Identificatie van de oorsprong van autisme

Getoonde abnormaliteiten die voor het eerst verschijnen in hersennetwerken die betrokken zijn bij de zintuigelijke verwerking

MCGILL UNIVERSITY

De oorsprong van autisme blijft mysterieus. Welke gebieden van de hersenen zijn erbij betrokken, en wanneer verschijnen de eerste tekens? Nieuwe bevindingen, gepubliceerd in de Biological Psychiatry, brengen ons dichter bij het begrijpen van de pathologie van autisme en het punt waar het zich in de menselijke hersenen begint te vormen. Dergelijk kennis laat in de toekomst vroegere interventies toe en betere resultaten voor autistische kinderen.

Wetenschappers gebruikten een vorm van magnetische resonantie beeldvorming (MRI), bekend als diffusie gewogen beeldvorming, om de hersenverbindingen te meten bij 260 zuigelingen in de leeftijd van 6 en 12 maanden, die zowel hoge of lage risico's op autisme hadden. De lengtes en sterkten van de verbindingen tussen hersengebieden werden gebruikt om de netwerkefficiŽntie te schatten, een mate van hoe goed elke regio verbonden is met andere regioís. Uit een eerder onderzoek onder 24 maanden oude kinderen bleek dat de netwerk efficiŽntie bij autistische kinderen lager was in regio's van de hersenen die betrokken zijn bij taal en ander gedrag dat verband houdt met autisme. Het doel van deze nieuwe studie was om vast te stellen hoe vroeg deze abnormaliteiten zich voordoen.

Leidende auteur John Lewis, een onderzoeker aan het Montreal Neurological Institute en het ziekenhuis van de McGill University en het Ludmer Center for Bioinformatics and Mental Health, vond dat inefficiŽnties al werden vastgesteld bij zes maanden oude zuigelingen die waren gediagnosticeerd met autisme. Bij de zes maanden oude babyís verschenen de inefficiŽnties in de auditieve cortex. Hij vond ook dat de mate van inefficiŽntie op de leeftijd van zes maanden positief gerelateerd was met de ernst van autistische symptomen op een leeftijd van 24 maanden. Naarmate de kinderen ouder werden waren er ook gebieden betrokken zoals verwerking van zien en aanraken, evenals een groter aantal gebieden die betrokken zijn bij geluid en taal, die een relatie aantoonden tussen inefficiŽntie en de ernst van de symptomen.

Het identificeren van de vroegste tekenen van autisme is belangrijk omdat dan al een diagnose mogelijk kan zijn voordat er gedragsveranderingen optreden, wat leidt tot eerdere interventie en betere vooruitzichten op een positief resultaat. Door identificatie van de hersenregioís die betrokken zijn bij zintuigelijke waarnemingen die de vroegst bekende locaties zijn van neurale dysfunctie gerelateerd met autisme, verkleinen de onderzoekers de genetische factoren en mechanismen die verantwoordelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling ervan. Het feit dat neurologische tekenen al op een leeftijd van zes maanden aanwezig zijn, elimineert ook enkele omgevingsfactoren als potentiŽle oorzaken van de aandoening.

"Ons doel was om te ontdekken wanneer en waar in de hersenen de inefficiŽnties van het netwerk voor het eerst verschenen," zegt Lewis. "De resultaten wijzen erop dat er sprake is van veranderingen in de hersenen van zuigelingen die op een leeftijd van zes maanden autisme spectrum stoornis ontwikkelen en dat deze vroege veranderingen worden gevonden in gebieden die betrokken zijn bij het verwerken van zintuigelijke waarnemingen, niet in gebieden die betrokken zijn bij hogere cognitieve functies. Wij hopen dat deze bevindingen nuttig zullen blijken te zijn bij het begrijpen van de causale mechanismen bij autisme spectrum stoornis en bij het ontwikkelen van effectieve interventies.

Het onderzoek is afkomstig van de Infant Brain Imaging Study (IBIS), een gezamenlijke inspanning van onderzoekers van het Montreal Neurological Institute en vier klinische locaties in de Verenigde Staten, die worden gecoŲrdineerd om een longitudinale hersen beeldvorming en gedragsstudie te verrichten onder


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica