Verband tussen vezelrijk dieet en verlaagd risico op pijnlijke artrose


Bevindingen uit twee langetermijnstudies komen overeen met andere geassocieerde gezondheidsvoordelen van vezels

BMJ

Er blijkt verband te zijn tussen een vezelrijk dieet en een lager risico op pijnlijke osteoartrose in de knie (afbraak van kraakbeen en bot), zo blijkt uit het eerste onderzoek op dit gebied, online gepubliceerd in Annals of the Rheumatic Diseases.

De bevindingen, die voortkomen uit twee verschillende langetermijnstudies, komen grofweg overeen met de andere gerapporteerde gezondheidsvoordelen van een vezelrijk dieet, waaronder verlaging van bloeddruk, vermindering van gewicht en van systemische inflammatie en verbeterde bloedglucosecontrole.

De onderzoekers haalden data uit twee Amerikaanse studies in een poging om erachter te komen of voedingsvezels enig verband houden met het risico op osteoartrose in de knie, die te zien is op röntgenfoto’s, of die symptomatisch is, en verergerende pijn in de knie.

Voor de eerste studie, de Osteoarthritis Initiative (OAI), werd sinds 2004-6 de gezondheid bijgehouden van bijna 5000 Amerikaanse mannen en vrouwen (gemiddelde leeftijd 61) met, of met risico op, osteoartrose, om de mogelijke risicofactoren voor de aandoening in kaart te brengen.

Het tweede onderzoek was onderdeel van de Framingham Offspring Cohort studie, waarbij sinds 1971 de gezondheid is bijgehouden van meer dan 1200 inmiddels volwassen kinderen van de oorspronkelijke Framingham Heart Study-deelnemers en hun partners. De resultaten van de huidige studie zijn gebaseerd op gegevens die voor het eerst werden opgenomen in 1993-4, toen de deelnemers gemiddeld 54 waren, tot 2002-5.

Voor beide studies werd de vezelinname gemeten door middel van antwoorden op de Food Frequency vragenlijst. Het gemiddelde was ongeveer 15 gram per dag in de OAI en 19 gram per dag in de Framingham Offspring studie (FOS).

Informatie over symptomen en röntgenbewijs werden jaarlijks gedurende vier jaar verzameld in de OAI en beoordeeld na 9 jaar in de FOS. Er werden ook gegevens verzameld over mogelijke invloedfactoren zoals knieletsel/operaties, medicatie en leefstijl, zoals gebruik van tabak en alcohol en lichaamsbeweging.

Na vier jaar hadden, van de 4051 deelnemers aan de OAI met volledige data over vezelinname, er 869 symptomatische knieproblemen; 152 vertoonden bewijs van osteoartrose op röntgenfoto’s en de pijn was bij 1964 verergerd.

Na gemiddeld 9 jaar hadden, van de 971 FOS-deelnemers met volledige data over vezelinname, er 143 symptomen in de knie en 175 vertoonden bewijs van osteoporose op röntgenfoto’s.

Uit analyse bleek dat een hogere vezelinname samenhing met een lager risico op pijnlijke osteoartrose in de knie. Vergeleken met de laagste inname (de onderste 25 procent van de deelnemers), bleek de hoogste inname (de hoogste 25 procent) samen te hangen met een 30 procent lager risico in de OAI en een 61 procent lager risico in de FOS. Maar er was geen verband met het röntgenfotobewijs van knieartrose.

Verder bleek bij de OAI-deelnemers een hogere inname van graanvezels en van vezels in het algemeen, geassocieerd te zijn met een significant lager risico op verergering van kniepijn.

Deze bevindingen bleven overeind, onafhankelijk van andere potentiële invloedfactoren.

Dit betreft een observationeel onderzoek, dus er kunnen geen sterke conclusies getrokken worden over oorzaak en gevolg. Toch zeggen de onderzoekers: “Deze data tonen een consequente beschermende samenhang aan tussen de totale inname van vezels en symptoomgerelateerde knie-osteoartrose in twee studiepopulaties, waarbij zorgvuldig is gecorrigeerd voor potentiële verstorende factoren.”

En zij wijzen op ander bewijs dat suggereert dat een vezelrijk dieet samenhangt met verscheidene gezondheidsvoordelen, waarvan vele relevant zijn bij osteoartrose.

Vertaling: Astrid Zwart


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica