Nieuws aspartaam


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Aspartaam zou gewichtsverlies tegenwerken in plaats van bevorderen

Een onderzoeksteam van het Massachusetts General Hospital (MGH) heeft een mechanisme ontdekt dat zou verklaren waarom het gebruik van de suikervervanger aspartaam misschien niet tot gewichtsverlies leidt. In hun rapport, dat online gepubliceerd is op Applied Psysiology, Nutrition and Metabolism, wordt aangetoond hoe het afbraakproduct van aspartaam, fenylalanine, de activiteit belemmert van een enzym dat – zoals eerder is gebleken – kan helpen het metabool syndroom te voorkomen.

Lees verder


Methanol: een chemische stof dat een ondoorgrondelijk Trojaans Paard in de kiem is

Tot 200 jaar geleden was methanol een uiterst zeldzaam onderdeel van de menselijke voeding en het wordt nog steeds zelden gebruikt bij natuurvolkeren zoals de hedendaagse jager en voedsel verzamelaars. Sinds 1800 na de uitvinding van het inblikken en conserveren van groente en fruit nam de voedselconservering een vlucht waardoor het aandeel methanol excessief steeg in vergelijking tot verse producten.

Kortgeleden heeft aspartaam, een kunstmatige zoetstof met 11% methanol, ertoe bijgedragen dat de methanolconsumptie stijgt. Bovendien is methanol een belangrijke component van sigarettenrook, waarvan bekend is dat het bijdraagt aan vele welvaartsziektes. Het wordt in de organen van het lichaam (anders dan de lever) omgezet in formaldehyde, waardoor methanol bij kan dragen aan ziektes.

Lees verder


De connectie tussen aspartaam en borstkanker

Monte WC. 2008, Bittersweet: Aspartame Breast Cancer Link. Fitness Life 2008 Feb 34:21-22

Formaline veroorzaakt kanker

Formaline in vervuilde lucht veroorzaakt bij hele lage concentraties(11), kanker bij mensen. Formaline is een krachtige kankerverwekkende stof, één van een klein aantal chemicaliën die door het IARC (the International Agency for Research on Cancer te Lyon, Frankrijk)(11), geklassifiseerd als een kankerverwekkende stof klasse I. Daarom is er voor blootstelling aan formaline geen veilige hoeveelheid bekend. Gasvormige formaline in het milieu veroorzaakt kanker Van neus en mond, het is echter niet bekend of deze gasachtige vorm ook borstkanker veroorzaakt. De mogelijke reden daarvoor is dat formaline een hoge reactiesnelheid heeft(201), het reageert met en veroorzaakt schade aan het eerst de beste weefsel waarmee het in contact komt. Formaline wordt door de eiwitrijke bloedstroom niet zo gemakkelijk vervoerd(122) en daarom wordt het geblokkeerd voor het bereiken van de borst en andere organen. De enige manier waarop formaline het borstweefsel kan bereiken anders dan het opzettelijk injecteren van een formaline oplossing(122) bij balsemen is, formaline te vermommen als methanol. Methanol uit aspartaam kan de borst bereiken en wordt daar gemakkelijk omgezet in formaline door ADH(190b).

lees verder


Is uw light frisdrank dodelijk?

Abby Cormack is een jonge vrouw uit Wellington die kortgeleden de krant haalde in verband met ernstige bijverschijnselen, die haar arts toeschreef aan het gebruik van de kunstmatige zoetstof aspartaam. Hij stuurde mij een email met de vraag om hulp. Ik wilde graag helpen daar ik honderden dergelijke klachten gezien heb (1). Aspartaam bevat methanol (14,48,5). Methanol is een gevaarlijk vergif dat er al lange tijd om bekend staat het isolatie materiaal van de axons van de zenuwen te vernietigen(18,53), waarbij het symptomen voortbrengt die lijken of die van Multiple Sclerose (MS)(2). In feite beargumenteerd de Zwitserse arts Dr. Hugo Henzi welsprekend dat de van nature voorkomende mehtanol de oorzaak was van Multiple Sclerose (5,6,8,9,10).

Mijn naam is Dr. Woodrow Monte. Mijn 26 jarige loopbaan als Professor aan de Arizona State University was toegewijd aan onderzoek en de theorie van samenstelling en veiligheid van voeding. 25 jaar lang maakte ik me ernstige bezorgd over de gevolgen van het gebruik van aspartaam. In 1983 diende ik het eerste verzoek in bij de FDA (Food and Drug Administration) om te trachten aspartaam uit voedsel te verwijderen(39). Mijn 287 pagina's tellende verzoek, dat overvloedige documentatie bevatte van gepubliceerd onderzoek werd zonder opgaaf van reden geweigerd. In 1984 schreef ik het eerste wetenschappelijke artikel dat waarschuwde voor methanol bij aspartaam consumptie(1).

lees verder


Aspartaam - Een dodelijk experiment

We kunnen vergif niet in onze voeding invoeren zonder daar een vreselijke prijs voor te betalen en ik ben er van overtuigd dat dit tragische scenario bewaarheid zal worden. In een eerder artikel(78) betreffende de gevaren van aspartaam (Fitness Life 2007 Nov 33:31-33), verklaarde ik hoe deze kunstmatige zoetstof in het lichaam wordt afgebroken in methanol en dan in formaline. In dit artikel stel ik dat het gestegen methanol gebruik mede oorzaak is bij het optreden en vaker voorkomen van Multiple Sclerose (MS) en dat het gebruik van aspartaam één van de twee primaire bronnen is van methanol in onze dieët.

Lees verder


Aspartaam > Methanol en formaline

Een artikel van Dr. Woodrow Monte
Gepensioneerd professor in voedingswetenschappen

Ik geloof dat aspartaam vergif is omdat het wordt omgezet in vergif zodra het wordt geconsumeerd. Het essenti van mijn bezwaar tegen de zoetstof is dat er uit iedere molecule een molecule methanol vrijkomt die, op zijn beurt, weer wordt omgezet in formaline.

Formaline is carcinogeen (het veroorzaakt kanker) en methanol is teratogeen (het veroorzaakt geboorteafwijkingen.

Mensen zijn gevoeliger voor methanolvergiftiging dan ieder ander levend wezen. Deze gevoeligheid kan zelfs een factor 100 groter zijn dat bij de gemiddelde laboratorium rat, met grote individuele verschillen. Er is een geval bekend waarbij iemand stierf na het gebruik van 2 theelepels methanol. Een hoeveelheid van slecht 10 ml methanol wordt geacht giftig te zijn voor mensen (.09 gm/kg). Terwijl het menselijke equivalent van meer dan ongeveer één liter nodig zou zijn om de gemiddelde laboratorium rat te doden (9 gm/kg). Zelfs de giftige dosis voor apen is 3-6 gm/kg. Methanol is in feite, in praktisch alle opzichten alleen vergif voor de mens. Wat hier belangrijk is dat deze factor 100 [.09gm/kg versus 9 gm/kg] gebruikt had moeten worden om alle teratogene en toxologische gegevens af te leiden, voordat aspartaam werd toegestaan in de voedselketen, om rechtvaardig te zijn ten opzichte van diegenen die er gevoelig voor zijn. Dat is nooit gebeurd.

Lees verder


Dossier aspartaam

Ik heb sinds vandaag een Dossier Aspartaam op de website gezet met de officiele stukken die slaan op de vorige goedkeuring van 19 februari 2003. Helaas zal het dit keer wel weer niet anders gaan. De belangen zijn te groot. De zakken van de fabrikanten te diep en de claims zouden die van de tabakindustrie en die van asbest verre overtreffen. En dat is iets dat onze regering niet kan toestaan, dus interesseert onze gezondheid hen maar matig.

Met vriendelijke groet,

Ed Gunneweg
http://www.aspartaam.nl


The war on aspartame

In de VS is een enorme controverse uitgebroken over aspartaam waarin de populaire Fox-anchorman Glenn Beck centraal staat. Beck heeft recent gemeld te lijden aan tal van klachten waaronder intredende blindheid. Tevens heeft hij ooit tegen The New York Times gezegd dagelijks liters diet coke te drinken. Zijn concurrent –en aartsvijand- Alex Jones sprong hier direct op in en wees op aspartaam als de oorzaak van de klachten.

Lees verder

Naft


Overview of the Truth about Fluoride and Aspartame


Aspartame dangerous to pregnant women?


Light frisdrank schadelijk tijdens zwangerschap

Toekomstige moeders die dagelijks frisdranken met kunstmatige zoetstoffen drinken lopen meer risico op een vroegtijdige bevalling.

Link

House


Mijn aspartaam experiment

Kijk naar de foto's van Victoria van haar dieren die een hoeveelheid aspartaam kregen toegediend van minder dan een Cola light per dag, tot ze uit zich zelf doodgingen. Belangrijk hierbij is dat de controle groep, die geen aspartaam kregen toegediend, geen enkel zichtbaar gevolg hadden.

Link

Pieter


Aspartaam heeft nu de naam "Aminosweet" gekregen!

Hoe is het mogelijk dat, in tegenstelling tot de bergen bewijs die in de loop der jaren zijn verzameld over het uitermate giftige karakter van Aspartaam, het middel nog steeds op de wereldmarkt wordt verhandeld, en dat slechts een paar landen het hebben uitgebannen..?! Het is zelfs zo, dat het nog steeds goedkeuring krijgt om in nieuwe soorten ?oedsel?verwerkt te worden, ondanks de bewijzen dat het neurologische afwijkingen en kankerachtige vergroeiingen veroorzaakt. Dat het afwijkingen veroorzaakt aan het endocriene stelsel in het lichaam en ga zo nog maar even door. -ook in bier Wat is de reactie van de fabrikant van een van de meest opzienbarende kunstmatige zoetstoffen, wanneer een groeiend bewustzijn in de wereld plaatsvindt over de gevaren ervan? Simpel, je geeft het een andere naam, verkoopt het dan vervolgens als natuurlijk.. Dit is precies de strategie van Ajinomoto, de fabrikant van aspartaam, die daarmee een waas voor de ogen van de publieke opinie hoopt te trekken. De nieuwe versie van aspartaam heeft nu de naam "Aminosweet" gekregen.

Laat je niet misleiden: Lees over de truc van de aspartaam-fabrikant! Link

Ron Berserik


Aspartaam: van gif naar ?natuurlijke zoetstof? !!!

Er is goed nieuws en er is slecht nieuws over Aspartaam te melden. Het goede nieuws is dat de fabrikant ervan in zijn piepzak zit, omdat zijn gezondheidsbedreigende giga-winstmaker ‘Aspartaam’ op de helling staat, en gedoemd is van zijn wereldpositie te donderen. Het slechte nieuws is echter dat deze fabrikant dat niet zomaar laat gebeuren en een ultieme marketingtruuc van stal haalt om jou en mij nog éénmaal te bedonderen, in de veronderstelling dat ze ons kunnen beïnvloeden met een andere naam en claim.

Link

Geert


Zwendel smaakt zoet

Een van de grootste mysteries op het gebied van levensstijl is dat de Amerikanen, die de meeste vetarme dn suikervrije producten ter wereld gebruiken, ook het meest te lijden hebben onder obesitas. De verklaring ligt vreemd genoeg in kunstmatige zoetstoffen. Ze veroorzaken niet alleen veel ziekten, waaronder kanker, maar maken ook dik. Dat er zoveel Amerikanen te dik zijn, verbaast de artsen al jaren. Amerikanen zijn namelijk grootverbruikers van dieetartikelen en kunstmatige zoetstoffen. Deze tegenstelling noemen ze inmiddels de "Amerikaanse paradox"

Link

Geert.


Aspartame Warning -- Coast to Coast

In a special on the dangers of the artificial sweetener aspartame, Dr. Betty Martini was joined by a panel of experts throughout the evening. Aspartame, which she described as addictive, can cause a number of problems that people might not realize stem from its consumption, including headaches, dizziness, mood change, and joint pain. Its effects can be slow and subtle, but quite serious-- sometimes leading to miscarriages and seizures, she said. Consumer representative James Turner spoke about the history of aspartame and its pathway to approval. A public inquiry held in 1980 ruled it shouldn't be marketed because of its association with brain tumors, but Donald Rumsfeld (who served as head of the pharmaceutical company G. D. Searle at the time) managed to engineer its approval, he recounted. Stephen Fox, a consumer advocate, discussed efforts to get aspartame rescinded from the market, and suggested a new FDA commissioner was needed to carry this through. He recommended the documentary, Sweet Misery: A Poison World (available on Google Video). Psychiatrist Dr. Ralph Walton noted that aspartame is paradoxically associated with obesity, as it increases appetite and cravings for carbohydrates. When interviewed for a 60 Minutes story in 1996 (view here) he pointed out studies which touted its safety were all funded by the industry and independent studies all found problems. Dr. H.J. Roberts, the author of Aspartame Disease: An Ignored Epidemic said the negative effects of the sweetener can be cumulative, especially when combined with other toxins such as fluoride. Martini recommended natural sugar alternatives such as Just Like Sugar and stevia (in its pure form).


Aspartame, Sweet MiseryDocumentary

The toxic long-term effects of aspartame are often dismissed as a "hoax" by the sweetener industry and at least five other internet websites. The real footwork, however, unravels something less comforting than a mere "Hoax." "Sweet Misery" is the title of a documentary released by Sound and Fury in June of 2004. Our primary investigation includes interviews with doctors, lawyers, people who have had health problems which they associate with aspartame usage, advocates, and many others

Deel 1-10


Aspartame Dangers


Theo Maassen Aspartaam


Artificial Sweeteners May Contaminate Water Downstream Of Sewage Treatment Plants And Even Drinking Water

Sewage treatment plants fail to remove artificial sweeteners completely from waste water. What's more, these pollutants contaminate waters downstream and may still be present in our drinking water. Thanks to their new robust analytical method, which simultaneously extracts and analyses seven commonly used artificial sweeteners.

Lees verder


Controversial sweetener used in children's meds

Green Party MP Sue Kedgley says she is very concerned to discover that 81 medicines which may be used by children and young people contain the controversial additive aspartame, which has been linked to a range of adverse reactions.

Lees verder


Aspartame Study to Begin in UK

The Food Standards Agency is to begin a new study looking at aspartame. The research will focus on people who have reported bad reactions to the artificial sweetener. Aspartame is being linked anecdotally by some people to different conditions, including headaches and upset stomachs.

Lees verder


Georgia Surgeon Describes Aspartame-Induced Hand Tremors

I am a physician and truly disturbed by the continued availability of Aspartame in our food supply. As a resident physician I developed tremors in my dominant hand (right). These tremors affected my surgical performance to the point of having one of my professors inquire as to whether or not I had an alcohol problem. I can assure you that I do not, nor have I ever had a substance abuse problem of any kind.

Lees verder


Aspartame Consumption Again Linked to Degeneration of Brain Neurons

high intake of the artificial sweetener aspartame may lead to the degeneration of brain cells and various mental disorders, according to a research review conducted by South African scientists from the University of Pretoria and the University of Limpopo and published in the European Journal of Clinical Nutrition.

Lees verder


Dead rats don’t lie, says sweetener critic

Dr Magnuson, a recent corporate-sponsored visitor, and her ilk, are happy to use rat studies as a gold standard to ‘prove’ chemical food additive safety – when it suits them – but when a comprehensive series of studies come out from a prestigious, non-industry aligned research institute like Italy’s Ramazzini Institute showing dangers in aspartame, then these food industry apologists quibble over whether the rats used in the study were sufficiently upper class or went to the right school.

Lees verder


Food democracy gets a boost from Woolies with the removal of aspartame

Woolworths has become the first South African retailer to remove aspartame from its foods.

Lees verder


NZFSA Used in Aspartame Propaganda

The Soil & Health Association is appalled that Japanese aspartame manufacturer Ajinomoto is using statements by the New Zealand Food Safety Authority (NZFSA) in promotional material that supports poor research to medical professionals,” said spokesperson Steffan Browning

Lees verder


Aspartame manufacturer funds junk science that declares aspartame to be safe

Ajinomoto, a top manufacturer of aspartame, has announced that aspartame is completely safe. This conclusion was reached by a panel of industry-friendly "experts" hired by Ajinomoto, who did no new research but, instead, selectively reviewed previous studies on the safety of aspartame (many of which were funded by aspartame manufacturers in the first place).

Lees verder


Obesitas, dat zal ons niet overkomen

Ook vindt Van Strien dat ouders zich, helemaal bij de heel jonge kinderen, verre moeten houden van light producten. ,,Al was het maar vanwege de aspartaam die er vaak aan is toegevoegd. Dat is een ronduit schadelijk middel.’’ Maar light producten brengen voor kinderen nog een ander risico met zich mee. Van Strien: ,,Kinderen weten precies wanneer ze genoeg hebben gegeten. Wie zijn kinderen te lichte producten geeft, brengt ze in de war. Ze eten en ze eten en het verzadigingspunt wordt simpelweg niet bereikt. Light producten geven een verkeerd signaal af aan een lichaam dat nog volop in ontwikkeling is.’’

Lees verder


Calls for Govt to Scrap Forcing Aspartame on Kids

“Coca Cola has already started completely replacing its range of drinks in schools with aspartame-sweetened drinks some 9 months ahead of the 2009 timeline – and in spite of a growing body of research showing aspartame can affect children’s behaviour.”

Lees verder


Auspicious Aspartame Study Funded By Sweetener's Japanese Maker Ajinomoto

University of Maryland press release details the results of a study conducted by a panel of "experts" who declared the artificial sweetener aspartame is 100% absolutely safe for human consumption. Oh really?

Lees verder


Former Health Min. admitted aspartame not for kids

Phoenix Organics initiative against aspartame will save many lives. Your former Health Minister, the Honorable Pete Hodgson, with Minister/Education Steve Maharey made the deal with Coke to leave only diet drinks in schools. Minister Hodgson knew aspartame damages children.

Lees verder


Protect Yourself from MSG and Aspartame Excitotoxicity

The first line of defense against the two most commonly used and pernicious food additives, MSG and aspartame, is avoidance. However, complete avoidance is not possible for everyone all the time. MSG, monosodium glutamate, has been disguised with several different names. Aspartame or its primary constituent, aspartic acid, along with disguised variations of MSG, have even shown up in food products or supplements sold in health food stores!

Lees verder


Review raises questions over aspartame and brain health

Excessive intake of aspartame may inhibit the ability of enzymes in the brain to function normally, suggests a new review that could fan the flames of controversy over the sweetener.

Lees verder


Aspartame Disease - An Ignored Epidemic

An Ignored Epidemic is a definitive book (1038 pages) on reactions to aspartame, currently being used by more than two-thirds of the population as an additive/sweetener. Dr. Roberts is widely regarded as the expert on a host of adverse effects from popular products containing this synthetic chemical because of his many original observations and extensive research spanning two decades. Physicians, other health care professionals, the media, consumer groups, and aspartame "victims" or their relatives have inundated Dr. Roberts with requests for a detailed analysis of this unique experience. They recognize that his dedication was not restrained by governmental or institutional policies and corporate grants...a remarkable achievement in contemporary medical and biological research.

Lees verder


Ultrastructural changes to rabbit fibrin and platelets due to Aspartame

The coagulation process, including thrombin, fibrin, as well as platelets, plays an important role in hemostasis, contributing to the general well-being of humans. Fibrin formation and platelet activation are delicate processes that are under the control of many small physiological events. Any one of these many processes may be influenced or changed by external factors, including pharmaceutical or nutritional products, e.g., the sweetener aspartame (L-aspartyl-L-phenylalanine methyl ester). It is known that phenylalanine is present at position P9 and aspartate at position P10 of the ?-chain of human fibrinogen, and plays an important role in the conversion of fibrinogen to fibrin by the catalyst -thrombin. The authors investigate the effect of aspartame on platelet and fibrin ultrastructure, by using the rabbit animal model and the scanning electron microscope. Animals were exposed to 34 mg/kg of aspartame 26× during a 2-month period. Aspartame-exposed fibrin networks appeared denser, with a thick matted fine fiber network covering thick major fibers. Also, the platelet aggregates appeared more granular than the globular control platelet aggregates. The authors conclude by suggesting that aspartame usage may interfere with the coagulation process and might cause delayed fibrin breakup after clot formation. They suggest this, as the fibrin networks from aspartame-exposed rabbits are more complex and dense, due to the netlike appearance of the minor, thin fibers. Aspartame usage should possibly be limited by people on anti-clotting medicine or those with prone to clot formation.

Lees verder


Aspartame and Artificial Sweetners

Aspartame is, by far, the most dangerous substance on the market that is added to foods. Aspartame accounts for over 75 percent of the adverse reactions to food additives reported to the US Food and Drug Administration (FDA). Many of these reactions are very serious including seizures and death as recently disclosed in a February 1994 Department of Health and Human Services report. Department of Health and Human Services, Report on All Adverse Reactions in the Adverse Reaction Monitoring System, (February 25 and 28, 1994). A few of the 90 different documented symptoms listed in the report as being caused by aspartame include: Headaches/migraines, dizziness, seizures, nausea, numbness, muscle spasms, weight gain, rashes, depression, fatigue, irritability, tachycardia, insomnia, vision problems, hearing loss, heart palpitations, breathing difficulties, anxiety attacks, slurred speech, loss of taste, tinnitus, vertigo, memory loss, and joint pain.

Lees verder


Sweetener can make some sick say officials

The artificial sweetener aspartame could cause allergic reactions in some people, Food Safety Authority officials have admitted to MPs.

Lees verder


Epilepsy Study Incriminates Aspartame in Medications

The most profound reason for the spectacular increase in seizures is the inclusion of the drug ASPARTAME in with the new larger sized anti-seizure drugs - DILANTIN, DEPACOAT, TEGRATOL and several others produced by major pharmaceutical corporations.

Lees verder


Aspartame Research Needed, Not Coca-Cola Soft Sell

The Soil & Health Association is calling for open and independent research into how widespread the effects of the artificial sweetener aspartame are on the health and well-being of New Zealanders, following last week's admission by the Ministry of Health that there were links to adverse effects.

Lees verder


Hawaii Moves To Ban Aspartame

Senate Bill 2506 introduced by Senator Kalani English, and also signed by Senator Suzanne Chun-Oakland, as well as House Bill 2580 sponsored by Representative Millie Carroll will move to ban aspartame from the State of Hawaii.

Lees verder


Artificial sweeteners linked to weight gain

Want to lose weight? It might help to pour that diet soda down the drain. Researchers have laboratory evidence that the widespread use of no-calorie sweeteners may actually make it harder for people to control their intake and body weight. The findings appear in the February issue of Behavioral Neuroscience, which is published by the American Psychological Association

Lees verder


 

 


 


View My Stats