Energiedrankjes maskeren effect van alcohol en verhogen kans op letsel


JOURNAL OF STUDIES ON ALCOHOL AND DRUGS

Mensen die cafeïnerijke energiedrankjes mixen met alcohol lopen wellicht een verhoogd risico op letsel, aldus een overzicht in het maartnummer van het Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Onderzoekers van de Universiteit van Victoria, Centre for Addictions Research of BC (CARBC) in Canada zochten intercollegiaal getoetste tijdschriftartikelen over alcohol en energiedranken die tussen 1981 en 2016 zijn gepubliceerd. Zij vonden er 13 die aan de criteria voldeden en die geanalyseerd konden worden. Van deze studies bleken er 10 aanwijzingen te geven voor een link tussen het gebruik van alcohol gemengd met energiedranken (AmED = alcohol mixed with energy drinks) en een verhoogd risico op schade, vergeleken met het drinken van alcohol alleen. De studie maakte een onderscheid tussen onopzettelijke letselschade (zoals vallen of ongelukken met motorvoertuigen) en opzettelijke letselschade (zoals vechten of ander fysiek geweld).

“De stimulerende effecten van cafeïne maskeren de gevolgen die de meeste mensen ervaren als ze drinken,” zegt hoofdauteur van de studie Audra Roemer. “Vaak merk je dat je moe wordt als je alcohol drinkt en dan ga je naar huis. Energiedrank maskeert dat, dus kunnen mensen onderschatten hoe beschonken ze zijn, met als gevolg dat ze langer blijven, meer alcohol drinken en risicovol gedrag gaan vertonen en gevaarlijk drinkgedrag.”

AmED-gebruik komt steeds vaker voor over heel Noord-Amerika volgens de onderzoekers; als mixdrankjes die klant-en-klaar worden verkocht of door de twee dranken zelf te mixen (Red Bull en wodka worden bijvoorbeeld vaak gemengd).

Roemer zegt dat ze geïnteresseerd raakte in het onderwerp toen ze een onderzoek las over de effecten van alcohol en cocaïne. “Cocaïne is natuurlijk een krachtig stimulerend middel, en ik was benieuwd naar minder sterke stimulerende middelen die sociaal meer geaccepteerd zijn,” zegt ze. “Ik vroeg me af of die een soortgelijke invloed hebben, maar dan in mindere mate.”

In drie van de studies was onderzocht of factoren zoals de neiging om risico’s te nemen of sensatie te zoeken een rol spelen bij de schade die samenhangt met AmED-gebruik.

“We weten dat dit risicofactoren zijn voor alcohol-gerelateerde letselschade en uit sommige onderzoeken zou blijken dat mensen met deze neigingen waarschijnlijk de wakker-dronken staat verkiezen die je krijgt door alcohol en energiedranken te mixen,” aldus Roemer. “Dit zou een groep kunnen zijn die nog meer kans loopt op letsel.”

De grootste verrassing voor Roemer en haar collega’s was het gebrek aan onderzoek op dit gebied en ook de grote verscheidenheid van aanpak in de studies, waardoor vergelijken van resultaten moeilijk was. Daarom kon niet statistisch vastgesteld worden welke mate van risico geassocieerd kan worden met gebruik van AmED.

“Uiteindelijk hebben we alle studies meegenomen, maar er is meer onderzoek nodig om onze bevindingen te bevestigen,” zegt zij.

Roemer zegt dat de onderhavige studie de eerste is van drie artikelen die ze hopen te publiceren over dit onderwerp.

“We doen momenteel een gecontroleerd onderzoek op een afdeling voor Spoedeisende Hulp om het verband wat nader te kunnen onderzoeken,” zegt ze. “Hopelijk levert dat meer antwoorden op. Het onderzoek dat we tot nu toe hebben gedaan wijst op een verhoogd risico op schade door het gebruik van AmED en dit zou een ernstig probleem voor de volksgezondheid kunnen opleveren. We hopen nu dat we in de toekomst meer onderzoek kunnen doen om het onderwerp beter te kunnen afbakenen en om te kijken wat er nu precies gebeurt.”

Vertaling: Astrid Zwart


Omega 3 uit algen

Natuurlijke multivitamine

Earthrise Spirulina


Naar het andere nieuws van vandaag