Studie van 16 jaar: luchttemperatuur mogelijk externe trigger hartaanval

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

Een 16-jarige studie bij meer dan 280.000 patiënten heeft uitgewezen dat luchttemperatuur een mogelijke externe trigger is voor een hartaanval. De uitkomsten worden vandaag gepresenteerd tijdens het ESC Congres.

“Er is seizoensvariatie in het ontstaan van hartaanvallen, met minder gevallen in de zomer en de meeste in de winter,” zegt hoofdauteur Dr. Moman A. Mohammad van het Department of Cardiology van de Lund universiteit, Skane University Hospital, Lund, Zweden. “Het is onduidelijk of dit komt door koudere temperaturen of gedragsveranderingen.”

Deze landelijke, 16 jaar lange waarnemingsstudie, geleid door prof. David Erlinge van de universiteit van Lund, is het grootste onderzoek naar de associatie tussen hartaanvallen en weersomstandigheden zoals luchttemperatuur, hoeveelheid zonne-uren, vochtigheid en luchtdruk.

Met behulp van de Zweedse myocardinfarctenregistratie (SWEDEHEART) werden tussen 1 januari 1998 en 31 december 2013, alle achtereenvolgende, in een hartbewakingsunit behandelde hartaanvallen bij deze studie betrokken. De onderzoekers bestudeerden de specifieke weersomstandigheden tijdens welke de hartaanvallen plaatsvonden met behulp van lokale meteorologische gegevens uit honderden weerstations van het Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI).

De gemiddelde dagelijkse minimumtemperatuur werd zowel berekend voor het hele land, als voor de zes gezondheidszorgregio’s in Zweden en gestratificeerd als <0 °C, 1-10 °C en >10 °C. De relatie tussen het gemiddelde aantal hartaanvallen per dag en de gemiddelde minimumtemperatuur van de lucht werd geëvalueerd.

Tijdens de studieperiode vonden 280.873 hartaanvallen plaats waarbij voor 99% meteorologische gegevens beschikbaar waren. Het gemiddelde aantal hartaanvallen per dag was aanzienlijk hoger tijdens koudere temperaturen vergeleken bij warmere. De resultaten waren hetzelfde bij alle gezondheidszorgregio’s.

Op een dagelijkse basis vertaalde dit zich naar 4 extra hartaanvallen in Zweden als de gemiddelde dagelijkse temperatuur lager was dan 0°C in vergelijking met boven de 10°C. Bovendien waren er meer hartaanvallen bij hogere windsnelheden, weinig zon en een hogere luchtvochtigheid. Consistente resultaten werden waargenomen bij myocardinfarcten met ST-segmentstijging en myocardinfarcten zonder ST-segmentstijging.

De onderzoekers alyseerden het verband tussen het aantal hartaanvallen en weersomstandigheden in subgroepen, inclusief ouderen, personen met hypertensie, diabetes mellitus of eerdere hartaanvallen, en patiënten met verschillende medicatie. Het verband tussen het aantal hartaanvallen en weersomstandigheden was bij alle subgroepen stabiel.

Dr. Mohammed: “Onze uitkomsten lieten steevast een hoger aantal hartaanvallen zien bij temperaturen onder het vriespunt. De resultaten waren hetzelde bij een groot aantal patiëntensubgroepen, zowel landelijk als regionaal, waarmee aangenomen kan worden dat luchttemperatuur een hartaanval kan triggeren.”

Het lichaam reageert op kou door vernauwing van de oppervlakkige bloedvaten, die de warmtegeleiding in de huid vermindert en daardoor de slagaderlijke bloeddruk verhoogt. Andere reacties zijn bibberen en verhoogde hartslag die de stofwisseling versnelt en daarmee de lichaamstemperatuur verhoogt.

“Door de meeste gezonde mensen worden deze processen goed verdragen,” zegt dr. Mohammad. “Maar bij mensen met atherosclerotische plaques in hun kransslagaderen kan dit een hartaanval veroorzaken.”

Omdat dit een observatiestudie was, zegt dr. Muhammad dat er andere factoren waren die van invloed zouden hebben kunnen zijn op de resultaten. Hij zegt: “Luchtweginfecties en griep zijn bekende risicofactoren voor een hartaanval en hebben een duidelijke seizoensvariatie. Bovendien kunnen seizoensafhankelijke gewoontes als minder sporten en een ander voedingspatroon een rol spelen bij een verhoogd aantal hartaanvallen tijdens kouder weer.”

Vertaling: Ellen Lam


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica