurtenissen in een negatief daglicht te bekijken, rapporteren de onderzoekers.

De wetenschappers evalueerden 62 studenten, verzamelden structurele gegevens van de hersenen d.m.v. van neuroimaging-scans en gebruikten standaard vragenlijsten om hun niveau van angst en voorliefde voor negatieve bias te bepalen.

Eerdere studies van mensen gediagnosticeerd met angst hebben soortgelijke correlaties gevonden tussen de grootte van de IFC en angst en negatieve bias, zei U. van I. hoogleraar psychologie Sanda Dolcos, die de studie met afgestudeerd student Yifan Hu leidde. Maar de nieuwe bevindingen, gerapporteerd in het tijdschrift Social Cognitive en Affective Neuroscience, zijn de eerste die deze zelfde dynamiek bij gezonde volwassenen ontdekte, aldus de onderzoekers.

"Je zou deze veranderingen in de hersenen eerder verwachten in klinische populaties, waar angst zeer ernstig is, maar we zien de verschillen zelfs in de hersenen van gezonde jonge volwassenen," zei Dolcos. Uit de studie is ook gebleken dat de relatie tussen de grootte van de IFC en negatieve bias van een student werd benvloed door hun niveau van angst.

"Mensen met kleinere volumes hebben hogere niveaus van angst; mensen met een grotere IFC hebben de neiging tot lagere niveaus van angst," zei Dolcos. En meer angst is geassocieerd met meer negatieve bias, zei ze. "Wat we zien is dat een hoger volume van de IFC veerkracht verleent.

"Wij vinden dat groter volume IFC beschermt tegen negatieve bias langs een lagere angstdispositie," zei Hu.

Volgens de American College Health Association, tiert angst welig op universiteiten, waar bijna 60 procent van de studenten zegt elk jaar minstens n verontrustende aanval van angstige zorgen te ondervinden.

"Er is een zeer hoog niveau van angst onder de studentenpopulatie en dit is van invloed op hun leven en hun academische prestaties," zei Dolcos. "Wij zijn genteresseerd in het identificeren van wat er gaande is en willen voorkomen dat ze naar een hoger niveau van klinische angst ontwikkelen.

Angst kan interfereren met de vele dimensies van het leven, waardoor een persoon op het hoogste niveau komt van paraatheid voor mogelijke problemen, zelfs onder de beste omstandigheden, zei Hu. Negatieve bias kan ook interfereren met de toezegging van een persoon om activiteiten uit te voeren die hun levensdoelen kunnen bevorderen, zei ze.

Inzicht in de verwevenheid van de hersenstructuur, functie en persoonlijkheidskenmerken zoals angst en hun gedragseffecten zoals negatieve bias zal wetenschappers helpen in het ontwikkelen van interventies op specifieke gebieden van de hersenen bij gezonde populaties, zei Hu.

"We hopen de hersenen te trainen om beter te functioneren," zei ze. "Op die manier kunnen we voorkomen dat deze risico mensen overgaan naar ernstigere angst."

Vertaling: Andre Teirlinck


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica