Diepe hersenstimulatie geeft langdurige verlichting bij ernstige depressies


Universiteit van Freiburg

Een behandeling met diepe hersenstimulatie (DBS; Deep Brain Stimulation) kan duurzaam verlichting brengen bij patiŽnten die lijden aan ernstige vormen van depressie en die hiervoor al enige jaren zonder succes behandeld zijn. Het kan er zelfs voor zorgen dat de symptomen volledig verdwijnen. Deze bevinding komt uit de eerste langetermijnstudie naar deze therapievorm, uitgevoerd door het Medisch Centrum van de universiteit van Freiburg. Zeven van de acht patiŽnten uit de studie die continu stimulatie ondergingen, vertoonden blijvende verbeteringen in hun symptomen, tot aan het laatste controlemoment na vier jaar behandeling. De therapie bleef over de gehele periode even effectief. De wetenschappers zorgden ervoor dat milde bijwerkingen werden voorkomen door de mate van stimulatie aan te passen. De studie werd op 1 maart 2017 gepubliceerd in het tijdschrift Brain Stimulation.

ďDe meeste patiŽnten reageren op de therapie. Het opmerkelijke is dat het effect ook blijvend is. Andere vormen van therapie zijn vaak na verloop van tijd niet effectief meer. Dit maakt DBS een zeer veelbelovende aanpak voor mensen die eerder niet reageerden op behandelingen van hun depressie,Ē zegt hoofdonderzoeker Prof. Dr. Thomas Schlšpfer, hoofd Interventional Biological Psychiatry Unit aan de afdeling Psychiatrie en Psychotherapie van het Medisch Centrum van de universiteit van Freiburg. DBS is een methode die gebaseerd is op milde elektrische impulsen, die kunnen worden ingezet om gepaalde hersengebieden met grote precisie te beÔnvloeden.

Effect van stimulatie merkbaar vanaf eerste maand

De acht proefpersonen leden al tussen de drie en elf jaar lang continu aan ernstige depressies die niet te behandelen vielen met medicijnen, noch met behandelingen zoals elektroconvulsietherapie. De artsen implanteerden flinterdunne elektroden en stimuleerden een hersengebied dat betrokken is bij de waarneming van plezier, waardoor het ook belangrijk is voor motivatie en levenskwaliteit. Elke maand werd het effect van de therapie gemeten met behulp van de bekende Montgonery-Asberg Rating Scale (MARDS). De gemiddelde score op MARDS nam de eerste maand al af van 30 punten naar 12 punten en was nog iets verder gedaald tegen het eind van het onderzoek. Vier patiŽnten hadden een MARDS-score van minder dan 10 punten, de drempelwaarde voor de diagnose depressie.

Sommige van de patiŽnten hadden kort last van wazig of dubbel zien. ďWe konden de bijwerkingen verminderen door de intensiteit van de stimulatie te verlagen, zonder de antidepressieve effecten ervan te verminderen,Ē aldus Prof. Dr. Volker A. Coenen, hoofd van de Steriotactic and Functional Nerosurgery Unit van het Medisch Centrum van de Universiteit van Freiburg. De artsen merkten bij geen van de patiŽnten enige veranderingen op in persoonlijkheid, problemen met het denken, of andere bijwerkingen.

Grotere vervolgstudie met als doel registratie van de therapie in Europa

Als een grotere, vijf jaar durende studie met 50 patiŽnten, die nu wordt uitgevoerd in het Medisch Centrum van de universiteit van Freiburg bevestigt dat de therapie veilig en werkzaam is, ziet Prof. Coenen een mogelijkheid om de therapie in Europa te registreren. Dan zou de therapie buiten onderzoeken om ook kunnen worden ingezet: ďOver een paar jaar zou DBS een doeltreffende behandeling kunnen zijn voor patiŽnten met ernstige depressies,Ē zegt Dr. Coenen.

Vertaling: Astrid Zwart


Omega 3 uit algen

Natuurlijke multivitamine

Earthrise Spirulina


Naar het andere nieuws van vandaag