Wetenschappers onderzoeken link tussen luchtvervuiling en diabetes type 2

Onderzoekers van Universiteit van Leicester en EarthSense onderzoeken verbanden met luchtvervuiling in Leicester, UK

UNIVERSITY OF LEICESTER

Een interdisciplinair team van wetenschappers van de universiteit van Leicester en andere instellingen heeft een spilfunctie gespeeld in onderzoek naar een mogelijke link tussen luchtvervuiling en de toename van diabetes 2.

In het nieuwe onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Environment International, werden de gegevens van 10.443 deelnemers aan diabetes-screeningstudies onderzocht in Leicestershire, Groot Brittannië. Factoren die hierin werden meegenomen waren blootstelling aan luchtvervuiling, het aantal gevallen van diabetes 2 en de invloed van demografische factoren en leefstijl.

Het onderzoeksteam, ondersteund door de NIHR (National Institute for Health Research, UK), bestaat uit een breed scala aan experts op verschillende vakgebieden van de universiteit van Leicester, zoals Aardwetenschappen, het Diabetes Onderzoekscentrum en Gezondheidswetenschappen en baseert zich op toonaangevend onderzoek op deze gebieden.

Dr. Gary O’Donovan, voormalig medewerker aan de University of Leicester en nu werkzaam aan Loughborough University, leidde het onderzoek. Hij zegt: “Een hoge mate van luchtvervuiling en weinig fysieke activiteit zijn twee van de hoofdoorzaken van ziekte en voortijdig overlijden in landen met midden- en hoge inkomens.

“Zoals veel steden in het Verenigd Koninkrijk, heeft Leicester maar een handvol luchtkwaliteitsmeters. De VN schat dat twee derde van de wereldbevolking in 2050 in steden zal wonen; onze steden moeten gezondere en betere plekken worden om te wonen. Steden als Kopenhagen in Denemarken en Medellin in Colombia slagen er veel beter in om de luchtvervuiling te meten en actief het transport te faciliteren dan de meeste steden in het VK.”

Het is bekend dat blootstelling aan luchtvervuiling door het verkeer insulineresistentie veroorzaakt, een aanwijzing voor de ziekte, en er is observationeel bewijs meegenomen om een potentieel verband beter te begrijpen.

Professor Roland Leigh, Technisch Directeur van EarthSense, directeur aan het Institute for Space and Earth Observation aan de universiteit van Leicester en medeauteur van de studie, zegt: “We weten dat luchtvervuiling, ’s werelds grootste gezondheidsrisico, 92% van de bevolking treft en dat het verband houdt met meer dan drie miljoen doden per jaar. Er zij aanwijzingen dat het kan bijdragen aan de toename van diabetes 2.

“Hoewel de oorspronkelijke resultaten wezen op een verband tussen luchtvervuiling met de bijbehorende stofdeeltjes en diabetes 2, was het bewijs voor een direct verband met luchtvervuiling onduidelijk als rekening gehouden werd met de effecten van leefstijl en demografische factoren, plus de beperkte omvang van de studie.

“We zullen echter doorgaan met het toepassen van geavanceerd onderzoek naar luchtkwaliteit om langetermijn blootstellingsfactoren te ontrafelen die er mogelijk verband mee houden,” zo vertelt prof. Leigh verder. “De universiteit van Leicester en EarthSense kunnen, als vernieuwers in het monitoren van luchtkwaliteit, een fundamentele bijdrage leveren aan het begrip van de complexe problemen rondom blootstelling aan vervuiling en gezondheid.”

Diabetes is een van de hoofdoorzaken van overlijden in economieën van de lagere midden-, hogere midden- en hoge inkomensklassen. Het wereldwijde aantal gevallen van diabetes is bijna verdubbeld, van 4,7% in 1980 tot 8,5% in 2014, waarbij het in de meeste gevallen gaat om type 2. Er is experimenteel bewijs dat suggereert dat blootstelling aan stikstofdioxide en de bijbehorende stofdeeltjes gerelateerd zijn aan inflammatie en insulineresistentie.

De CHAMPIONS Studie naar het verband tussen luchtvervuiling en diabetes 2 werd uitgevoerd door vertegenwoordigers van: University of Leicester Diabetes Research Centre, University of Leicester Earth Observation Science Group, University of East Anglia Norwich Medical School en University of Leicester Department of Health Sciences.
EarthSense Systems is een gezamenlijke onderneming van het bedrijf in aerial mapping (luchtkartering) Bluesky en de universiteit van Leicester.

Vertaling: Astrid Zwart


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica