Verband tussen gewone antibiotica en risico op miskraam


CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL (CMAJ)

Veel soorten gewone antibiotica, zoals macrolide, quinolone, tetracyline, sulfonamide en metronidazole staan volgens een nieuwe studie, gepubliceerd in CMAJ, in verband met een verhoogd risico op een miskraam in het begin van de zwangerschap.

Erythromycine bleek geen verband te houden met een verhoogd risico en hetzelfde gold voor nitrofurantoïne, een veelgebruikt antibioticum bij urineweginfecties bij zwangere vrouwen.

“Infecties komen tijdens de zwangerschap veel voor,” zegt dr. Anick Bérard van de faculteit Farmacie van de Universiteit van Montréal, Canada. “Hoewel antibioticagebruik om infecties te bestrijden volgens andere studies samenhangt met een afname van het risico op premature geboortes en een laag geboortegewicht, blijkt uit ons onderzoek dat bepaalde soorten antibiotica het risico op een spontane abortus juist doen toenemen, met een verhoging van 60% tot een twee keer zo hoog risico.”

Bérard en haar team bekeken data uit het Quebec Pregnancy Cohort tussen 1998 en 2009. Voor deze studie werden 8702 gevallen van klinisch ontdekte spontane abortussen vergeleken met 87020 controlepersonen. De gemiddelde zwangerschapsduur ten tijde van de miskraam was 14 weken. In totaal 1428 (16,4%) van de vrouwen waren gedurende de vroege zwangerschap blootgesteld aan antibiotica, vergeleken met 11018 (12,6%) in de controlegroep.

De deelnemers waren tussen de 15 en 45 jaar oud en vielen onder de zorgverzekering in Quebec. Vrouwen die een miskraam kregen waren vaker ouder en vaker alleenstaand. Ook hadden ze vaker meerdere gezondheidsproblemen en infecties. Met al deze factoren werd rekening gehouden in de analyses.

Sterke punten van de studie zijn de groepsgrootte, de valide informatie over de medicijnrecepten en de standaard toegevoegde informatie over de diagnose van spontane abortus of andere gerelateerde procedures. De schrijvers merken op dat de ernst van de infectie kan bijdragen aan de miskraam en dat dit een deel van het verhoogde risico kan verklaren, hoewel hiervoor werd gecorrigeerd in de analyse.

“Gegeven het normale risico op spontane abortus, dat tot wel 30% kan oplopen, is dit resultaat significant. Toch werd dit verhoogde risico niet voor alle antibiotica waargenomen, wat geruststellend moet zijn voor gebruikers, voorschrijvers en beleidsmakers moet zijn,” zo verklaart dr. Bérard.

De auteurs hopen dat deze bevindingen van nut zijn voor beleidsmakers, voor het aanpassen van de richtlijnen voor de behandeling van infecties tijdens de zwangerschap.

Vertaling: Astrid Zwart


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica