Hoe de omgeving van baby’s leidt tot slechte gezondheid later

Studie toont aan hoe lichaam ervaringen opslaat die risico op ontstekingsgerelateerde ziektes verhogen

NORTHWESTERN UNIVERSITY

Nieuw onderzoek van New Northwestern University toont nadrukkelijk aan hoe omgevingsfactoren in de vroege ontwikkeling ontsteking (inflammatie) kunnen veroorzaken bij volwassenen – een belangrijke risicofactor voor een breed scala aan ouderdomsziektes, waaronder cardiovasculaire ziektes, diabetes, auto-immuunziektes en dementie.

Het onderzoek hielp daarnaast ook een belangrijke onbeantwoorde kwestie te verklaren omtrent de slecht begrepen mechanismes achter het tot stand komen en de regulering van inflammatie. Zich baserend op eerder onderzoek, dat blootstelling aan omgevingsfactoren koppelt aan biomarkers voor inflammatie, leidde het tot vernieuwende inzichten die tot meer begrip kunnen leiden van “hoe het mogelijk is dat ons lichaam ervaringen uit de babytijd opslaat en ze meeneemt om in de volwassenheid vorm te geven aan de mate van gezondheid en inflammatie.”

Gebruikmakend van gegevens uit een groot geboortecohort-onderzoek in de Filippijnen, met levenslange informatie over de studiedeelnemers, werd ontdekt dat blootstelling aan nutritionele, microbiële en psychosociale factoren in de vroege ontwikkeling, de DNA-methylering (DNAm) voorspelt in negen genen die betrokken zijn bij de regulering van inflammatie.

De onderzoekers richtten zich op DNAm, een epigenetisch proces dat blijvende biochemische stempels drukt op het genoom dat de genexpressie regelt, als zijnde een plausibel biologisch mechanisme voor het behoud van het geheugen op celniveau omtrent vroege levenservaringen.

Met andere woorden, epigenetische mechanismes lijken te verklaren, tenminste gedeeltelijk, hoe omgevingen in de baby- en kindertijd worden “onthouden” en hoe dat blijvende effecten kan hebben op inflammatie en het risico op ontstekingsgerelateerde ziektes.

“Als we dit iets verder doorvoeren, zijn de bevindingen een aanmoediging om de algemene visie te heroverwegen dat genen een “blauwdruk” zijn voor het menselijk lichaam, dat zij statisch zijn en bij de bevruchting al vaststaan,” aldus Thomas McDade, hoofdauteur van de studie en hoogleraar Antropologie aan het Weinberg College of Arts and Sciences van Northwestern.

Het onderzoek suggereert dat aanpassingen van aspecten in de voeding, het microbioom en de psychosociale omgeving vroeg in de ontwikkeling, blijvende stempels drukt op het epigenoom, met als mogelijk gevolg een lager niveau van chronische ontstekingen in de volwassenheid.

Omgevingsfactoren die een stempel drukken op het epigenoom en in de loop van de ontwikkeling tot inflammatie leiden, zijn onder andere factoren omtrent de zuigelingenvoeding (de duur van borstvoeding), de mate van blootstelling aan microben als zuigeling (feces van dieren, het geboorteseizoen) en blootstelling aan tegenslagen (socio-economische status in baby/kindertijd, langdurige afwezigheid ouders).

“Als we ons het menselijke genoom voorstellen als een dynamische onderliggende laag, die informatie opneemt uit de omgeving om zijn structuur en functie te veranderen, kunnen we ons losmaken van de simplistische metaforen van “nature versus nurture” en “DNA als lotsbestemming”, die geen recht doen aan de complexiteit van de menselijke ontwikkeling,“ zegt McDade.

Eerder onderzoek van McDade heeft onder andere aangetoond dat de omgevingsfactoren in de baby- en vroege kindertijd blijvende effecten hebben op inflammatie in de volwassenheid. Hij publiceerde bijvoorbeeld de eerste studie die aantoonde dat een grotere mate aan blootstelling aan microben in de babytijd samenhangt met lagere niveaus van inflammatie in de volwassenheid. Verder bleek uit zijn eerdere onderzoeken dat mensen die met een lager geboortegewicht ter wereld komen en die als baby minder lang borstvoeding kregen, als volwassene hogere ontstekingsniveaus hebben.

Vertaling: Astrid Zwart


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica