Hoe chemotherapie helpt om kanker van de borst naar de longen te verspreiden

Een onderzoek met muizen helpt om de effecten van paclitaxel op paradoxale pro-kanker te verduidelijken

OHIO STATE UNIVERSITY

COLUMBUS, Ohio - Dezelfde behandeling die borstkanker verzwakt, heeft een donkere kant - het kan de verspreiding van de ziekte naar de longen voeden.

Onderzoekers van de Ohio State University bestudeerden de waterval van gebeurtenissen die leidden tot metastatische kanker en hebben aanwijzingen gevonden waarom het gebeurt, waardoor op een dag de kans ontstaat dat de nadelen van medicatie worden verstoord terwijl zij hun kankerbestrijdingseigenschappen voor borstweefsel behouden.

Het eerstelijns chemotherapie medicijn paclitaxel zorgt voor een verscheidenheid aan veranderingen op moleculaire niveau waardoor borstkanker cellen uit de tumor kunnen ontsnappen. Tegelijkertijd creëert het een omgeving in de longen die gastvrij is voor kankercellen, waardoor de verspreiding van de ziekte vergemakkelijkt wordt, vonden de onderzoekers in een muismodel met borstkanker.

De studie, die verschijnt in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences, bevat een analyse van gegevens van vrouwen met borstkanker, die suggereren dat de bevindingen bij muismodellen relevant kunnen zijn voor metastase van borstkanker bij mensen.

“Dat chemotherapie kankerprogressie paradoxaal kan bevorderen is een opkomende onthulling in kankeronderzoek. Echter op moleculair-niveau is het begrip van dit verwoestende effect niet duidelijk,” zei Tsonwin Hai, de senior auteur van de studie en professor in biologische chemie en farmacologie.

De veranderingen in zowel de tumor als de long die in de studie zijn gedocumenteerd, is afhankelijk van een gen genaamd Atf3, dat door stress wordt aangestuurd. Middels menselijke data vonden de onderzoekers een hogere Atf3-gen-uitdrukking bij patiënten die chemotherapie hebben ondergaan dan bij diegenen die dat niet hebben ondergaan.

“Dit gen lijkt twee dingen tegelijk te doen: wezenlijk de ‘zaden’ (kankercellen) helpen verdelen en de ‘bodem’ (de long) te bevruchten,” zei Hai.

Ten eerste lijkt de chemo signalen te sturen waarbij het aantal moleculaire deuren worden verhoogd waardoor de kankercellen vanuit de primaire tumor naar de bloedbaan kunnen ontsnappen, waardoor ze vrijkomen om zich naar andere organen te verplaatsen, vonden de onderzoekers.

"Ik denk dat het een actief proces is - een biologische verandering waarbij de kankercellen worden gewenkt om via het bloed te ontsnappen - in plaats van een passief proces waarbij de kankercellen in de bloedbaan komen door lekkende vaten," zei Hai, een Lid van het Ohio State University Comprehensive Cancer Center.

Deze bevinding wordt gestimuleerd door een andere recente studie die is uitgevoerd door de Albert Einstein College of Medicine en gepubliceerd in Science Translational Medicine, die een vergelijkbaar resultaat vertoonde met behulp van beeldvormingstechnieken om de tumor in muizen te waarnemen, aldus Hai.

Ten tweede vonden de Ohio State-onderzoekers dat paclitaxel, naast het helpen ontsnappen van kankercellen, een waterval van gebeurtenissen creëert die het longweefsel tot een vruchtbare voedingsbodem maakt voor circulerende kankercellen. “Er zijn signalen die kankercellen helpen om de longen binnen te gaan en daardoor een milieu creëeren dat meer immunologisch tolerant is voor kankercellen,” zei Hai.

Het begrip op moleculair niveau van waarom chemotherapie soms het risico op metastatische kanker verhoogd is in een vroeg stadium, zei Hai.

Ze zei dat het belangrijk is te onderkennen dat de gebruikte kankercellen in de onderzoeksmuizen erg agressief zijn en dat het interessant kan zijn om te testen of paclitaxel ook de ontsnapping van kankercellen verhoogd tijdens een vroeger stadium van de kankerprogressie.

Hai waarschuwde dat er meer werk nodig is voordat de bevindingen met muizen geëxtrapoleerd kunnen worden voor de behandeling van menselijke kanker.

“Wat onze studie en de recente literatuur over chemotherapie ons toe nu toe hebben geleerd is dat het verstandig is om onze gedachten open te houden, ons te realiseren dat chemo kanker kan behandelen, maar tegelijkertijd de kans op verspreiding van die kanker kan verhogen,” zei ze.

Wat hun studie onderscheidt van andere onderzoeken op dit gebied is de identificatie van het stressgen Atf3. Zij toonden aan dat paclitaxel - een stressor - gedeeltelijk het prokanker-effect uitoefent door Atf3 aan te zetten.

"Het is mogelijk dat er een behandeling kan worden gegeven in combinatie met de chemo die dit probleem zou remmen door het effect van het stressgen Atf3 te dempen," zei Hai.

En dat zal in dit gebied op het werk van Hai de nadruk leggen, zegt ze.

Vertaling: Lia Keizer


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica