Misbruik versnelt de puberteit bij kinderen


Penn State

Hoewel het al lang bekend is dat mishandeling invloed kan hebben op de psychologische ontwikkeling van een kind, vindt nieuw onderzoek van Penn State dat de stress van misbruik invloed kan hebben op de fysieke groei en rijping van de jongeren.

Jennie Noll, directeur van het Child Maltreatment Solutions Network en hoogleraar ontwikkeling en familiale studies, en Idan Shalev, assistent-professor gezondheid, vonden dat jonge meisjes die in hun kindertijd seksueel misbruikt zijn waarschijnlijk fysiek 8 tot 12 maanden vroeger volwassen zijn. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het Journal of Adolescent Heal

"Hoewel een jaar verschil misschien triviaal lijkt over een levensperiode, heeft deze versnelde rijping gevolgen op gedrags- en psychische problemen en reproductieve kankers," zei Noll.

Het lichaam is zo getimed dat fysieke- en ontwikkelingsstoornissen optreden in tandem, ervoor zorgend dat wanneer een kind fysiek verandert het voldoende psychologische groei heeft voor omgang met volwassen contexten. "High-stress-situaties zoals seksueel misbruik in de kindertijd, kan leiden tot verhoging van de stress hormonen die de puberteit vervroegen," zei Noll. "Als fysische rijping de psychosociale groei overtreft spreekt men van maladaptatie."

In het verleden waren er studies die seksueel misbruik lichtjes koppelden aan maladaptatie en versnelde rijping, maar het werk van Noll en haar team is het meest overtuigend en diepgaande tot nu toe dat begon in 1987 elke fase van de puberteit volgde.

Met correcties voor ras, etniciteit, familiestatus, obesitas, sociaal-economische status en niet sexuële traumatische ervaringen, vergeleken de onderzoekers de puberale trajecten van 84 vrouwen met een geschiedenis van seksueel misbruik met 89 van hun niet-misbruikte tegenhangers. In nauwe samenwerking met verpleegkundigen en kinderbescherming, werden de personen gevolgd van in de pre-puberteit tot volwassenheid op basis van een systeem dat bekend staat als de Tanner enscenering.

Tanner staging is een numerieke index van ratings die overeenkomt met de fysieke progressie van de puberteit. De onderzoekers van de studie richtten zich op de ontwikkeling van borst en schaamhaar als twee afzonderlijke milestone markers voor puberale verandering. De proefpersonen werden ergens geklasseerd op een schaal van één (prepuberale) tot vijf (volledige rijpheid) op de Tanner index en hun Tannernummer en leeftijd werden in kaart gebracht en opgenomen in de tijd.

"Wij vonden dat jonge vrouwen met een geschiedenis van seksueel misbruik veel meer kans hadden om één jaar vroeger als normaal over te gaan naar een hogere puberteitsstatus dan hun niet-misbruikte tegenhangers als het ging om schaamhaar groei, en 8 maanden eerder met betrekking tot de borstontwikkeling," vermeldt Noll. “Door de blootstelling aan oestrogenen gedurende een langere periode wordt deze fysieke ontwikkeling gekoppeld aan borst- en eierstokkanker. Bovendien wordt vroege puberteit gezien als een potentiële bijdrage tot depressie, drugsgebruik, seksueel risicogedrag en tienerzwangerschappen."

De onderzoekers geloven dat ze in staat waren om nauwkeurig andere variabelen rond versnelde puberteit uit te sluiten en seksueel misbruik van kinderen en de stress hormonen hebben kunnen aanwijzen als reden voor de vroege rijping van jonge meisjes. Hun bevindingen zijn een versterking van de stelling van de rol van stress in de puberteit, en zij hopen dat het onderzoek zal leiden tot meer preventieve zorg en psychosociale hulp voor jonge vrouwen die geconfronteerd worden met de gevolgen van een vroege rijping.

Vertaling: Andre Teirlinck


Omega 3 uit algen

Natuurlijke multivitamine

Earthrise Spirulina


Naar het andere nieuws van vandaag