Link tussen autisme en zware metalen te zien in baby tanden


NIH/NATIONAL INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCES

Baby tanden van kinderen met autisme bevatten meer giftig lood en minder van de essentiële voedingsstoffen zink en mangaan, in vergelijking met tanden van kinderen zonder autisme. Dit volgens een innovatieve studie die gefinancierd wordt door het Nationaal Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), een onderdeel van de National Institutes of Health. De onderzoekers bestudeerden tweelingen om genetische invloeden te beheersen en zich te concentreren op mogelijke invloeden van het milieu op deze ziekte. De bevindingen, gepubliceerd op 1 juni in het tijdschrift Nature Communications, suggereren dat vroegtijdige blootstelling aan verschillende metalen, of belangrijker hoe het lichaam van een kind het verwerkt, het risico op autisme kan beïnvloeden.

De verschillen in metaalopname tussen kinderen met en zonder autisme waren vooral merkbaar tijdens de maanden net voor en na de geboorte van de kinderen. De wetenschappers gebruikten lasers om de groeiringen in baby-tanden tijdens de verschillende ontwikkelingsperioden vast te leggen.

De onderzoekers namen een hoger niveau van lood waar bij kinderen met autisme tijdens hun ontwikkeling, maar het grootste verschil werd waargenomen gedurende de periode na de geboorte. Ze namen ook een lagere opname waar van mangaan bij kinderen met autisme, zowel voor als na de geboorte. Het patroon voor zink was complexer. Kinderen met autisme hadden in de baarmoeder een lager zink niveau maar na de geboorte wel het niveau hoger in vergelijking met kinderen zonder autisme.

De onderzoekers merken op dat replicatie nodig is in grotere studies om het verband tussen metaalopname en autisme te bevestigen.

“We denken dat autisme al vroeg begint, waarschijnlijk in de baarmoeder, en onderzoek suggereert dat onze omgeving het risico voor een kind kan verhogen. Maar tegen de tijd dat kinderen op een leeftijd van 3 of 4 jaar gediagnosticeerd worden is het moeilijk om terug in de tijd te gaan en te achterhalen waar de moeders aan blootgesteld werden,” zegt Cindy Lawler, Ph.D., hoofd van de NIEHS Genes, Environment and Health Branch. “Met baby tanden kunnen dat we dat eigenlijk wel.”

Patronen van metaalopname werden vergeleken met tanden van 32 paar tweelingen en 12 individuele tweelingen. De onderzoekers vergeleken patronen bij tweelingen waar slechts één van de twee autisme had, evenals bij tweelingen waar beide of geen van beide autisme had. Kleinere verschillen in de patronen van metalen opname kwamen voor als beide tweelingen autisme hadden. Grotere verschillen deden zich voor bij tweelingen waarbij slechts een van de twee kinderen autisme had.

De bevindingen zijn gebaseerd op eerdere onderzoeken waar aangetoond werd dat blootstelling aan giftige metalen zoals lood, en gebrek aan essentiële voedingstoffen zoals mangaan, de ontwikkeling van de hersenen kan schaden zowel in de baarmoeder als tijdens de vroege kindertijd. Alhoewel mangaan een essentiële voedingsstof is kan het bij hoge doseringen ook giftig zijn. Blootstelling aan zowel lood als aan hoge niveaus van mangaan is geassocieerd met autisme eigenschappen en de heftigheid ervan.

Het onderzoek werd geleid door Manish Arora, Ph.D., een milieu wetenschapper en tandarts aan de Icahn School of Medicine van Mount Sinai in New York. Met steun van het NIEHS hebben Arora en collega’s eerder al een methode ontwikkeld die gebruik maakte van natuurlijke melktanden om de blootstelling van de kinderen aan lood en andere metalen te meten in de baarmoeder en tijdens de vroege kindertijd. De onderzoekers gebruikten lasers om het exacte aantal lagen dentine, de harde stof onder tandglazuur, te extraheren voor metaalanalyse. Het team heeft eerder aangetoond dat de hoeveelheid lood in de verschillende dentine lagen overeenkomt met de blootstelling aan lood tijdens de verschillende ontwikkelingsperioden.

Arora gaf aan dat autisme een toestand waarin zowel genen als milieu een rol spelen, maar om vast te kunnen stellen welke milieu-blootstellingen het risico verhogen is moeilijk geweest.

“Wat nodig is, is een venster naar ons foetale leven,” zei hij. “In tegenstelling tot onze genen in onze omgeving voortdurend aan verandering onderhevig en de reactie van ons lichaam op stressoren hangt niet alleen af van de hoeveelheid waar we aan blootgesteld worden maar ook op welke leeftijd we er aan blootgesteld zijn.”

Eerdere onderzoeken met betrekking tot toxische metalen en essentiële voedingsstoffen met autisme hebben belangrijke beperkingen geconstateerd, zoals het inschatten van blootstelling op basis van bloedniveaus na de diagnose, eerder dan voor de diagnose, of het niet kunnen controleren van verschillen die te wijten zijn aan genetische factoren.

“Veel onderzoeken hebben de huidige lood niveaus vergeleken bij kinderen die al gediagnosticeerd zijn,” zei Lawler. “Het meten van iets waar de kinderen lang geleden, voor de diagnose, aan blootgesteld werden is een belangrijk voordeel.”

De methode om baby-tanden te gebruiken om de blootstelling aan metalen te kunnen meten houdt ook een belofte in voor andere aandoeningen, zoals hyperactiviteitsstoornis. “Er is sprake van een toenemende opwinding over het potentieel van baby tanden als een rijke weergave van vroegtijdige blootstelling van het kind aan zowel behulpzame als schadelijke factoren in het milieu,” zei David Balshaw, Ph.D., hoofd van het NIEHS Exposure, Response and Technology Branch, die de ontwikkeling van de tanden methode ondersteunde.

Vertaling: Lia Keizer


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica