Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu

 Meer rest cholesterol in het bloed dan gedacht

Dick Schrauwen [1]

Universiteit van Kopenhagen, Faculteit Gezondheid en Geneeskunde

De hoeveelheid ‘rest’ cholesterol (remnant cholesterol [2]) in het bloed - de lelijke cholesterol - is veel hoger dan eerder werd aangenomen. Dit blijkt uit een recent onderzoek door de Universiteit van Kopenhagen en het Universitair Ziekenhuis van Kopenhagen. De ontdekking kan implicaties hebben voor toekomstige preventie en behandeling van hart- en vaatziekten.

Driekwart van de Deense bevolking heeft een matig verhoogde cholesterolspiegel. Als het cholesterolgehalte te hoog is, neemt het risico op hart- en vaatziekten toe. Vaak wordt LDL-cholesterol [2], de zogenaamde slechte cholesterol, als de boosdoener beschouwd. Nieuw onderzoek van de faculteit Gezondheid en Geneeskunde van de Universiteit van Kopenhagen en het Universitair Ziekenhuis van Kopenhagen toont echter aan dat er een volledig ander type cholesterol verantwoordelijker kan zijn. Waar we het over hebben is ‘resterend cholesterol’ - ook bekend als lelijk cholesterol.

Tot hun verbazing ontdekten de onderzoekers dat de hoeveelheid restcholesterol in het bloed van volwassen Denen veel hoger is dan eerder werd aangenomen. Vanaf 20 tot 60 jaar neemt de hoeveelheid cholesterol in het bloed constant toe en voor veel mensen blijft het op een hoog niveau in het vervolg van hun leven.

'Onze resultaten laten zien dat de hoeveelheid restcholesterol in het bloed van volwassen Denen net zo hoog is als de hoeveelheid slechte LDL-cholesterol. We hebben eerder aangetoond dat restcholesterol minstens zo kritisch is als LDL-cholesterol in relatie tot een verhoogd risico op een hartinfarct en beroerte. Daarom is dit (hoge niveaus van restcholesterol) een ??verontrustende ontwikkeling', zegt Børge Nordestgaard, professor aan de Universiteit van Kopenhagen en hoofdarts bij het Universitair Ziekenhuis van Kopenhagen.

De resultaten zijn gebaseerd op gegevens van mensen uit de algemene bevolkingsstudie van Kopenhagen [3]. In totaal hadden 9000 personen cholesterol hun bloed. De metingen werden gedaan met behulp van nieuwe geavanceerde meetmethoden (metabolomics [4]). Uit de metingen blijkt dat het totale cholesterol in het bloed bestaat uit drie gelijke delen "lelijke", "slechte" en "goede" cholesterol [5].

Overgewicht en obesitas zijn de belangrijkste oorzaak

'Eerdere studies uit de algemene bevolkingsstudie van Kopenhagen tonen aan dat overgewicht en obesitas de belangrijkste oorzaak zijn van de zeer hoge hoeveelheid restcholesterol in het bloed van volwassen Denen. Bovendien spelen diabetes, erfelijkheid en gebrek aan lichaamsbeweging een rol ', zegt een van de auteurs, MD Mie Balling, verbonden aan de Universiteit van Kopenhagen en aan de Afdeling Klinische Biochemie van het Universitair Ziekenhuis Kopenhagen.

In 2018 werd een groot internationaal, gecontroleerd klinisch onderzoek gepubliceerd dat duidelijk aantoonde dat wanneer triglyceriden en dus overblijvend cholesterol werden verminderd door medicatie het risico op hart- en vaatziekten met 25% afnam.

'Onze bevindingen wijzen erop dat preventie van een hartinfarct en beroerte zich niet alleen moet richten op het verminderen van het slechte LDL-cholesterol, maar ook op het verminderen van restcholesterol en triglyceriden. Tot dusverre hebben zowel cardiologen als huisartsen zich vooral gericht op het verminderen van LDL-cholesterol, maar in de toekomst zal de focus ook liggen op het verminderen van triglyceriden en resterende cholesterol', zegt professor Børge Nordestgaard.

Volgens Børge Nordestgaard is het handhaven van een normaal lichaamsgewicht het belangrijkste dat mensen zelf kunnen doen om de laagst mogelijke hoeveelheid cholesterol en triglyceriden in het bloed te bereiken.

Verwijzingen

[1] Oorspronkelijk persbericht
- https://healthsciences.ku.dk/newsfaculty-news/2019/07/levels-of-ugly-cholesterol-in-the-blood-are-much-higher-than-previously-imagined/

[2] Restcholesterol, resterend cholesterol, Remnant cholesterol (zie ook [5])
- https://en.wikipedia.org/wiki/Remnant_cholesterol

[3] Copenhagen General Population Study
De algemene bevolkingsstudie van Kopenhagen is een Deens bevolkingsonderzoek met in totaal 140000 deelnemers die een gratis gezondheidscheck kregen. De studie draagt bij aan een betere kennis over preventie en behandeling van belangrijke wijdverspreide ziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker, COPD, astma, diabetes, depressie en reumatische aandoeningen.

[4] Metabolomics
- https://en.wikipedia.org/wiki/Metabolomics

[5] Drie soorten cholesterol
(a) Restcholesterol = lelijk cholesterol: het cholesterolgehalte in triglyceride-rijke lipoproteïnen of restdeeltjes. Verhoogd restcholesterol leidt tot hart- en vaatziekten.
(b) LDL-cholesterol = slechte cholesterol: het cholesterolgehalte in lipoproteïne met lage dichtheid (LDL). Verhoogd LDL-cholesterol leidt tot hart- en vaatziekten.
(c) HDL-cholesterol = goed cholesterol = onschuldig cholesterol: het cholesterolgehalte in lipoproteïne met hoge dichtheid (HDL). Niveaus van HDL-cholesterol hebben geen invloed op het risico op hart- en vaatziekten.

Augustus 2019


Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.

 

 

Informatie


Maandag - Vrijdag
9.00 - 14.00 uur

0346-330038
Of per email:
info @ ugamedia.com
 

 Leefbewust winkel