Drinken van energiedrankjes gerelateerd aan later drugsgebruik onder jong volwassenen

UMD studie eerste lange termijnstudie naar patronen in consumptie van energiedrankjes

UNIVERSITY OF MARYLAND

College Park, Md. -- Zouden jong volwassenen die regelmatig energiedrankjes drinken met een hoog cafeïnegehalte het risico lopen op toekomstig drugs/alcoholgebruik? Een nieuwe studie door onderzoekers van de universiteit van Maryland School of Public Health, gepubliceerd in de uitgave Drug and Alcohol Dependence, suggereert dat er reden tot zorg is.

In een 5-jarige studie onder jong volwassenen (leeftijden 21-25) hebben dr. Amelia Arria en haar collega’s bij het Center on Young Adult Health and Development (CYAHD) kunnen concluderen dat mensen die regelmatig energiedrankjes dronken met een hoog cafeïnegehalte, en dit lange tijd bleven doen, aanzienlijk meer kans liepen op het gebruik van cocaïne, niet-medisch voorgeschreven stimulerende middelen (NPS), en het risico liepen op alcohol gerelateerde aandoeningen (AUD) op hun 25e. Deelnemers aan de studie waren college studenten, en werden op regelmatige intervalbasis onderzocht op veranderingen in diverse gezondheids- en risicovolle gewoontes, zoals het drinken van energiedrankjes en drugsgebruik.

“De resultaten laten zien dat gebruikers van energiedrankjes een groter risico kunnen lopen op ander gebruik, vooral van stimulerende middelen,” zegt dr. Arria, universitair hoofddocent gedrags- en gemeenschapsgezondheid, en directeur van het CYAHD. “Vanwege de langdurige constructie van deze studie, en het feit dat we in staat waren om andere factoren mee te nemen die risicoverhogend zijn voor drugs/alcoholgebruik, getuigt deze studie dat energiedrankconsumptie specifiek bijdraagt aan later drugs/alcoholgebruik.”

Eerdere studies door CYAHD onderzoekers heeft de relatie tussen consumptie van energiedrank (ED) en hoog-risicovol drankgebruik aangetoond, ook gepaard met mogelijk ander drugsgebruik. Maar deze studie is de eerste die het unieke effect onderzoekt van de verschillende gevolgen van ED consumptie voor mogelijk later drugs/alcoholgebruik.

Opmerkelijk dat meer dan de helft (51,4%) van de 1.099 deelnemers aan de studie in de categorie met een ‘aanhoudend traject’ viel, wat betekende dat zij hun energiedrankjes langere tijd bleven drinken. Deelnemers uit deze groep zouden aanzienlijk meer stimulerende drugs kunnen gaan gebruiken zoals cocaïne en niet-medisch voorgeschreven stimulanten, en het risico lopen op alcohol gerelateerde aandoeningen op 25-jarige leeftijd. Het onderzoek richt zich op ED consumptie als bijdragende factor omdat gecontroleerd werd op demografie, sensatiebelust gedrag, andere cafeïne consumptie, en eerder drugs/alcohol gebruik, op 21-jarige leeftijd.

Degenen in de categorie ‘tussentraject’ (17,4%) liepen ook meer kans op cocaïne gebruik en niet-medisch voorgeschreven stimulerende middelen dan degenen in de categorie ‘geen-gebruik traject’, die nooit energiedrankjes dronken (20,6%). Degenen in de categorie ‘stop-traject’ (gestaag minderen in verloop van tijd) en de niet-gebruik groep liepen geen hoger risico op enig drugs/alcohol gebruik gemeten in de test.

Hoewel het biologische mechanisme dat kan verklaren hoe iemand die aanhoudend energiedrankjes drinkt overgaat tot het gebruik van andere stimulerende middelen onduidelijk blijft, wijst het onderzoek op aanleidingen tot bezorgdheid die verder onderzocht dienen te worden.

Dr. Arria’s onderzoeksgroep heeft al eerder de gezondheidsrisico’s door cafeïnehoudende energiedrankjes onderzocht en zij loopt voorop in haar pogingen om kinderen en jong volwassenden te beschermen tegen deze risico’s, inclusief de negatieve impact op cardiovasculaire functies en zelfs overlijden. Ze is ook gaan samenwerken met andere medische en volksgezondheidsexperts die bij de FDA aandringen op regulering van energiedrankjes. Anders dan bij frisdrank, wordt energiedrank nog steeds niet gereguleerd door de FDA en is er geen federale verplichting voor etiketteringsvoorschriften met vermelding van cafeïne of overige ingrediënten waarvan de interactie met cafeïne niet duidelijk is.

“Nader onderzoek zal zich moeten richten op nòg jongeren, omdat we weten dat ook zij regelmatig energiedrankjes drinken,” stelt dr. Arria voor. “We willen weten of pubers net zo’n risico lopen op toekomstig drugs/alcohol gebruik of niet.”

Vertaling: Ellen Lam


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica