Eiwit uit planten kan beschermen tegen diabetes type 2


UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND

Een nieuwe studie aan de Universiteit van Oost-Finland versterkt het groeiend aantal bewijzen dat aangeeft dat de bron van eiwit een rol kan spelen in het risico op het ontwikkelen van type 2 diabetes. De onderzoekers constateerden dat plantaardig eiwit geassocieerd is met een lager risico op type 2 diabetes, terwijl personen met een vleesrijke voeding een hoger risico lopen. De bevindingen werden gepubliceerd in het British Journal of Nutrition.

Eerder onderzoek heeft een hoge algemene inname van eiwitten en dierlijke eiwitten gekoppeld - met name veel verwerkt rood vlees in het bijzonder - aan een hoger risico op type 2 diabetes. De betekenis van eiwitten uit verschillende bronnen voor het risico op diabetes is een te weinig bestudeerd onderwerp. De wetenschappers onderzochten de associaties van de eiwitbronnen met het risico op type 2 diabetes in de Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study, KIHD, uitgevoerd aan de Universiteit van Oost-Finland. Op basis van de studie tussen 1984 en 1989 analyseerden de onderzoekers de diŰten van 2.332 mannen die tussen 42 en 60 jaar oud waren en die geen type 2 diabetes hadden. Tijdens een follow-up van 19 jaar werden 432 mannen gediagnosticeerd met type 2 diabetes.

Het vervangen van dierlijk eiwit door plantaardig eiwit kan het risico op diabetes verminderen

Mannen met een hoge inname van plantaardig eiwit hadden ook gezonde levensstijlgewoonten, maar levensstijlgewoonten alleen hebben hun lager risico op diabetes niet verklaard. Het risico bij mannen met de hoogste inname van plantaardig eiwit om type 2 diabetes te ontwikkelen was 35 procent kleiner dan het risico van mensen met de laagste inname van plantaardig eiwit. Met behulp van een computermodel schatten de onderzoekers dat het dagelijks vervangen van ongeveer 5 gram dierlijk eiwit door plantaardig, het risico op diabetes met 18 procent zou verminderen. De consumptie van plantaardig eiwit werd ook geassocieerd met lagere bloedglucosespiegels aan het begin van de studie, die de koppeling van plantaardig eiwit met verminderde diabetesrisico kan verklaren. In deze studie waren graanproducten de belangrijkste bron van plantaardig eiwit, met andere bronnen aardappelen en groenten.

De onderzoekers ontdekten ook een verband tussen hoge vleesconsumptie en een hoger risico op type 2 diabetes. De sterkste associatie werd gezien in het consumptie van vlees in het algemeen, inclusief verwerkt en onbewerkt rood vlees, wit vlees en verscheiden vleeswaren. Het verband tussen het eten van vlees en een hoger risico op diabetes is waarschijnlijk veroorzaakt door bepaalde verbindingen die in vleeseiwit worden gevonden, aangezien vleesprote´ne geen verband toont met het risico op diabetes. De consumptie van algemeen eiwit, viseiwit of zuiveleiwit werd niet geassocieerd met het risico op type 2 diabetes. De studie bevestigde ook de resultaten van eerder onderzoek dat eiwit van eieren een lager risico geeft op diabetes type 2.

De bevindingen wijzen erop dat wie plantaardig eiwit verkiest in zijn voedingspatroon, type 2 diabetes kan voorkomen.

Vertaling: Andre Teirlinck


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica