Alcoholmisbruik, zelfs voor bevruchting, kan nakomelingen schaden


The Endocrine Society

Moeders die te veel drinken voordat ze zwanger raken hebben waarschijnlijk een grotere kans op kinderen met hoge bloedsuikerwaardes en andere wijzigingen in hun glucosefunctie, die het risico verhogen dat ze als volwassene diabetes ontwikkelen, zo meldt een nieuwe studie, uitgevoerd met ratten. De resultaten worden zondag gepresenteerd op de 99ste jaarlijkse vergadering van de Endocrine Society te Orlando, Florida in de VS.

“De effecten van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap op het ongeboren kind, zoals mogelijke aangeboren afwijkingen en leer- en gedragsproblemen, zijn bekend. Men weet echter niet of alcoholgebruik van de moeder voor de conceptie ook negatieve effecten zou kunnen hebben op de gezondheid van het kind en op de ontvankelijkheid voor ziektes als volwassene,” zegt hoofdonderzoeker Dipak Sarkar, een vooraanstaand hoogleraar aan de Rutgers Universiteit in New Brunswick, New Jersey en directeur van het Endocrine Onderzoeksprogramma.

Alcoholmisbruik in de vorm van “binge drinking” (wat ongeveer betekent “comazuipen”, te veel alcohol in korte tijd drinken) komt veel voor in de VS. Van de alcoholgebruikers in de leeftijd van 18-44, rapporteert 15 procent van de niet-zwangere en 1,4 procent van de zwangere vrouwen dat zij de afgelopen maand te veel alcohol hebben gedronken, volgens een telefonische enquête die in 2012 werd uitgevoerd door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Voor vrouwen betekent binge drinking, dus te veel in één keer drinken, ongeveer dat ze vier of meer alcoholische drankjes binnen twee uur drinken.

Om de effecten te bepalen van alcoholgebruik voor de conceptie, voerden Sarkar, promovendus Ali Al-Yasari en hun collega’s een onderzoek uit op ratten, gefinancierd door de National Institutes of Health. De basale processen van de glucosehuishouding bij ratten zijn te vergelijken met die van mensen, aldus Sarkar. Vier weken lang gaven ze de vrouwelijke ratten een dieet met 6,7 procent alcohol, waardoor het niveau van alcohol in het bloed steeg tot een niveau van binge drinking bij mensen. Vervolgens werd de alcohol uit het dieet gehaald en drie weken later (wat ongeveer gelijk staat aan een paar maanden bij mensen) werd er voor gezorgd dat de ratten bevrucht werden.

De volwassen nakomelingen van de ratten werden vergeleken met controlegroepen van nakomelingen van ratten die geen alcohol hadden gehad voor de bevruchting. Een van de controlegroepen kreeg gewoon rattenvoer en water en de andere kreeg een alcoholvrije vloeistof die qua calorieën gelijkwaardig was aan wat de alcohol-groep kreeg.

Nadat de nakomelingen volwassen waren geworden werden de bloedwaardes van glucose en insuline plus twee andere belangrijke hormoonwaardes, namelijk glucagon en leptine, gemeten via standaard laboratoriumtechnieken. Glucagon stimuleert de lever om glycogeen (opgeslagen glucose) om te zetten in glucose, dat vervolgens in de bloedbaan terecht komt, waardoor het glucoseniveau stijgt. Hoewel de hoofdfunctie van leptine is dat het de eetlust remt, verlaagt het ook de door glucose gestimuleerde insulineproductie in de pancreas.

Het onderzoeksteam constateerde dat de nakomelingen van ratten die aan alcohol waren blootgesteld voor de bevruchting, verscheidene tekenen vertoonden van een abnormale glucosehuishouding, vergeleken met de twee controlegroepen. Een veranderde glucosehuishouding bleek onder andere in te houden dat er verhoogde bloedwaardes van glucose in het bloed werden gemeten; verlaagde insulinewaarden in het bloed en in alvleesklierweefsel; lagere glucagonwaardes in het bloed, maar juist verhoogde in de alvleesklier, en verhoogde bloedwaardes van leptine.

Bovendien was er volgens de onderzoekers bewijs dat alcoholblootstelling voor de bevruchting de expressie van sommige ontstekingsmarkers in alvleesklierweefsel verhoogde. Volgens Al-Yasari zou dit de insulineproductie kunnen verminderen en het zou de lever aanzetten tot verhoging van het bloedglucoseniveau. De grotere aanwezigheid van ontstekingsmarkers kan een aanwijzing zijn voor hoe alcoholgebruik voor de bevruchting de normale glucosebalans in de nakomelingen had veranderd, aldus Al-Yasiri.

“Deze bevindingen suggereren dat het effect van alcoholmisbruik voor de conceptie overgedragen kan worden op de nakomelingen,” zegt Al-Yasiri. “Deze veranderingen zouden levenslange gevolgen kunnen hebben voor de glucosehuishouding van de nakomelingen en misschien de gevoeligheid voor diabetes bij hen verhogen.”

Vertaling: Astrid Zwart


Omega 3 uit algen

Natuurlijke multivitamine

Earthrise Spirulina


Naar het andere nieuws van vandaag