Niet-O-bloedgroepen in verband met een hoger risico op een hartaanval


EUROPESE SAMENWERKING IN CARDIOLOGIE

Het hebben van een niet-O-bloedgroep wordt geassocieerd met een hoger risico op een hartaanval, volgens het onderzoek dat vandaag is gepresenteerd bij Heart Failure 2017 en het 4e Wereld Congres bij Acute Hartfalen.1

Hoofd auteur Tessa Kole, een student met een meester graad aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, Nederland, zei: " De suggestie wordt gewekt dat mensen met niet-O-bloedgroepen (A, B, AB) een hoger risico zouden hebben op hartaanvallen en algemene Cardiovasculaire sterfte, maar deze suggestie komt uit case-control studies die weinig bewijsmateriaal hebben. Als dit bevestigd wordt, kan dit belangrijke gevolgen hebben voor op de persoon afgestemde medicijnen. "

De huidige studie was een meta-analyse van verwachte studies waarin het rapport over O- en niet-O-bloedgroepen en incidentele cardiovasculaire gebeurtenissen waaronder myocardinfarct (hartaanval), kransslagaderziekte, ischemische hartziekte, hartfalen, hart- en vaatziekten en cardiovasculaire sterfte.

De studie omvatte 1 362 569 onderwerpen uit 11 verwachtte vervolgstudies, beschreven in negen artikelen. Er waren in totaal 23 154 cardiovasculaire gebeurtenissen. De onderzoekers analyseerden de associatie tussen de bloedgroep en alle coronaire gebeurtenissen, gecombineerde cardiovasculaire gebeurtenissen en dodelijke coronaire gebeurtenissen.

De analyse van alle coronaire gebeurtenissen omvatte 771 113 mensen met een niet-O-bloedgroep en 519 743 mensen met een O-bloedgroep, van wie 11 437 (1,5%) en 7 220 (1,4%) respectievelijk met een coronaire gebeurtenis te maken kregen. De kans verhouding (OR) mbt alle coronaire gebeurtenissen was significant hoger bij dragers van een niet-O-bloedgroep, bij 1,09 (95% betrouwbaarheidsinterval [CI] van 1,06-1,13).

De analyse van gecombineerde cardiovasculaire gebeurtenissen omvatte 708 276 mensen met een niet-O-bloedgroep en 476 868 mensen met een O-bloedgroep, van wie 17 449 (2,5%) en 10 916 (2,3%) een gebeurtenis hadden. De OR voor gecombineerde cardiovasculaire gebeurtenissen was significant hoger bij niet-O-bloedgroepdragers, bij 1,09 (95% CI 1,06-1,11).

De analyse van dodelijke coronaire gebeurtenissen vertoonde geen significant verschil tussen mensen met O- en niet-O-bloedgroepen.

"We tonen aan dat de niet-O-bloedgroep in verband staat met een verhoogd risico op coronaire aandoeningen van 9% en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, met name met myocardinfarct, met 9%," zei mevrouw Kole.

De mechanismen die dit risico kunnen verklaren zijn onderzocht. Het hogere risico op cardiovasculaire gebeurtenissen bij niet-O-bloedgroepdragers kan het gevolg zijn van grotere concentraties in de von Willebrand-factor, een bloedstollingsproteÔne dat geassocieerd wordt met trombotische gebeurtenissen. Verder zijn niet-O-bloedgroepdragers, in het bijzonder die met een A-bloedgroep, bekend dat zij een hogere cholesterol hebben. En galectine-3, die gekoppeld is aan ontsteking en slechtere resultaten bij hartfalenpatiŽnten, is ook hoger bij mensen met een niet-O-bloedgroep.

Mevrouw Kole zei: "Meer onderzoek is nodig om de oorzaak van het schijnbaar verhoogde cardiovasculaire risico in mensen met een niet-O bloedgroep te identificeren. Het verkrijgen van meer informatie over de risico's in elke niet-O-bloedgroep (A, B en AB) zouden verdere uitleg van de oorzaken kunnen geven. "

Haar conclusie was: "In de toekomst zou de bloedgroep in risicobeoordeling voor cardiovasculaire preventie moeten worden overwogen, samen met cholesterol, leeftijd, geslacht en systolische bloeddruk. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat mensen met een A-bloedgroep een lagere behandelingsdrempel voor dyslipidemie of Hypertensie moeten hebben. We hebben meer onderzoek nodig om te kunnen valideren of de overmaat aan hart- en vaatrisico bij niet-O-bloedgroepdragers kan worden behandeld. "

Vertaling Shanti onneweer


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica