Orale anticonceptiemiddelen verminderen algeheel welzijn bij gezonde vrouwen


KAROLINSKA INSTITUTET

Een van de meest algemene, gecombineerde orale anticonceptiepillen heeft een negatieve invloed op de levenskwaliteit van vrouwen, maar geeft geen vermeerdering van depressieve symptomen. Dit is de uitkomst van een uitgebreide, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie door onderzoekers van het Karolinska Institutet in Zweden, in samenwerking met de Stockholm School of Economics. De uitkomsten zijn gepubliceerd in de wetenschappelijke uitgave van Fertility and Sterility.

"Ondanks het feit dat een geschatte 100 miljoen vrouwen wereldwijd anticonceptiepillen gebruiken, weten we vandaag de dag verrassend weinig over het effect van deze pillen op de gezondheid van vrouwen. De wetenschappelijke basis is zeer minimaal wat betreft het effect van de anticonceptiepil op de levenskwaliteit en depressie, en er is grote behoefte aan gerandomiseerde studies waarbij met placebo's vergeleken wordt," zegt professor Angelica LindÚn Hirschberg van het Department of Women's and Children's Health van het Karolinska Institutet.

Ze heeft juist zo'n studie georganiseerd, samen met Niklas Zethraeus, hoogleraar bij het Department of Learning, Informatics, Management and Ethics; Anna Dreber Almenberg van de Stockholm School of Economics; en Eva Ranehill van de universiteit van ZŘrich. 340 gezonde vrouwen tussen 18-35 jaar werden drie maanden lang random behandeld, ˛f met niet-werkzame pillen (placebo's), ˛f anticonceptiepillen met ethinylestradiol en levonorgestrel, de meest algemene, gecombineerde anticonceptiepil in Zweden en veel andere landen. Geen van de organisatoren van het experiment en geen van de deelnemers wist welke vrouw welke behandeling kreeg.

De vrouwen die de anticonceptiepillen kregen beoordeelden hun kwaliteit van leven aanzienlijk lager dan degenen met de placebo's. Zowel de algehele levenskwaliteit als specifieke aspecten (stemming/welzijn, zelfbeheersing en energieniveau) werden negatief be´nvloed door de anticonceptiemiddelen. Aan de andere kant: er werd geen duidelijke verhoging van depressieve symptomen waargenomen.

Omdat de veranderingen relatief klein waren, moeten de resultaten zorgvuldig ge´nterpreteerd worden, benadrukken de onderzoekers. Echter, bij enkele vrouwen zou het negatieve effect op de levenskwaliteit van klinisch belang kunnen zijn.

"In sommige gevallen zou een slechte naleving en onregelmatig gebruik van anticonceptiepillen mede de oorzaak kunnen zijn. Maar aan de mogelijke achteruitgang van levenskwaliteit moet aandacht besteed worden en rekening mee gehouden worden in combinatie met het voorschrijven van anticonceptiemiddelen en bij het kiezen van een anticonceptiemethode," zegt Niklas Zethraeus.

Het type gecombineerde anticonceptiemiddel dat gebruikt werd voor de studie (etinylestradiol + levonorgestrel) wordt in veel landen als eerste keuze onder de gecombineerde anticonceptiepillen aanbevolen vanwege het laagste risico op trombose. De uitkomsten van de studie kunnen niet gegeneraliseerd worden met andere soorten gecombineerde anticonceptiva omdat ze een ander risicoprofiel en bijwerkingen kunnen hebben.

Vertaling: Ellen Lam


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica