Stoppen met internet verhoogt hartslag en bloeddruk


Wetenschappers vinden dat stoppen met internet de hartslag en de bloeddruk verhoogt.

UNIVERSITEIT VAN DE SWANSEA

Wetenschappers en clinici uit Swansea en Milaan hebben geconstateerd dat sommige mensen die internet gebruiken veel significante fysiologische veranderingen ervaren, zoals verhoogde hartslag en bloeddruk wanneer ze stoppen met het gebruik ervan.

De studie betrof 144 deelnemers van 18 tot 33 jaar van wie de hartslag en bloeddruk gemeten werden voor en na een korte internet sessie. Hun angst en zelfgemelde internetverslaving werden ook beoordeeld. De resultaten vertoonden toename van de fysiologische opwinding bij het beŽindigen van de internet sessie voor degenen met een probleemmatig hoog internetgebruik. Deze verhogingen in hartslag en bloeddruk werden weerspiegeld door verhoogde gevoelens van angst. Er waren echter geen dergelijke veranderingen voor deelnemers die geen problemen rond internetgebruik hadden gemeld.

De studie, gepubliceerd in het internationaal Ďpeer reviewedí journal, PLOS ONE, is de eerste gecontroleerde experimentele demonstratie van fysiologische veranderingen als gevolg van blootstelling aan internet.

Professor Phil Reed, van de universiteit van Swansea, zei: "We hebben al enige tijd gemerkt dat mensen die veel met digitale apparaten bezig zijn, gevoelens van angst krijgen wanneer ze de toestellen niet meer gebruiken, maar nu kunnen we zien dat deze psychologische effecten gepaard gaan met fysiologische veranderingen. "

Er was een gemiddelde 3-4% toename in hartslag en bloeddruk, en in sommige gevallen verdubbelden die onmiddellijk na beŽindiging van internetgebruik bij mensen met gebruiksproblemen. Hoewel deze toename niet genoeg is om levensbedreigend te zijn, kunnen dergelijke veranderingen worden geassocieerd met gevoelens van angst en met veranderingen in het hormonale systeem wat de immuunrespons kan verminderen. De studie suggereerde ook dat deze fysiologische veranderingen en begeleidende verhogingen van angst een toestand creeŽren zoals bij het stoppen van het gebruik veel 'verdovende' geneesmiddelen, zoals alcohol, cannabis en heroÔne. Deze toestand kan verantwoordelijk zijn voor de noodzaak van mensen om opnieuw om te gaan met hun digitale apparaten om zo deze onaangename gevoelens te verminderen.

Dr. Lisa Osborne, een klinisch onderzoeker en mede-auteur van de studie, zei: "Een probleem met het ervaren van fysiologische veranderingen zoals een verhoogde hartfrequentie is dat ze verkeerd kunnen worden geÔnterpreteerd als iets lichamelijks bedreigend, vooral bij mensen met een hoge mate van angst, wat kan leiden tot meer angst, en meer noodzaak om die te verminderen. "

De auteurs gaan verder en speculeren dat internetgebruik door meer dan alleen de korte opwinding of vreugde van de technologie wordt gedreven, maar dat overgebruik negatieve fysiologische en psychologische veranderingen kan veroorzaken die mensen weer naar het internet drijven, zelfs als ze dat niet willen.

Professor Reed zei: "De mensen in onze studie hebben het internet op een vrij typische manier gebruikt, dus we zijn ervan overtuigd dat veel mensen die het internet overmatig gebruiken, op dezelfde manier kunnen worden beÔnvloed. Er zijn echter groepen die internet anders gebruiken, zoals gamers, misschien om opwinding te genereren, en de effecten op hun fysiologie door het stoppen met gebruik, kunnen anders zijn - dit moet nog worden vastgesteld. "

Professor Roberto Truzoli van de Universiteit van Milaan, mede-auteur van de studie, voegde eraan toe: "Of problematisch internetgebruik blijkt een verslaving te zijn - met fysiologische en psychologische terugtrekkingseffecten - of dwangmaatregelen betrokken zijn die dergelijke terugtrekkingseffecten niet noodzakelijk maken - valt nog te zien, maar deze resultaten lijken aan te tonen dat het voor sommige mensen waarschijnlijk een verslaving is. '

Tijdens de studie bleek dat de deelnemers gemiddeld 5 uur per dag op internet zaten, waarbij 20% meer dan 6 uur per dag. Bovendien heeft meer dan 40% van hen een aantal internet-gerelateerde problemen gemeld - erkend dat ze teveel tijd online besteden. Er was geen verschil tussen mannen en vrouwen in de neiging om internetverslaving te vertonen. Verreweg de meest voorkomende redenen om digitale apparaten te gebruiken waren digitale communicatiemedia ('social media') en winkelen.

Vorige studies van deze groep en vele anderen hebben de korte termijn verhogingen van zelfgemelde angst getoond wanneer digitaal afhankelijke mensen hun digitale apparaten verwijderen en langdurige verhogingen in hun depressie en eenzaamheid, evenals veranderingen in de hersenenstructuren en vermogen om sommige infecties te bestrijden.

Professor Phil Reed zei: "De groei van de digitale communicatiemedia brengt de opkomst van internetgebruik, vooral voor vrouwen, met zich mee. Er zijn nu een groot aantal bewijzen van de negatieve effecten van overmatig gebruik op de psychologie, de neurologie en nu na deze studie, op de fysiologie. Gezien deze vaststelling moeten we een verantwoordelijkere houding aannemen bij de marketing van deze producten - zoals we hebben gezien voor alcohol en gokken. '

Vertaling: Andre Teirlinck


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica