Reparatie embryo heeft gevolgen voor leven


Column Pauline Laumans

Het klinkt sommige mensen als muziek in de oren dat artsen met embryo’s mogelijk allerlei defecten aan het lichaam kunnen repareren. Zijn we op weg naar een 100% gezond wezen op aarde te zetten? Of zijn deze wetenschappers de Mengele van onze tijd? Krijgt Isaac Asimov gelijk met zijn verontrustende boeken?

Ik heb al bij meer dan duizend mensen in hun levensboek mogen kijken. Ook heb ik dieren en planten gelezen net als soms natuurverschijnselen.

Het feit dat er af en toe defecten zijn in een organisme heeft alles te maken met het feit dat we op aarde in een leerschool zijn. En niet alleen leren we van defecten, we leren ook van teleurstellingen, verdriet en het weer lachen na verdriet als we onszelf met veerkracht weer herstellen.

Doordat we al vele generaties lang last hebben van religie volgen we de natuurwetten niet meer. We gaan echter nog een stap verder en denken dat we de natuur naar onze hand kunnen zetten door bijvoorbeeld technische ingrepen in eicellen (een combinatie van) en die dan met een zaadcel samen laten gaan. We denken dat we met genetische manipulatie van embryo’s wat ten gunste kunnen veranderen. We denken vanuit begeerte en onwetendheid.

Dat is denken vanuit de oerzonden.
De massa wil niet leren van het feit waarom iets niet perfect is. Ja, het is pijnlijk dat ben ik met iedereen eens. Maar nog pijnlijker is het als we niet willen leren en we het leerproces op aarde verkwanselen aan hebzucht, onwetendheid, angst en begeerte.

Waar kunnen we dan bewustzijn vergaren? Moet dat dan straks in een geheel ander wezen?

Kunnen we straks alleen maar leren op een aarde die we door dezelfde onwetendheid etc. verkwanseld hebben en die een woestijn geworden is, of waar heftige orkanen waaien etc. waardoor het leven zeker als mens erg moeilijk wordt?

We zullen moeten leren nee zeggen tegen die zogenaamde maakbare wereld en kijken naar wat ons persoonlijk leerthema is en daarvan leren. Er zijn in Nederland duizenden goed getrainde readers opgeleid die kunnen communiceren met de energie die er is. Zij kunnen kijken naar oorzaak en gevolg. En ja de gevolgen van ons hebzuchtige en maakbare denken zijn ernstiger dan u kunt vermoeden. Blijkbaar wil de massa totale vernietiging van leven.


Omega 3 uit algen

Natuurlijke multivitamine

Earthrise Spirulina


Naar het andere nieuws van vandaag