Blootstelling aan fijnstof door verkeer en huishoudelijk verwarmingssysteem

Dit artikel door Dr. Mihkel Pindus et al werd gepubliceerd in The Open Respiratory Medicine Journal, Volume 10

Een studie door onderzoekers van de universiteit van Tartu wijst uit dat blootstelling aan verkeer-gerelateerde stofdeeltjes (fijnstof) in verband gebracht kan worden met hartziekten in de stad Tartu, Estland; maar fijnstof door huishoudelijke verwarming niet. Resultaten van de studie voegt waardevolle informatie toe aan de huidige wetenschap omdat het de link bevestigt tussen gezondheidseffecten en laagactief fijnstof. De associatie verschilt, afhankelijk van de fijnstof-bron. Resultaten werden in september 2016 gepubliceerd in de uitgave van The Open Respiratory Medicine Journal.

Huishoudelijke verwarming en verkeer zijn twee hoofdoorzaken van fijnstof in Noord-Europese steden. Door te weinig luchtstroming en lage verbrandingstemperaturen worden door het branden van huishoudelijke houtovens verschillende luchtverontreinigende stoffen geproduceerd, zoals organische koolstof, roetdeeltjes, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH's), etc. Verkeersluchtvervuiling bevat uitlaatgassen, stikstofoxiden, roetuitstoot, asfaltdeeltjes door wegslijtage als gevolg van banden- en remslijtage, en andere vervuilers.

Korte en langetermijn blootstelling aan fijne (PM2.5) en groffe deeltjes (PM2.5-10) wordt in verband gebracht met hart- en vaatziekten en ademhalingsziektes of -sterfte. Slechts weinig studies hebben de verschillende gezondheidsgevolgen door verkeer en huishoudelijke verwarming geanalyseerd.

Zelfgerapporteerde gezondheidsgegevens van de RHINE III studie (Respiratory Health in Northern Europe) werden gebruikt en gekoppeld aan de jaarlijkse in 2012 en 2009-2012 gemiddelde, door algemene, lokale verwarming veroorzaakte PM2.5, door verkeer veroorzaakte PM10 en alle bronnen van PM2.5 modellenconcentraties in de stad Tartu, Estland.

"We ontdekten dat, vergeleken met huishoudelijke verwarming, de door het verkeer veroorzaakte fijnstofmodellen duidelijker in verband gebracht konden worden met hartziekten. Er werden geen associaties van betekenis ontdekt met ademhalingssymptomen. Resultaten van fijnstofmodellen tonen aan dat door verkeer veroorzaakte fijnstof een hogere concentratie had in Tartu vergeleken met fijnstof door huishoudelijke verwarming. Gezondheidseffecten werden al gevonden in fijnstofconcentraties onder de maximale waarden van de Estland en EU wetgeving," zegt Mihkel Pindus, MSc, hoofdauteur van de studie en PhD student aan de universiteit van Tartu.

Vertaling: Ellen Lam


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica