Hoe omgevingsfactoren van baby’s kan leiden tot latere slechte gezondheid

Onderzoek toont aan hoe baby’s zich ervaringen kunnen ‘herinneren’ die de kans op ontstekingsgerelateerde ziektes verhogen

NORTHWESTERN UNIVERSITY

EVANSTON, Ill. --- Door onderzoek aan de Northwestern universiteit wordt onderstreept dat omgevingsfactoren tijdens de vroege ontwikkeling tot ontstekingen kunnen leiden tijdens de volwassenheid - een belangrijke risicofactor voor een breed scala aan ziektes tijdens het ouder worden, inclusief cardiovasculaire ziektes, diabetes, autoimmuun ziektes en dementie.

Bovendien droeg het onderzoek bij tot de uitleg van een belangrijke onbeantwoorde vraag over het geringe inzicht in het mechanisme dat ontwikkeling en regulering van ontstekingen tot stand brengt.

Voortbordurend op eerder onderzoek dat omgevingsfactoren in verband brengt met ontstekingsbiomarkers, bracht dit onderzoek nieuw licht op de vraag: “Hoe komt het dat ons lichaam zich ervaringen tijdens de kindertijd ‘herinnert’ en deze voortzet in het vormen van ontstekingen en gezondheid op volwassen leeftijd?

Gebruikmakend van de gegevens uit een grote geboorte cohortstudie in de Filippijnen met levenslange informatie over de deelnemers, ontdekten de onderzoekers dat voeding, microbiële en psychosociale invloeden tijdens de eerste ontwikkeling de DNA metylatie (DNAm) voorspellen in negen genen die betrokken zijn bij de regulering van ontstekingen.

De onderzoekers richtten zich op DNAm - een epigenetisch proces dat o.a. zorgt voor duurzame biochemische kenmerken op het genoom dat de genexpressie reguleert - als een passend biologisch mechanisme dat cellulaire herinneringen in stand houdt van ervaringen in de eerste levensfase.

Met andere woorden: epigenetische mechanismen lijken te verklaren - althans voor een deel - hoe omgevingsfactoren in de kindertijd worden “herinnerd’ en een blijvend effect hebben op ontstekingen en risico’s op ontstekingsgerelateerde ziektes.

“Als we nog een stap verder gaan: deze bevindingen dagen ons uit om de algemene visie te herzien dat genen een ‘blauwdruk’ vormen voor het menselijk lichaam, en dat ze statisch zijn en vaststaan bij de conceptie,” zegt Thomas McDade, hoofdauteur van de studie en Carlos Montezuma professor in de antropologie van het Weinberg College of Arts and Sciences bij Northwestern.

Het onderzoek suggereert dat veranderingen in de voedingaspecten en de microbiële en psychosociale omgeving in de vroege ontwikkelingsfase blijvende kenmerken kan achterlaten op het epigenoom, waardoor het chronische ontstekingsniveau op volwassen leeftijd kan worden verlaagd.

Omgevingsfactoren die hun kenmerk op het epigenoom achterlaten en ontstekingen vormen gedurende de ontwikkelingfase, zijn o.a. voedingsaspecten tijdens de babytijd (duur van de borstvoeding), de intensiteit van microbiële blootstelling (geboorteseizoen, ontlasting van dieren) en blootstelling aan tegenslagen (sociaal-economische toestand tijdens baby-/kindertijd, langdurige afwezigheid ouders) laten allemaal hun kenmerk achter op het epigenoom.

“Als we ons het menselijke genoom voorstellen als een dynamische voedingsbodem die gestalte geeft aan informatie over de omgeving om zijn structuur en functie aan te passen, kunnen we voorbijgaan aan simpele metaforen als ‘aanleg/voeding’ en ‘’DNA/lotsbestemming’ die geen recht doen aan de complexiteit van de menselijke ontwikkeling,” zegt McDade, tevens faculteitsmedestudent aan het Northwestern’s Institute for Policy Research.

Eerdere wetenschappelijke studies van McDade hebben o.a. aangetoond dat omgevingsfactoren tijdens de geboorte en kindertijd blijvende gevolgen hebben voor ontstekingen op volwassen leeftijd. Hij publiceerde bijvoorbeeld de eerste studie die aantoonde dat meer microbiële blootstelling in de eerste levensfase in verband gebracht werd met een lagere kans op ontstekingen op volwassen leeftijd. Ook toonde zijn eerdere onderzoek aan dat baby’s met een lager geboortegewicht en korter borstvoeding kregen, een grotere kans hebben op ontstekingen op volwassen leeftijd.

Vertaling: Ellen Lam


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica