risico's anticonceptiepil


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Anticonceptiepil kan tot meer jaloezie leiden in intieme relaties

Het gebruik van de hormonale anticonceptiepil kan jaloezie onder vrouwelijke gebruikers aanzienlijk beÔnvloeden en verergeren. Evolutionair psycholoog Kelly Cobey bestudeerde de effecten van het gebruik van de pil op jaloeziegevoelens en op de onderlinge competitie tussen vrouwen. Ze promoveert 5 september op dit onderzoek in de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Uit het onderzoek van Cobey blijkt dat vrouwen in een vaste relatie jaloerser zijn als ze de pil gebruiken en dat het gebruik van sommige soorten anticonceptiepillen tot meer reactieve jaloezie leidt dan andere soorten. De negatieve effecten blijven niet beperkt tot de vrouwelijke gebruikers: mannelijke partners blijken vrouwen aantrekkelijker te vinden als ze een natuurlijke cyclus hebben en relatief gezien minder aantrekkelijk als ze de pil gebruiken.

Lees verder


Pil veroorzaakt seksproblemen

Vrouwen die de pil slikken, kunnen om die reden kampen met verminderd seksplezier of zelfs seksueel disfunctioneren. Dat kwam naar voren uit recent wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door de University of Heidelberg.

Link

en toch maar doorgaan met verkopen, met als argument (lees: drogreden) dat er nog meer onderzoek "nodig" is ....

Met vriendelijke groet,
Leo Bakker, www.avoratio.nl


Anticonceptiepil? Pas op voor blessures

Vrouwen die aan de pil zijn hebben meer kans op een blessure dan vrouwen die geen ethinylestradiol slikken om zwangerschap te voorkomen. Sportwetenschappers van de University of Copenhagen ontdekten dat synthetisch estradiol voorkomt dat de aanhechtingen van spieren sterker worden door training.

Link


Oestrogeen in anticonceptiemiddelen verminderen de
voortplantingsorganen bij mannelijke ratten

Mathews, E, TD Braden, CS Williams, JW Williams, O Bolden-Tiller en HO Goyal. 2009. Een slechte ontwikkeling van de penis en verlies van fertiliteit in mannelijke ratten die de eerste weken na de geboorte behandeld zijn met het vrouwelijk voorbehoedsmiddel 17alpha-ethinyl estradiol (EE). De dosis-responsrelatie en een vergelijkende studie met een bekend oestrogeen "estrogenic teratogen diethylstilbestrol (DES). Toxicological Sciences 112(2):331-343.

Een aantal permanente eigenaardigheden zoals misvormde penissen en kleinere geslachtsorganen worden veroorzaakt door blootstelling aan hetzelfde oestrogeen dat in de anticonceptiepil wordt gebruikt, dragen bij aan de onvruchtbaarheid bij volwassen mannelijke ratten gedurende de tijd dat hun geslachtsorganen zich vormen.

Deel de volgende informatie

Recent onderzoek bij dieren suggereert dat vrouwen die de anticonceptiepil blijven gebruiken terwijl ze al zwanger zijn, onbedoeld de geslachtsorganen van hun zoons kunnen vervormen op een manier dat de vruchtbaarheid verminderd. Dit is ook het geval bij blootstelling aan chemicaliŽn in de omgeving die op eenzelfde manier reageren als oestrogeen, zoals enkele pesticiden en industriŽle chemicaliŽn, waaronder bisphenol A (BPA). Zij kunnen ook deze organen aantasten als de blootstelling gebeurt tijdens een gevoelige periode in de ontwikkeling.

Onderzoekers vergeleken het effect van verschillende niveaus van oestrogeen die in anticonceptiepillen worden gebruikt. Hun resultaten zijn gepubliceerd in het "Journal Toxicological Sciences (Wetenschappelijk tijdschriften voor de Vergifkunde) ".

Zij ondervonden dat blootstelling aan lage concentraties van het hormoon gedurende de ontwikkeling van de geteste ratten, de geslachtsorganen nadelig aantasten en de vruchtbaarheid bij mannelijke ratten.
Deze ratten hebben kleinere testikels en andere geslachtsorganen wanneer ze worden blootgesteld aan het lage niveau van oestrogeen dat een vrouw dagelijks gebuikt in de anticonceptiepil. Ook het niveau van het testosteron hormoon is verlaagd. Blootstelling aan 10 x dat niveau van oestrogeen misvormt de penis permanent en veroorzaakte onvruchtbaarheid in mannelijk dieren.

Het onderzoek is relevant voor mensen omdat meer dan 50 miljoen vrouwen wereldwijd anticonceptiepillen gebruiken. Van dit aantal neemt 3 tot 4 % de anticonceptiepil in tijdens het tweede trimester van de zwangerschap volgens de schrijvers van dit artikel.

In een onderdeel van de studie, stelden de onderzoekers babyratten de eerste 1,5 week van hun leven bloot aan "ethinyl estradiol (EE)", het belangrijkste oestrogeen in de anticonceptiepil. Deze ontwikkelingsperiode is vergelijkbaar met het tweede trimester van de zwangerschap bij mensen. Het is de periode waarin het mannelijke geslachtsorgaan zich vormt in ratten en in mensen. De hoeveelheid oestrogeen waaraan deze babyratten werden blootgesteld varieert van het aantal dat een vrouw inneemt voor geboortecontrole tot het aantal dat in vorige studies heeft aangetoond dat het onvruchtbaarheid veroorzaakt bij mannelijke ratten doordat hun penissen erg zijn misvormd.

De penissen van deze ratten hebben een normale dikte, lengte en gewicht als ze zijn blootgesteld aan dezelfde oestrogeenwaardes als in anticonceptiepillen. Maar als de ratten worden blootgesteld aan hogere niveaus zoals 10 x, 100 x of 1000 x hoger, dan zijn de penis en de testikels misvormd en verkleind. De dikte van de penis, lengte en gewicht vermindert. Het gewicht van de testikels vermindert en de indaling van testikels duurt langer dan normaal, wat suggereert dat geslachtsrijpheid vertraagd.

Het aantal zaadcellen en hun vruchtbaarheid daalde wanneer de anticonceptie oestrogenen waar deze ratten aan werden blootgesteld, verhoogd werd. Bij 10 x de hoeveelheid van de anticonceptie oestrogenen daalde het aantal zaadcellen en hun vruchtbaarheid met 40% bij de mannelijke ratten.

Onderzoekers vergeleken ook mannelijke ratten die werden blootgesteld aan ofwel EE ofwel diethylstilbestrol (DES), een synthetisch oestrogeen dat aan vrouwen wordt gegeven ter behandeling van ochtend misselijkheid. De schrijvers stelden de knaagdieren bloot aan eenzelfde hoeveelheid van EE of DES die bekend zijn dat ze de penissen van mannelijke ratten misvormen en hen half onvruchtbaar maken. De DES hebben dezelfde effecten op ratten als de EE. Het vermindert het gewicht van de testikels en vertraagd de indaling ervan en verminderd het gewicht, lengte en dikte van de penis. Alle mannetjes die werden blootgesteld aan DES werden onvruchtbaar.

Het resultaat suggereert dat het soort oestrogeen dat gevonden wordt in de anticonceptiepil die door de mond wordt ingenomen, even giftig is voor mannelijke voortplantingsorganen als DES. DES is als medicijn geschrapt begin 1970 omdat het zeldzame kankers en voortplanting misvormingen veroorzaakte bij kinderen wiens moeder dit medicijn gebruikte.

In deze studie noemen de schrijvers het echte gewicht van het weefsel, zoals het gewicht van de testikels en ook het gewicht in relatie tot het totale lichaamsgewicht van ratten. Onderzoekers gebruiken deze vergelijking om aan te tonen dat veranderingen van het gewicht van het weefsel geassocieerd aan de behandeling niet eenvoudigweg het verschil van lichaamsgewicht reflecteren. Het gewicht van vele mannelijke voortplantingsorganen gemeten in de studie verminderd in zowel absolute gewichtswaardes als in relatieve gewichtswaardes. Deze consistentie verhoogt de kracht van deze studie.

Ofschoon de penisgrootte van ratten onveranderd is bij blootstelling aan de dosis oestrogeen zoals in anticonceptie, het feit dat de penisgrootte evenredig verminderd, wanneer de niveaus in de anticonceptiemiddelen verhoogd wordt, is verontrustend vanuit het perspectief van publieke gezondheidszorg.

Link

Vertaling: Pauline Laumans


Veel vrouwen gebruiken niet de veiligste anticonceptiepil

Veel vrouwen gebruiken niet de veiligste anticonceptiepil als het gaat om tromboserisico’s. Dat blijkt uit onderzoek van het LUMC, vandaag gepubliceerd in de British Medical Journal (BMJ). Het risico hangt af van het type progestagenen in ‘de pil’, en van de dosis oestrogeen. De veiligste pil is er een die levonorgestrel combineert met een lage dosis oestrogeen.

Link


Birth Control Pills Significantly Increase Breast Cancer Risk

A world leader in cancer causes and prevention has warned that the so-called birth control pill is the largest unregulated human trial thats ever been conducted. Dr. Sam Epstein, author of Cancer-Gate: How to Win the Losing Cancer War and Professor of Environmental and Occupational Medicine at the School of Public Health, University of Illinois at Chicago, told the CBCs Marketplace that exposure to the hormones estrogen and progestin, as found in the pill, increase breast cancer risk. Marketplace author Wendy Mesley, herself a breast cancer survivor, explained that the World Health Organizations International Agency for Research on Cancer last year re-classified hormonal contraceptives as carcinogenic to humans. Dr. Chris Kahlenborn, M.D. demonstrated that a woman who takes birth control pills before her first child is born has at least a 40 percent increased risk of developing breast cancer and a woman who has taken the pill for four or more years prior to the birth of her first child has a 72 percent risk factor in developing breast cancer. Dr. Kahlenborns book, Breast cancer: Its link to abortion and the birth control pill, published by One More Soul, is based on six years of study and a meticulous analysis of hundreds of scientific papers and other sources. A European study, which looked at 103,000 women aged between 30 and 49 in Norway and Sweden found the risk of developing breast cancer rose by 26% for women who had taken the pill over those who had never used it. Moreover, women who had used the pill for long periods of time increased their risk of breast cancer by 58%. The study also found that women over 45 still using the pill had an increased risk of 144%. The British Medical Journal revealed that the pill increases a womans risk of developing cerebrovascular disease by 1.9 times while increasing the tendency to cervical cancer by 2.5 times. The 25 year follow-up study with 46,000 British women also noted that the enhanced risk of death lasts for 10 years after women have stopped taking the pill.


De pil vergroot kans op herseninfarct

Vrouwen die de pil slikken hebben een grotere kans op een herseninfarct. Onderzoekers van het UMC Utrecht en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben nu een gen gevonden dat dit risico deels bepaalt. Variaties in het gen voor stollingsfactor XIII hangen samen met een grotere kans op herseninfarct. De resultaten verschijnen binnenkort in het tijdschrift Blood, half november is het artikel al online gepubliceerd.

In het onderzoek zijn 190 vrouwen tussen 20 en 50 jaar met een herseninfarct vergeleken met 767 even oude vrouwen zonder herseninfarct. De onderzoekers gingen de bijdrage na van vier genetische varianten van stollingsfactor XIII. Eťn daarvan blijkt een voorspellend vermogen te hebben voor het optreden van een herseninfarct. Vrouwen met die variant van het stollingsfactor-gen blijken een 9 keer zo grote kans op een herseninfarct te hebben. Gemiddeld komen herseninfarcten bij jonge vrouwen slechts 8,5 keer per 100.000 vrouwen per jaar voor.

Al langer bekend is het feit dat pilgebruik de kans op een herseninfarct vergroot. Ook in dit onderzoek vergroot gebruik van de anticonceptiepil de kans op een herseninfarct met een factor 2,7. Maar vrouwen die ťn de pil slikken ťn de variant van het stollingsfactor-gen meedragen hebben een 20 keer zo grote kans op een herseninfarct. Afwijkingen in stollingsfactor XIII maken de vorming van bloedpropjes, trombose, in de hersenen makkelijker. Stollingsfactor XIII is een enzym dat in het bloed circuleert en betrokken is bij het maken van een netwerk van fibrine-draden, samen met bloedplaatjes vormt dit netwerk een bloedstolsel.

Uit de resultaten volgt niet dat het kosteneffectief is om pil-gebruikende vrouwen genetisch te screenen. Omdat herseninfarcten bij vrouwen tot 50 jaar weinig voorkomen moeten ruim 2300 vrouwen met de genetische variatie een jaar stoppen met de pil om ťťn herseninfarct te voorkomen. Bovendien moeten meer dan 40.000 vrouwen gescreend worden om die 2300 vrouwen te vinden.

De resultaten komen voort uit het Risk of Arterial Thrombosis in relation to Oral contraceptives-onderzoek, een samenwerking tussen het UMC Utrecht en LUMC. Neuroloog in opleiding Martijn Pruissen voerde de analyse uit in het kader van zijn promotieonderzoek. Hoofdonderzoeker van het deelonderzoek naar herseninfarcten is prof. dr. Ale Algra die verbonden is aan de afdeling Neurologie en aan het Julius Centrum van het UMC Utrecht, daarnaast werkt hij als klinisch epidemioloog in het LUMC. In het RATIO-onderzoek werkte hij samen met prof.dr. Frits Rosendaal van het LUMC

Universitair Medisch Centrum Utrecht


Opnieuw link borstkanker en het progesteron hormoon

Dus de pil en menopauze medicatie !

A breast cancer connection

Researcher shows link between growth hormones and tumors

Many women over the age of 40 have small tumors in their breasts — usually without even knowing it. Those tumors typically grow to about 1 millimeter in size but then stop developing because they have insufficient nourishment. How and why do other tumors keep growing into cancer? This question drives the work of biomedical sciences researcher Salman Hyder. In the Oct. 15 issue of Cancer Research, Hyder and colleagues published findings about progesterone, a hormone common in birth control and treatments for menopause. Their research shows that progesterone actively promotes the progression of human breast cancer cells in an animal model. Previously such observations had been limited to animal cells.

Understanding the processes behind tumor growth is crucial, especially considering that breast cancer is the second leading cause of death for women in the United States. Each year, approximately 40,000 American women die of this disease and doctors diagnose 200,000 new cases, according to figures from the American Cancer Society. “If we could control these processes, we could potentially control tumor growth and metastasis and thereby alleviate much suffering and save many lives,” Hyder says.

Feeding tumors
Any new tissue growth requires the formation of new blood vessels — a process called angiogenesis. Tumor cells can generate signals, in the form of “growth factors,” that allow them to recruit new blood vessels from neighboring tissues. Hyder studies the mechanisms by which these signals generate, specifically focusing on vascular endothelial growth factor (VEGF). Hyder — the Thelma P. Zalk Missouri Professor of Tumor Angiogenesis and an investigator at Dalton Cardiovascular Research Center — works with colleague Yayun Liang and other collaborators at Mizzou and the University of Texas Southwestern. The group has shown how progesterone and VEGF interact in certain tumor cells with a mutant form of a protein known as p53. Hyder says that p53 actually suppresses tumors in normal cases. However, some women have a mutant form of p53 that doesn’t work the same way. In these women, progesterone “induces” VEGF elaboration. In more basic terms, this means progesterone can trigger an increase in new blood vessels, which in turn feed a tumor’s development.

Hormone therapies and the dilemma

Salman Hyder and colleagues have shown a link between progesterone and the progression of breast cancer in human cells. Women receive progesterone in birth control and other clinical situations. Synthetic progesterone, or progestin, is given in combination with estrogen as hormone replacement therapy (HRT) to reduce hot flashes, depression and other symptoms of menopause. In HRT, progestin actually prevents the tumors that can develop when estrogen stimulates the uterus. However, many clinical trials, including the Million Women Study and an extensive National Institutes of Health study known as the Women’s Health Initiative (WHI), show that if taken for a prolonged period, progestin increases the risk of breast cancer by approximately 26 percent. Therefore, menopausal women find themselves in a dilemma — undergo an HRT regimen with progestin and increase the risk of breast cancer, or seek alternative hormone therapy without progestin and face the risk of developing uterine cancer. Hyder says this dilemma has given rise to extensive debate. He advises women to consult with their doctors and make an informed decision about whether to take HRT. Physicians can evaluate family history, lifestyle and other factors.

“There is little doubt now that progestins have the capacity to increase the formation of new blood vessels, which in turn can lead to tumor development,” Hyder says. “If there is a propensity for breast cancer in the family, it may well be advisable for a woman to avoid drug regimens containing progestins.”  New discovery and future treatments Showing a connection between progesterone and breast cancer in human cells is a definitive step, and it leads to further research. Hyder and his colleagues are studying ways to eradicate tumors by suppressing VEGF and selectively killing the blood vessels that nourish developing tumors. Natural, non-mutant p53 acts as a tumor suppressor and either corrects mistakes or destroys potentially cancerous cells when they go awry. Such agents would have applications not only in the treatment of breast tumors but also in other forms of cancer. Hyder and colleagues discussed these possibilities in Cancer Research. “If we can find safe anti-hormones or anti-angiogenic compounds, then we can potentially prevent or arrest tumor growth,” Hyder says.

Bron: http://www.missouri.edu/

Even voor alle duidelijkheid: De pil bevat zowel het vrouwelijke hormoon oestrogeen als  het hormoon progesteron !


UGent-onderzoekers tonen verband aan van langdurig pilgebruik en slagaderverkalking

UGent-onderzoekers tonen in een studie met 1300 vrouwen het verband aan van het gebruik van om het even welk type van orale anticonceptie (beter bekend als "de pil" met een ongeveer 20 tot 30% verhoogd risico voor slagaderverkalking. Het is de eerste maal dat dit effect beschreven wordt en is dus een Belgische primeur. De resultaten van dit onderzoek worden momenteel in aanwezigheid van de wereldpers voorgesteld op het jaarlijkse cardiologische congres van de American Heart Association in Orlando.

Gevolgen voor 100 miljoen vrouwen

De onderzoekers baseren hun gegevens op onderzoek van de Asklepios studie van 2500 mannen en vrouwen tussen de leeftijden van 35-55 jaar uit Erpe-Mere en Nieuwerkerken.. Elk van de 2500 vrijwilligers, die geen hart- of vaatziekten hadden op het moment van onderzoek, onderging een uitgebreid onderzoek van hart- en slagaders. Met behulp van echografie (ultrageluid) werd aanwezigheid van slagaderverkalking (plaque) in de hals- en dijslagaders in kaart gebracht. Van 1301 vrouwen in de studie had 81% ooit de pil genomen. Gemiddeld namen de vrouwen de pil gedurende 13 jaar. Uit de studie blijkteen duidelijk verband tussen langdurig pilgebruik en slagaderverkalking. Per 10 jaar pilgebruik is er een toename van 20-30% vaststelbare slagaderverkalking in zowel dij als halsslagader. Deze resultaten waren onafhankelijk van leeftijd, roken, bloeddruk, lipiden, zwaarlijvigheid, diabetes, fysieke activiteit, fruit-, groente- en alcoholopname, onderwijsniveau en inname van andere geneesmiddelen.

Deze gegevens, indien bevestigd, hebben belangrijke implicaties voor de naar schatting 100 miljoen vrouwen die wereldwijd actueel de pil gebruiken. Gezien het zeer wijdverspreide gebruik en de meestal langdurige inname, zou pilgebruik een belangrijke factor kunnen zijn in het proces van slagaderverkalking.

Pilgebruik

Onze huidige kennis rond pilgebruik is dat er een beperkt verhoogd risico is op stolselvorming, doch dat dit risico slechts aanwezig is tijdens de duur van inname. Men ging ervan uit dat na stoppen van de pil dit extra risico wegviel en dat er in tussentijd geen onderliggende schade zou opgebouwd zijn. De huidige gegevens spreken dit tegen.

Cardiovasculaire preventie

De onderzoekers benadrukken echter dat dit geen reden is om plots met de pil te stoppen. In de eerste plaats moeten de gegevens in andere lopende onderzoeken bevestigd worden. Daarenboven gaan de resultaten voor een deel over vroegere generaties orale contraceptiva, waarvan gekend is dat zij meer de bloeddruk deden stijgen en het de cholesterol in negatieve zin be√Įnvloedden. Of deze gegevens
evenzeer van toepassing zijn op de pillen die actueel op de markt zijn, is vooralsnog minder duidelijk.

Wel is het raadzaam bij pilinname de zogenaamde "klassieke" risicofactoren in kaart te brengen en zonodig aan te pakken. Stoppen met roken, overgewicht vermijden, gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit zijn voor pilgebruiksters van groot belang. Hiernaast is regelmatige controle van bloeddruk en cholesterolspiegels via de huisarts ook aan te raden. Het feit dat bijna 8/10 jonge vrouwen ooit de pil neemt, op een leeftijd waar meestal nog lang niet aan hart-of vaatziekten gedacht wordt, is een unieke kans om dan al preventie van hart- en vaatziekten ter sprake te brengen.

Asklepios studie

Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak in de Westerse wereld, zowel voor vrouwen als voor mannen. Naast de vroegtijdige overlijdens zijn hart en vaatziekten ook een belangrijke bron van verlies van levenskwaliteit (hersenthrombosen) en van ziektekosten voor de samenleving. In 2002 startten de huisartsen van Erpe-Mere en Nieuwerkerken, verenigd in de huisartsenkring ASKLEPIOS, samen met vier onderzoeksgroepen van de Universiteit Gent (Hart- en Vaatziekten, Maatschappelijke Gezondheidkunde, Moleculaire Biotechnologie en Hydraulica) aan een ambitieus project met de gedachte om werk te maken van cardiovasculaire preventie, het voorkomen van hart- en vaatziekten.

Deze unieke samenwerking van huisartsen, universitaire onderzoekers en de bevolking van Erpe-Mere en Nieuwerkerken slaagde erin bij 2.500 gezonde mannen en vrouwen van 35 tot 55 jaar vroegtijdige stadia van hart- en vaatziekten op te sporen. Deze uitgebreide onderzoeken met vragenlijsten, wegen, meten van bloeddruk, afnemen van elektrocardiogrammen en bloedafname, vonden plaats in een gemeentelijke school in Mere tussen 2002 en 2004. Bij het onderzoek werd ook met ultrageluid een onderzoek verricht van hart- en bloedvaten en werden druksignalen van de grote slagaders opgeschreven.

De onderzoekers vielen al eerder internationaal in de prijzen en hun onderzoekswerk werd bekroond met de Young Investigator Award op het Jaarlijkse congres van de Europese Vereniging voor Cardiologie in Stockholm in 2005. Het onderzoek munt uit door de kwaliteit van de medische beeldvorming van hart- en vaten en bevat belangrijke innovatieve aspecten:zo werd de koppeling van hart- en bloedvaten door de ingenieurs hydraulica onder het vergrootglas gehouden en werden parameters van chronische ontsteking en oxidatieve stress gemeten.

De Asklepios onderzoekers zijn: Ernst Rietzschel, Marc De Buyzere, Thierry Gillebert (Hart-en Vaatziekten, UGent), Dirk De Bacquer, Guy De Backer (Maatschappelijke Gezondheidkunde, UGent), Sofie Bekaert, Tim De Meyer, Patrick van Oostveldt (Moleculaire Biotechnologie, UGent), Patrick Segers, Sebastian Vermeersch, Pascal Verdonck (Laboratorium van Hydraulica, Instituut van Biomechanische Technologie (IBITECH), UGent), Michel Langlois (Klinische Chemie, AZ St-Jan Ziekenhuis Brugge) en Peter Cassiman, Luc Cooman en Piet Van Damme namens de 89 participerende huisartsen van de regio Erpe-Mere en Nieuwerkerken.


Kankerrisico pilgebruiksters omkeerbaar

De pil verhoogt het risico op de ontwikkeling van baarmoederhalskanker. Dit risico valt weg zodra de vrouwen stoppen met het gebruiken van de pil.

http://www.nu.nl/news/1307830/151/Kankerrisico_pilgebruiksters_omkeerbaar.htmlVideo - The Pill Increases Heart Diseases


Nog niet zwanger geweest ? Dan meer kans op borstkanker !

Waarom hebben vrouwen zonder kinderen meer kans op borstkanker? Simpel omdat het weefsel in de borst nog niet de veranderingen heeft doorgemaakt die normaal tijdens een zwangerschap plaatsvinden. Het weefsel is dan ook vatbaarder voor kankerverwekkende stoffen, de pil behoort tot de klasse 1 kankerverwekkende stoffen. Zo is intussen ook bekend dat het geven van borstvoeding juist de kans op borstkanker weer verkleint. En doe je dit minimaal 6 maanden dan ook verbetering van de mentale ontwikkelingen / gedrag van je kind op latere leeftijd bleek afgelopen week uit een 16 jarige studie in AustraliŽ, minder depressies, minder asociaal en agressief gedrag.....

Dus je kunt wel nagaan wat de risico's zijn als je rookt voor je eerste zwangerschap......

http://www.mayoclinicproceedings.com/inside.asp?AID=4181&UID

Zo is intussen ook bekend dat het geven van borstvoeding juist de kans op borstkanker weer verkleint. En doe je dit minimaal 6 maanden dan ook verbetering van de mentale ontwikkelingen/gedrag van je kind op latere leeftijd bleek afgelopen week uit een 16 jarige studie in AustraliŽ, minder depressies, minder asociaal en agressief gedrag.....

http://www.abc.net.au/news/newsitems/200610/s1775389.htm


44% meer kans op borstkanker voor de menopauze door de pil

Uit een nieuwe meta-analyse van 34 studies in de oktober uitgave van de bekende Mayo Clinic Proceedings mbt de kans op borstkanker door orale voorbehoedsmiddelen (de pil) blijkt opnieuw dat vrouwen een verhoogde kans op borstkanker hebben, met name de vrouwen die al voor het eerste kind de pil slikten hebben meer kans om borstkanker te krijgen voor de menopause. Het percentage is zelfs 44%

De wereldgezondheidsorganisatie zetten al in 2005 orale voorbehoedsmiddelen op de lijst van klasse 1 kankerverwekkende stoffen. De onderzoekers geloven dan ook dat artsen hun patiŽnten hierover moeten inlichten omdat de patiŽnt recht op deze informatie heeft.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-10/mc-oci103006.php


Oral Contraceptive Use and Breast Cancer Risk: Current Status

One might have thought that the issue of whether oral contraceptives (OCs) are associated with breast cancer risk would have been settled by now, given that these agents were introduced in the early 1960s and more than 60 case-control and 10 cohort studies, several meta-analyses,- a very large pooled analysis, and a major monograph have addressed this issue. On the basis of the accumulated data, the International Agency for Research on Cancer (IARC) classified oral estrogen-progestogen contraceptives as carcinogenic to humans (group 1 carcinogen) in 2005, which is a higher classification than the 1999 IARC evaluation.

http://www.mayoclinicproceedings.com/


Always a Bitter Pill, Now the Risk of Breast Cancer Makes Oral Contraceptives
Even Harder to Swallow

However, compelling data has emerged linking the Pill with the rapid increase of breast cancer in the US, with a potential of class action lawsuits that could eclipse those even of the tobacco industry. Evidence has been available for several decades linking oral contraceptives with breast cancer in certain lab animals. According to Chris Kahlenborn, MD, one of the nation’s leading researchers on the breast cancer/ Pill connection, the evidence of a link in humans is incontrovertible. His book summarizing his research and findings, BREAST CANCER: Its Link to Abortion and the Birth Control Pill, was published recently by One More Soul (www.OMS.com.)

http://www.marysremnant.org/Friends/DBK/BKBitterPill.html


Tweede generatiepil verhoogt kans op borstkanker met 45%

De pil van de tweede generatie, die ook door zeer veel vrouwen wordt gebruikt, verhoogt de kans op borstkanker aanzienlijk. Dat blijkt uit een Noors onderzoek, waarvan de Sunday Times de resultaten publiceert.

Noorse artsen onderzochten 100.000 vrouwen tussen de 30 en 70 jaar om na te gaan hoeveel van hen te kampen kregen met borstkanker. Dat leidde tot de conclusie dat wie de 'tweede generatie-pil' meer dan drie jaar lang nam, 45 procent meer gevaar loopt om borstkanker te krijgen.

Volgens de Noorse medici, wier onderzoek in juli wordt gepubliceerd in de Internationl Journal of Cancer, is de kans op borstkanker voor gebruiksters van anti-conceptiepillen over de hele lijn 25 procent groter dan bij vrouwen die deze middelen niet gebruiken. Britse experts relativeerden de resultaten van het Noorse onderzoek en zeiden dat er 'verschillende factoren een rol spelen bij borstkanker, waarvan de pil er slechts ťťn is'.

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 20/05/03

http://www.levenmetborstkanker.nl/nieuwsbkenpil.html


Meer kankerrisico met 1 pil dan met 10 ton verboden hormonenvlees.

Al vele jaren vinden de artsen dat het vlees van hormoongestimuleerde runderen moet verboden worden omdat de residuhormonen een hoog kankerrisico teweegbrengen. De auteur vindt dat terecht doch rekent en herrekent dat men ruim 100 kg rundvlees (0,3 parts per billion) moet eten om evenveel oestrogenen op te nemen als ťťn dagelijkse hormonenpil. Omdat de pil thans geprepareerd is met het 100 maal sterker werkend ethinylestradiol zou men moeten 10.000 kg rundvlees consumeren - of circa 50 runderen - om evenveel kankerrisico in ons lichaam te induceren!!! En dan niet vergeten dat de pil dagelijks wordt genomen. Dus het door de geneeskunde (wegens kankerrisico) verboden hormonen-beefsteak is 10.000 maal minder gevaarlijk dan de dagelijks voorgeschreven contraceptieve pil! Aldus de auteur.

http://www.viow.be/archief/actueel/pers/boekbespreking.htm


Verhoogd risico door anticonceptiepil

Vrouwen die de pil slikken hebben een verhoogd risico van 24% op het krijgen van borstkanker in vergelijking tot vrouwen die de pil niet slikken. Voor vrouwen die 1-4 jaar geleden zijn gestopt met de pil is er een verhoogd risico van 16%. Vrouwen die 5-9 jaar geleden zijn gestopt met de pil, hebben een verhoogd risico van 7%. Voor vrouwen die al langer dan tien jaar geen anticonceptiepil meer slikken is er geen verhoogd risico meer. De duur van het gebruik van de anticonceptiepil, de dosis en de samenstelling hebben geen effect op het risico. Vrouwen die vůůr de leeftijd van 20 jaar beginnen met het slikken van de pil hebben een wat hogere kans op het krijgen van borstkanker gedurende het gebruik van de pil. Het absolute risico van borstkanker is echter laag in deze leeftijdsgroep (Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer, 1996).

http://www.rivm.nl/vtv/object_document/o1497n17276.html


Etalagebenen door roken, de pil en hoge bloeddruk

Drie op de tienduizend vrouwen hebben last van zogenoemde etalagebenen. Arts Maurice van den Bosch promoveert dinsdag op een onderzoek naar het ontstaan van deze aandoening. Een combinatie van roken of hoge bloeddruk met het slikken van de pil verhoogt de kans op perifeer arterieel vaatlijden.

http://www.ublad.uu.nl/WebObjects/UOL.woa/4/wa/Ublad/archief?id=1017548


Het verband tussen pil en bloedstolling

Jonge vrouwen die de derdegeneratie-anticonceptiepil slikken, hebben bijna twee keer zoveel kans op een veneuze trombose als wanneer zij de tweedegeneratiepil slikken. Dat concludeert Jeanet Kemmeren in haar proefschrift dat zij vorige week vrijdag verdedigde. Veneuze trombose een bloedstolselprop in een beenader die de bloeddoorstroming belemmert waardoor het been niet goed functioneert treft drie op de tienduizend jonge vrouwen in Nederland die de tweedegeneratie-anticonceptiepil slikken. Vrouwen die echter de derdegeneratiepil slikken, met een iets andere hormoonsamenstelling, hebben een kans van 4 tot 6 op de tienduizend om trombose te ontwikkelen.

http://www.ublad.uu.nl/WebObjects/UOL.woa/4/wa/Ublad/archief?id=1016612


Ongewenste effecten van orale anticonceptiva

Het risico van myocardinfarct is in geringe mate verhoogd bij vrouwen op orale anticonceptiva, vooral in aanwezigheid van risicofactoren zoals roken, bij vrouwen ouder dan 35 jaar, en bij vrouwen met hypertensie.

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=1418


Oestrogenen en borstkanker

Over de afgelopen jaren is er een toename te zien in het aantal gevallen van borstkanker in de westerse wereld. Tegenwoordig krijgt gemiddeld 1 op de 8 vrouwen borstkanker. In Nederland komt dit neer op ongeveer 10 000 vrouwen per jaar, van wie er ongeveer 3 500 sterven aan de gevolgen ervan. Er zijn verschillende genetische risicofactoren bekend, zoals het borstkankergen BRCA, maar in het overgrote deel van de borstkanker gevallen is de oorzaak niet zo duidelijk aan te wijzen. Er is wel een aantal factoren die het risico op borstkanker kunnen vergroten. Dit zijn bijvoorbeeld op jonge leeftijd de eerste menstruatie krijgen, op late leeftijd in de menopauze komen, geen kinderen krijgen of op late leeftijd een eerste kind krijgen, al eerder borstkanker hebben gehad en ook verschillende levensstijlfactoren kunnen een rol spelen. Al deze factoren hebben invloed op de hoeveelheid oestrogenen waar een vrouw gedurende haar leven aan wordt blootgesteld.

http://igitur-archive.library.uu.nl/2005-0128-112727/sam.pdf


Ook lichte pil verhoogt kans op hartinfarct

De combinatie van pilgebruik en bekende risicofactoren, zoals roken, liet een 20-voudig verhoogd risico zien.

http://www.gezondheid.nl/nieuwsartikel.php?nieuwsartikelID=994


Voor- en nadelen vd pil

Nadelen: Verhoogde kans op cardiovaculaire ziektes, myocarinfarct, beroerte.
Verhoogde kans op thrombo-embolieŽn, hypertensie, metabolismestoornissen
(suiker en vetten). Verhoogde kans op borstkanker (onderzoek Lancet onder 100.000 vrouwen), baarmoederhalskanker, leverkanker.

Voordelen: Betrouwbare anticonceptiva, regelmatige cycli en preventie van goedaardige borstpathologie, ectopische zwangerschap, ovariumkanker en endometriumkanker.

http://www.borstvoeding.com/aanverwant/vruchtbaarheid/
borstvoeding_vruchtbaarheid_anticonceptie.html


Terughoudendheid met de pil bij vrouwen met erfelijke aanleg borstkanker

Vrouwen die draagster zijn van een mutatie in het BRCA1 of BRCA2 gen hebben mogelijk een verhoogde kans op borstkanker als zij langdurig ‘de pil’ hebben gebruikt.

http://www.nki.nl/Ziekenhuis/Nieuws/2007/Terughoudendheid+met+
de+pil+bij+vrouwen+met+erfelijke+aanleg+borstkanker.htm


De bijwerkingen op de lange termijn (kanker)

Als men al een kankergezwel heeft dat gevoelig is voor oestrogeen, zal het door de pil harder groeien. Met name voor een bepaalde soort cervixkanker lijkt dat zo te zijn (Lancet 1994; 344:1390) en dat gegeven zet deskundigen aan tot het advies de pil niet al te lang achtereen te slikken (Lancet 1994; 344:1378). Er zijn aanwijzingen, maar geen bewijzen, dat pilgebruik de kans op borstkanker enigszins groter maakt. Dat is vooral het geval bij langdurig gebruik op jonge leeftijd.

http://medicijnenwijzer.rootnet.nl/mednet.php?type=showdoc&id=1866


De pil en trombose

De Wereld Gezondheids Organisatie (de WHO) heeft toen een aantal grote studies gedaan om het risico te berekenen. Bij al die studies komt er uit dat de pil 2 tot 3 keer zo hoog risico geeft op trombose.

http://www.trombose.nl/content/veneus/oorzaken/pil.asp


Meer trombose door anticonceptiepil

Derde generatie anticonceptiepillen (zoals Marvelonģ, Mercilonģ en Femodeneģ) blijken toch een hoger risico te geven op veneuze trombose dan tweede generatie pillen (zoals Microgynonģ). Dit concluderen onderzoekers van het Julius Centrum voor Huisartsgeneeskunde en PatiŽntgebonden Onderzoek van UMC Utrecht.

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=664


Tromboserisico Diane-35-pil vier maal zo hoog

Tromboserisico van de Diane-35-pil vier maal zo hoog is als een standaard tweede-generatiepil, zegt hoogleraar Rosendaal uit Leiden op basis van een eigen studie, uitgevoerd door zijn LUMC en de universiteit Maastricht. ‘Geef die Diane-35 dus niet te gemakkelijk’, adviseert Boukes.

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article221166.ece


Bijwerkingen bij pilgebruik

http://www.anticonceptie-online.nl/bijwerkingen_pil.htm


Antwoorden op kamervragen van Koser Kaya over ernstige bijwerkingen
van Yasmin pil

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

GMT-K-U-2823245

29 januari 2008

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Koser kaya (D66) over ernstige bijwerkingen van Yasmin ( (2070807060).

Vraag 1.
Wat is uw reactie op het artikel “Prothrombotic changes in users of combined oral contraceptives containing drospirenone and cyproterone acetate” 1), en de daaruit voortkomende conclusie dat Yasmin een nadelig effect heeft op de bloedstolling en daardoor een verhoogd tromboserisico geeft ten opzichte van andere anticonceptiva ?

Antwoord 1.
Het artikel betreft een ingezonden brief, waarin de uitslagen van een laboratoriumtest worden beschreven tijdens gebruik van zeven verschillende anticonceptiepillen, waaronder Yasmin.
Deze laboratoriumtest is in 2002 uitgebreid besproken in een groep van internationale experts op dit gebied, uitgenodigd door het European Medicines Agency (EMeA). De conclusie was dat deze test mogelijk in de toekomst kan worden gebruikt ter vervanging van uitgebreid klinisch onderzoek naar het optreden van trombose, maar dat deze test tot dusver onvoldoende is gevalideerd. Daarom blijft het standpunt van de Europese registratieautoriteiten, waaronder het CBG, gehandhaafd dat voor nieuwe anticonceptiva uitgebreid klinisch onderzoek naar het risico van trombose in vergelijking met een 2e generatie anticonceptiepil dient te worden uitgevoerd als voorwaarde voor registratie. De 2e generatie anticonceptiepillen hebben namelijk het laagste risico op trombose.
Dit vergelijkend onderzoek was ook al geŽist bij de registratie van Yasmin in 2000. De firma heeft deze studie uitgevoerd, waarin is aangetoond dat het risico van trombose bij gebruik van Yasmin niet hoger is dan bij gebruik van 2e generatie anticonceptiepillen. Het CBG beschouwt de uitkomsten van deze studie, uitgevoerd bij 58.000 vrouwen, als doorslaggevend in de beoordeling van het risico van trombose bij gebruik van Yasmin. Deze studie is inmiddels gepubliceerd.

Vraag 2.
Bent u bereid in dit licht de antwoorden van uw ambtsvoorganger op kamervragen 2) over het verhoogde risico van Yasmin ten opzichte van andere anticonceptiva, te herzien?

Antwoord 2.
Zie mijn antwoord op de eerste vraag.

Vraag 3.
Bent u bereid de resultaten van het onderzoek voor te leggen aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen?

Antwoord 3.
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft mij gemeld op de hoogte te zijn van het door u geciteerde artikel, zoals het ook op de hoogte is van alle andere publicaties over Yasmin. Het CBG volgt en weegt voortdurend de mogelijke risico’s van geneesmiddelen die in Nederland beschikbaar zijn. Dit gebeurt niet alleen op nationaal, maar ook op Europees niveau door de Europese geneesmiddelenautoriteit EMeA.

Vraag 4.
Wat kunt en wilt u verder doen om te voorkomen dat er nog meer vrouwen een verhoogd risico lopen op trombose door het gebruik van Yasmin?

Antwoord 4.
Op dit moment is er geen aanleiding verdere actie te ondernemen.


De pil, mogelijke veroorzaker van vaginale pijnen

The Pill: a possible contributor to coital pain

Coital pain is an increasingly common reason for gynaecological consultations amongst young women. A new doctoral thesis from the Swedish medical university Karolinska Institutet shows that contraceptive pills can be a causal factor of the complaint. Approximately 13 per cent of Swedish women between the ages of 20 and 29 say that they have had a prolonged period of coital pain, something which prevents them from enjoying a normal sex life and which can seriously affect their relationships. The majority of these women suffer from vulva vestibulitis, which is characterised by lasting penetrative pain and tenderness in the region around the vaginal opening (the vulvar vestibule). The researchers believe that the pain is caused by a combination of factors, both physical and mental, but the condition is poorly understood and there is no simple effective treatment.

Gynaecologist Ulrika Johannesson has now demonstrated in her doctoral thesis that contraceptive pills affect the body in ways that can increase the risk of pain. Healthy women who are on the Pill have lower pain thresholds on the area around the vaginal opening, a greater number of superficial blood vessels, and a different mucosa profile than healthy women who do not take oral contraceptives. “These women are healthy and experience no pain during sexual intercourse,” says Dr Johannesson. “However, it is possible that changes in their mucosae make them less resistant to mechanical stress, and this can cause microfissures. We believe that this, in combination with the lower pain threshold, can contribute to vestibulitis.”

Dr Johannesson’s thesis confirms previous research showing that long-term use of contraceptive pills can increase the chances of developing vestibulitis. However, she stresses that there is no reason for women to go off the Pill if they are not experiencing pain during sexual intercourse.

“The Pill is an excellent form of contraceptive, but if you’re taking it and if you start getting problems with fissuring and pain, you should contact your doctor or your clinic; it’s a good idea to then go off the pill for a while to see if the problems go away,” she says.

Vulvaire vestibulitis is een aandoening van de huid tussen de binnenste schaamlippen, rond de vaginale ingang, die pijn veroorzaakt. Naar schatting heeft 2-3% van de vrouwen hier last van.

http://diss.kib.ki.se/2007/978-91-7357-279-8/


A bitter pill....

The article failed to mention the bitter legacy of the Pill over that same 40 years. Minor side effects abound, such as nausea, irregular bleeding, depression, weight gain, breast tenderness, and diminished libido. Some, however, are life threatening. Blood clots, pulmonary embolism, heart attack, and stroke have claimed the lives of many women taking the Pill since its introduction in 1960. Decreasing the dosages of the hormones in the Pill have lessened but not eliminated these deadly risks.

http://www.catholicmediacoalition.org/birth_control_vs.htm#
CancerMakesOralContraceptivesEvenHardertoSwallow


Sexy hormones (the book)

Physicians and women alike are learning that the love affair with estrogen, in
particular, can be a very dangerous liaison. We are being bombarded by
estrogens and other hormones on a daily basis. Synthetic estrogens found in
birth control pills, fertility drugs, and other hormone therapies are major
sources of estrogen that contribute to estrogen overload. Women are fooled
into believing the birth control pill is safe because it is "low dose." Low dose
means lower than previous years but the pill contains many times a woman's
natural level of estrogen. The birth control pill launched in the 1960s to provide
women with sexual freedom and liberation from unwanted pregnancies is
known to increase the risk of breast cancer, promote endometrial and fibroid
tissue growth and halt testosterone's libido enhancing effects. New research
found in the pages of Sexy Hormones shows that women may have traded
the freedom to have sex without worry of pregnancy for a reduction or
elimination of sex drive. What's worse the pill is being prescribed for acne,
endometriosis, heavy periods and uterine fibroids-yet no research has been
done on the pill for these conditions.

http://healthyimmunity.com/


Birth control pill linked to breast cancer risk

Young women who take oral contraceptive pills before they become pregnant with their first child run a significantly higher risk of developing pre-menopausal breast cancer, according to new international research. Researchers from Altoona Hospital in Pennsylvania examined the results of 34 studies from around the world of young women who took oral contraceptives prior to becoming pregnant with their first child.

http://www.newstarget.com/020957.html


Postmenopausal Sex Hormones and Breast Density Are Each Associated with Breast Cancer Risk

Sex hormone levels and breast density are independent risk factors for breast cancer in postmenopausal women. Breast density and hormone levels are both well-known predictors of breast cancer, but it is unclear whether hormone levels regulate breast density. Rulla Tamimi, Sc.D., of Brigham and Women’s Hospital in Boston and colleagues measured breast density and estrogen and testosterone levels in postmenopausal women who later developed breast cancer and those who did not. They found that sex hormone levels and breast density are strongly and independently associated with breast cancer risk.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-07/jotn-hi071907.php


Oral Contraceptives Increase Risk For Breast Cancer In Some Women, Meta-analysis Finds

Science Daily — A meta-analysis published in the October issue of Mayo Clinic Proceedings indicts oral contraceptives as putting premenopausal women at significantly increased risk for breast cancer, especially women who use them prior to having a child.

http://www.sciencedaily.com/releases/2006/10/061030143351.htm


Known Human Carcinogens - "Carcinogenic to Humans" (Group 1)

  • Estrogen therapy, postmenopausal
  • Estrogens, nonsteroidal
  • Estrogens, steroidal
  • Ethylene oxide
  • Oral contraceptives

http://www.cancer.org/docroot/PED/content/
PED_1_3x_Known_and_Probable_Carcinogens.asp


Progesterone and hearing loss

The team also plans to study women who have gone off HRT, to see if the hearing loss might be reversible. And they say that women on the birth control pill, which includes progesterone, should also be studied.

http://www.newstarget.com/020861.html


Ebook - Oral Contraceptives and Breast Cancer

Risks
In the history of unraveling the side effects of the pill, the first described complication of oral contraceptives was related to cardiovascular problems . The relative risk of venous thrombosis for current users is an estimated 5 times that for nonusers, with a low absolute risk. It seems that venous thrombosis and pulmonary embolism are related mostly to the pill's estrogenic component, whereas other cardiovascular complications relate primarily to the progestin component.

Myocardial infarction is rare in young women, and no deaths have been reported in users of the pill who are under 25 years of age, even among smokers. Episodes of acute hypertension are almost nonexistent in users of pill formulations that contain less than 50 Ķg of estrogen.

Both thrombotic and hemorrhagic stroke have been described and can be identified in 5 to 10 percent of all deaths in women who were using oral contraceptives at the time of their death. Recent studies have shown that, with the exception of subarachnoid hemorrhage, there is no increase in risk of stroke among nonsmokers who use oral contraceptives. Careful patient screening and physician sensitivity to premonitory symptoms, especially headaches, should decrease the risk. There is no substantially increased risk of stroke among former users of steroid contraception.

An association has been observed between oral contraceptives and the occurrence of rare hepatocellular adenomas. These tumors are benign but can be associated with pill use (Table 4-2). For hepatocellular carcinoma, which is also rare (i.e., approximately 1 case per 100,000 women in the United States), pill users face a risk three times that of nonusers.

CURRENT CONTROVERSY
It is estimated that one American woman in nine develops breast cancer sometime in her life, thus reducing by 25 percent her chances of surviving the next five years. The major correlate of risk is a woman 's age. Breast cancer is rarely evident in the mid-teens. By age 30-34, the annual occurrence is 30 cases per 100,000 women; by age 70-74, the rate has increased to 424 cases per 100,000 women (1986 data; see

http://books.nap.edu/openbook.php?isbn=0309044936

Samenvatting boek: http://books.nap.edu/execsumm_pdf/1814.pdf


Association of oral contraceptive use and human papillomaviruses in invasive cervical cancers

Our findings suggest either an interaction between HPV infection and oral contraceptive use in the genesis of cervical cancer or an increased expression of HPV genome in neoplasms of oral contraceptive users. These observations also support a multifactorial model of cervical cancer causation.

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/112717320/
ABSTRACT?CRETRY=1&SRETRY=0


Oral Contraceptives and Cancer Risk

Key Points

Some cancers depend on naturally occurring sex hormones for their development and growth. Researchers are interested in learning whether the hormones in oral contraceptives affect cancer risk in women

Some studies have shown an increased risk of breast cancer in women taking oral contraceptives, while other studies have shown no change in risk

Oral contraceptive use has been shown in multiple studies to decrease the risk of ovarian and endometrial cancer

Oral contraceptives have been shown to increase the risk of cervical cancer; however, human papillomavirus is the major risk factor for this disease

The risk of liver cancer is increased in women who take oral contraceptives and are otherwise considered low risk for the disease

http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/oral-contraceptives


Smoking increases the risk of venous thrombosis and acts synergistically with oral contraceptive use.

In conclusion, smoking appears to be a risk factor for venous thrombosis with the greatest relative effect among young women using oral contraceptives.

PMID: 17726684 [PubMed - as supplied by publisher]


The Effect of Oral Contraceptives on the Nitric Oxide System and Renal Function.

In summary, theses findings suggest that the NO system is upregulated by OC use in young healthy women. Increased activity of the NO pathway may modulate the hemodynamic effects of RAS activation in OC users.

PMID: 17715260 [PubMed - as supplied by publisher]


 

 


 


View My Stats