Neonicotino´den ontdekt in drinkwater in landbouwgebied


AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS)

Er heerst groeiende bezorgdheid over het gebruik van neonicotino´den als bestrijdingsmiddelen, aangezien uit studies blijkt dat ze worden aangetroffen in rivieren en beken en dat er een verband bestaat met een afnemende bijenpopulatie en gezondheidseffecten bij andere dieren. Nu melden onderzoekers dat het drinkwater in sommige gebieden ook deze stoffen bevat ľ ze vonden echter ook een methode die kan zorgen voor verwijdering van de meeste pesticiden. Het onderzoek, uitgevoerd in Iowa, verschijnt in het tijdschrift Environmental Science and Technology Letters van de ACS.

Neonicotino´den zijn krachtige insecticiden die over ter wereld volop worden gebruikt, vaak op zaden of op gewassen. Maar onderzoek verbindt de stoffen in sommige gevallen met schade aan bijen. Uit andere studies zou blijken dat chronische blootstelling eraan ook ontwikkelingsproblemen of neurologische problemen kan geven bij andere dieren.

De pesticiden worden zo veelvuldig gebruikt in de landbouw dat onderzoek in beken en rivieren in gebieden met intensieve landbouw in de VS heeft uitgewezen dat neonicotino´den wijdverbreid zijn in het oppervlaktewater. Gregory H. LeFevre, David M. Cwiertny en hun collegaĺs wilden weten wat er vervolgens met deze stoffen gebeurde, want water uit de Iowa River en uit een waterhoudende grondlaag die water uit die rivier ontvangt, wordt na behandeling gebruikt als kraanwater.

De onderzoekers testten het water terwijl het door twee verschillende waterzuiveringssystemen werd geleid. Zij stelden vast dat het systeem dat Iowa City bedient en dat gebruik maakt van granulaire actieve koolfilters, respectievelijk 110 procent, 94 procent en 85 procent verwijderde van de neonicotino´den clothianidine, imidaclopride en thiamethoxam. Het snelle zandfiltersysteem dat door de Universiteit van Iowa wordt gebruikt verlaagde dezelfde stoffen respectievelijk met maar ongeveer 1, 8 en 44 procent.

Drinkwatermonsters uit deze waterzuiveringsinstallatie bevatte tussen de 0,24 en 57,3 nanogram individuele neonicotino´den per liter. Er zijn momenteel geen voorgeschreven grenswaarden van kracht voor deze stoffen, omdat men nog bezig is met onderzoek om er achter te komen of en hoe neonicotino´den de menselijke gezondheid be´nvloeden, zo merken de onderzoekers op.

Zij voegen toe dat er meer onderzoek vereist is om te bepalen of chronische blootstelling aan een lage hoeveelheid neonicotino´den schadelijk zou kunnen zijn.

Vertaling: Astrid Zwart


Omega 3 uit algen

Natuurlijke multivitamine

Earthrise Spirulina


Naar het andere nieuws van vandaag